شنبه , آبان ۲۷ ۱۳۹۶
صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام طهارت » آب کر چند لیتر است؟

آب کر چند لیتر است؟

آب کر چند لیتر است؟Reviewed by کارشناس دینی on Oct 31Rating: ۱.۵

آب

پاسخ:
آب کر ۱ مقدار آبی است که اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن۲ هر یک سه وجب و نیم۳ است بریزند آن ظرف را پر کند۴. و وزن آن از صد و بیست و هشت من تبریز بیست مثقال کمتر است۵ و به حسب کیلوی متعارف بنابر أقرب ۴۱۹/۳۷۷ کیلو گرم می شود.

۱-  بهجت: بنابر أقوی…

مکارم: بنابراحتیاط واجب…

۲-  گلپایگانی، صافی، مکارم: طول و عرض و عمق آن…

۳-  خوئی، تبریزی، بهجت، وحید، صافی: سه وجب…

۴-  وحید: [پایان مسأله].

مکارم: یا وزن آن ۳۸۴ کیلوگرم (۳۸۴ لیتر) باشد و معیار در وجب، وجب های متوسط است.

[irp]

سیستانی: آب کر مقدار آبی است که مساحت ظرف آن سی و شش وجب[۱] باشد، و این تقریباً معادل ۳۸۴ لیتر است.‌[پایان مسأله]

صافی: و احتیاط آن  است که هر بُعد آن سه وجب و نیم باشد…

تبریزی: و بنا بر أظهر وزن اعتباری ندارد.[پایان مسأله]

زنجانی: و وزن آن بی اشکال ۱۲۰۰ رطل عراقی است ولی در تبدیل مقدار آن به اوزان کنونی در بین دانشمندان اختلاف نظر دیده می شود؛ بنابر نظر مشهور، مقدار کر  (تقریباً ۴۲/۳۷۷)کیلو گرم می باشد، ولی ظاهراً مقدار کر بیشتر از این مقدار است، برخی از بزرگان مقدار آن را تقریباً ۷۷/۴۶۲ کیلو گرم و برخی دیگر ۵/۴۷۸ کیلو گرم  دانسته اند. بنابر این اگر مقدار وزن آب ۴۸۰ کیلو گرم باشد، طبق نظر تمامی دانشمندان ، آب کر است. حجم این مقدار آب در آب مقطّر در دمای چهار درجه، ۴۸/۰متر مکعب و در دمای صد درجه، حدود ۵/۰ متر مکعب و در سایر دماها بین این دو مقدار می باشد و در آب غیر مقطّر، از مقدارهای ذکر شده کمتر است[۲]

سبحانی: و وزن آن – بنابرمحاسبه اهل فن- ۳۸۴ کیلو گرم است. [پایان مسأله]

۵- گلپایگانی، صافی، فاضل: [پایان مسأله].

خوئی: که تقریباً ۳۷۷ کیلو گرم است.

نوری: و احتیاط این است که مقدار ۴۱۹/۳۷۷ کیلو گرم را در نظر بگیرند.

بهجت: و کافی است به حسب کیلو ۷۴۰/۳۷۶ کیلوگرم باشد و به حسب لیتر هم به همین مقدار می باشد.

*****

مظاهری: مسأله – آب کر مقدار آبی است که اگر در ظرفی که طول و عرض و عمق آن هر یک سه وجب است بریزند آن ظرف را پر کند. و وزن آن ۳۸۴ کیلو گرم می باشد.

[irp]

منبع: توضیح المسائل مراجع مساله ۱۶

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.