دوشنبه , آبان ۲۹ ۱۳۹۶
صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام طهارت » آب کر چگونه نجس میشود؟

آب کر چگونه نجس میشود؟

آب کر چگونه نجس میشود؟Reviewed by کارشناس دینی on Oct 31Rating: ۳.۵

آب کر

(مسأله ۱۷) اگر عین نجس مانند بول و خون  به آب کُر برسد، چنانچه بواسطهٔ آن، بو یا رنگ یا مزهٔ آب تغییر کند آب نجس  می شود، و اگر تغییر نکند نجس نمی شود.

*****

گلپایگانی، خوئی، تبریزی، بهجت، صافی، سیستانی، وحید: مسأله:  اگر عین نجس مانند بول و خون یا چیزی که نجس شده است مانند لباس نجس به آب کُر برسد چنانچه  آن آب، بو یا رنگ یا مزهٔ  نجاست را بگیرد، نجس می شود و اگر تغییر نکند نجس نمی شود.

مظاهری: مسأله – آب کر اگر به واسطه نجاست بو یا رنگ یا مزۀ آن تغییر کند، چنانچه تغییر آن از بین برود و به آب عاصمِ [کر، جاری, باران, چشمه و چاه] دیگری متصل شود پاک می گردد.

زنجانی: مسأله – اگر عین نجس، مانند: بول یا خون، یا چیزی که نجس شده است، مانند: لباس به آب کر برسد، چنانچه به سبب این ملاقات بو،رنگ یا مزه آب تغییر کند، نجس می شود، اگر چه آب، بو یا رنگ یا مزه نجاست را نگیرد بلکه به  اوصاف دیگری درآید؛ بنابراین آب کر، اگر به رنگ سرخ خون در نیاید بلکه رنگ آن به سبب ملاقات با خون زرد شود، نجس می شود، و اگر هیچ یک از اوصاف سه گانهٔ آب به سبب ملاقات تغییر نکند، آب نجس نمی شود.

مسأله اختصاصی : مکارم: مسأله ۲۵: اگر چیزی که نجس شده (مانند لباس و ظرف) در آب کُر بشویند پاک می شود.

[irp]

 (مسأله ۱۸) اگر بوی آب کر بواسطه غیر نجاست تغییر کند، نجس نمی شود۱.

۱-  بهجت: و تا وقتی که مضاف نشده پاک کننده است.

*****

خوئی، تبریزی، سیستانی، مکارم، وحید:  مسأله – اگر بو یا رنگ یا مزهٔ آب کُر بواسطۀ غیر نجاست تغییر کند، نجس نمی شود.( مکارم: ولی خوب است از هرگونه آب آلوده اجتناب گردد.)

زنجانی: مسأله –  اگر بو، رنگ یا مزهٔ آب بواسطۀ غیر نجاست تغییر کند، نجس نمی شود. همچنین اگر آب با نجس ملاقات نکند ولی به سبب مجاورت با آن تغییر کند نجس نمی شود.

فاضل: مسأله-  اگر یکی از اوصاف آب کر بواسطه غیر نجاست تغییر کند، نجس نمی شود.

[irp]

(مسأله ۱۹) اگر عین نجس مانند خون به آبی که بیشتر از کر است برسد۱ و بو یا رنگ یا مزهٔ قسمتی از آن را تغییر دهد، چنانچه مقداری که تغییر نکرده کمتر از کر باشد تمام آب نجس می شود، و اگر به اندازهٔ کر یا بیشتر باشد، فقط مقداری که بو یا رنگ یا مزهٔ آن تغییر کرده نجس است.

این مسأله دررساله آیت الله مظاهری نیست.

۱–  مکارم: و قسمتی از آن را تغییر دهد چنانچه باقیمانده به اندازهٔ کُر یا بیشتر است، فقط آن قسمت که تغییر کرده نجس  می شود و الاّ تمام آن نجس خواهد شد.[پایان مسأله]

(مسأله ۲۰) آب فوّاره اگر متصل به کُر باشد۱ آب نجس را پاک می کند۲ (در صورتی که مخلوط با آن شود۳) ولی اگر قطره قطره روی آب نجس بریزد آن را پاک نمی کند، مگر آن که چیزی روی فوّاره بگیرند تا آب قبل از قطره قطره شدن به آب نجس متصل شود۴ و با آن مخلوط گردد.

این مسأله دررساله آیات عظام: مکارم ، سبحانی و مظاهری نیست.

۱-  فاضل: در صورتی که قبل از قطره قطره شدن به آب نجس متصل شود و بنابر احتیاط واجب با آن مخلوط شود آن را پاک می کند ولی اگر بعد از قطره قطره شدن روی آب نجس بریزد، آن را پاک نمی کند.

۲-  بهجت: آب نجس و هر متنجس را که قابل تطهیر با آب است پاک می کند…

۳-  [قسمت داخل پرانتز در رساله سایر مراجع عظام نیست.]

۴-  اراکی، تبریزی: [پایان مسأله].

سیستانی: و لازم است که آب فوّاره با آن آب نجس مخلوط گردد

گلپایگانی، صافی: بنابر احتیاط واجب باید آب فوّاره با آن آب نجس مخلوط گردد.

خوئی، بهجت: و بهتر این است که آب فوّاره با آن آب نجس مخلوط گردد.

زنجانی، وحید: و بنابر احتیاط مستحب آب فواره با آن آب نجس مخلوط گردد.

[irp]

مسأله ۲۱) اگر چیز نجس را زیر شیری که متصل به کُر است بشویند آبی که از از آن چیز می ریزد۱ اگر متصل به کُر باشد و بو یا رنگ یا مزهٔ نجاست نگرفته باشد۲ پاک است.

۱-  مکارم: پاک است، مگر اینکه بو یا رنگ یا طعم نجاست به خود گیرد.

وحید: اگر متصل به مخزنی باشد که آب آن کمتر از کر نباشد چنانچه بو یا رنگ یا مزۀ آن بواسطه نجاست تغییر نکرده باشد پاک است.

زنجانی: چنانچه متّصل به کُر باشد و بو، رنگ یا مزهٔ آن به سبب ملاقات با نجاست آن چیز تغییر نکرده باشد پاک است.

۲- خوئی، گلپایگانی، اراکی، صافی، سیستانی، بهجت: و عین نجاست هم در آن نباشد…

*****

مظاهری: مسأله – اگر آب عاصم [کر، جاری، باران، چشمه و چاه] به عین نجس برسد و به جای دیگر ترشح کند پاک است، مثلاً اگر آب لوله در وقت تطهیر به نجاست برسد و به بدن برگردد بدن نجس نمی شود.

(مسأله ۲۲) اگر مقداری از آب کُر یخ ببندد و باقی آن به قدر کُر نباشد چنانچه نجاست به آن برسد نجس می شود، و هر قدر از یخ هم آب شود نجس است.

این مسأله در رساله آیات عظام مکارم و مظاهری نیست.

[irp]

منبع: توضیح المسائل مراجع مساله ۱۷،۱۸، ۱۹، ۲۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.