جمعه , آذر ۳ ۱۳۹۶
صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام تقلید » راههای بدست آوردن فتوای مرجع تقلید

راههای بدست آوردن فتوای مرجع تقلید

راههای بدست آوردن فتوای مرجع تقلیدReviewed by کارشناس دینی on Dec 4Rating: ۵.۰

آیات عظام: امام خمینی، بهجت، نوری همدانی: به دست آوردن فتوی، یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد: اول: شنیدن از خود مجتهد. دوم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند. سوم: شنیدن از کسی که مورد اطمینان و راستگوست (آیهالله بهجت: اگر اطمینان به کلام او دارد بنابر أحوط). چهارم: دیدن در رساله مجتهد در صورتی که انسان به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد. (آیهالله بهجت: بنابر أحوط).
آیهالله العظمی اراکی: به دست آوردن فتوی ،یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد: اول: شنیدن از خود مجتهد. دوم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند. سوم: شنیدن از کسی که مورد وثوق می باشد واز گفته او اطمینان پیدا شود. چهارم: دیدن در رساله مجتهد در صورتی که انسان به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد.
آیات عظام: خوئی، تبریزی، سیستانی: به دست آوردن فتوی ،یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد: اول: شنیدن از خود مجتهد. دوم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند. سوم: شنیدن از کسی که مورد اطمینان و راستگوست. چهارم: دیدن در رساله مجتهد در صورتی که انسان به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد. (آیهالله تبریزی: و در صورتی که نقل شخص معتبر با نوشتۀ رسالۀ معتبره مخالفت کند و اشتباه در یکی معلوم نگردد،شخص باید تا روشن شدن فتوای مجتهد عمل به احتیاط کند و اگر ناقل نقل خود را نسبت به رساله بدهد که در آن رساله خلاف نقل مذکور است،نقل او اعتبار ندارد).
آیات عظام: گلپایگانی، صافی گلپایگانی: به دست آوردن فتوی، یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد: اول: شنیدن از خود مجتهد. دوم: دوم: شنیدن از دو نفر عادل. سوم: شنیدن از کسی که انسان به گفته او اطمینان دارد. چهارم: دیدن در رساله مجتهد در صورتی که انسان به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد.
آیهالله العظمی فاضل لنکرانی: به دست آوردن فتوای مجتهد سه راه دارد: اول: شنیدن از خود مجتهد. دوم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل می کنند, و اکتفا به خبر دادن یک نفر عادل اشکال دارد مگر آنکه از قول او علم یا اطمینان حاصل شود. سوم: دیدن فتوا در رساله مجتهد در صورتی که انسان به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد یعنی بداند که تمام رساله را خود مجتهد ویا افراد مورد وثوق وی ملاحظه نموده اند.
آیت الله العظمی امام خامنه ای: راههای دستیابی به فتوای مجتهد: ۱. شنیدن از خود مجتهد. ۲. شنیدن از دو یا یک نفر عادل. ۳. شنیدن از یک نفر مورد اطمینان. ۴. دیدن در رساله‌ی مجتهد در صورتی که رساله‌ی وی مصون از اشتباه باشد.
توجه: در تصدی نقل فتوای مجتهد و بیان حکم شرعی، اجازه داشتن از مجتهد شرط نیست، ولی کسی که دچار خطا و اشتباه می‌شود جایز نیست متصدی این کار شود، و اگر در موردی اشتباه کرد، چنانچه متوجه اشتباه خود شد، بر او واجب است شنونده را از آن اشتباه آگاه نماید. به هر حال، بر مستمع جایز نیست تا اطمینان به صحت گفتار گوینده پیدا نکرده، به نقل او عمل کند.

آیت الله العظمی وحیدخراسانی: به دست آوردن فتوی ،یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد: اول: شنیدن از خود مجتهد.  دوم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند. سوم: شنیدن از شخصی که مورد وثوق است و ظنّ بر خلاف گفتۀ او نیست، یا به گفتۀ او اطمینان دارد.  چهارم: دیدن در رساله مجتهد در صورتی که انسان به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی: برای آگاهی از فتوای مجتهدچند راه وجود دارد: اوّل : شنیدن از خود مجتهد یا ملاحظه دستخطّ او. دوّم : دیدن در رساله ای که مورد اطمینان باشد. سوّم : شنیدن از کسی که مورد اعتماداست. چهارم : مشهور بودن در میان مردم به طوری که سبب اطمینان شود.

[irp]

منبع:
(۱) توضیح المسائل مراجع م ۵.
(۲) رساله آموزشی آیهالله العظمی امام خامنه ای، درس ۳، ص ۱۲.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.