پنجشنبه , آذر ۲ ۱۳۹۶
صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام تقلید » احتیاط بعد از فتوا

احتیاط بعد از فتوا

احتیاط بعد از فتواReviewed by کارشناس دینی on Dec 4Rating: ۵.۰

آیات عظام: امام خمینی، اراکی، بهجت، شبیری زنجانی، نوری همدانی: اگر مجتهد اعلم بعد از آن که در مسأله ای فتوا داده احتیاط کند مثلأ بفرماید :ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می شود ، اگر چه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند مقلد او نمی تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر رفتار کند، بلکه باید یا به فتوی عمل کند ، یا به احتیاط بعد از فتوی که آن را احتیاط مستحبّ می گویند عمل نماید، مگر آنکه فتوای آن مجتهد  نزدیکتر به احتیاط باشد.
آیهالله العظمی گلپایگانی: اگر مجتهد اعلم بعد از آن که در مسأله ای فتوا داده احتیاط کند مثلأ بفرماید: ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می شود ، اگر چه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند مقلّد اومی تواند در آن مسأله به فتوای او عمل کند و یک مرتبه بشوید و می تواند به فتوای مجتهدی که سه مرتبه شستن را لازم می داندرفتار کند و به عنوان احتیاط سه مرتبه بشوید.
آیات عظام: خوئی، تبریزی، سیستانی: اگر مجتهد اعلم بعد از آن که در مسأله ای فتوا داده یا پیش از آن احتیاط کند مثلأ بفرماید :ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می شود ، اگر چه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند مقلد او می تواند عمل به این احتیاط را ترک کند و این را احتیاط مستحبّ می گویند.
آیهالله العظمی وحیدخراسانی: اگر مجتهد اعلم بعد از آن که در مسأله فتوا داده یا قبل از فتوی احتیاط کند – مثلاً بفرماید: ظرف نجس را [که] یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می شود، اگرچه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند – مقلد او می تواند عمل به آن احتیاط را که احتیاط مستحب گویند ترک کند.
آیهالله العظمی صافی گلپایگانی: اگر مجتهد اعلم بعد از بیان فتوا در مسأله ای احتیاط کند ، مثلأ بفرماید : یک مرتبه تسبیحات خواندن در رکعت سوم و چهارم کفایت می کند اگر چه احتیاط این است که سه مرتبه بخوانند، مقلّد می تواند به خواندن یک مرتبه اکتفا کند و می تواند رعایت احتیاط نموده ، سه مرتبه بخواند واین احتیاط را احتیاط مستحب گویند.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی: اگر مجتهد فتوای صریحی داده مثلأ گفته است اقامه برای نماز مستحب است سپس گفته احتیاط آن است که ترک نشود، این را «احتیاط مستحبّ » می گویند و مقلّد می تواند به آن عمل کند یا نکند.
آیهالله العظمی مظاهری: اگر مجتهد اعلم بعد از آن که در مسأله ای فتوی داده احتیاط کند مقلد او نمی تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر رفتار کند بلکه باید به فتوا عمل کند یا به احتیاط بعد از فتوا که آن را احتیاط مستحب می گویند.
آیات عظام : امام خامنه ای، فاضل لنکرانی و سبحانی این مسأله را در رساله خود نیاورده اند.
[irp]


منبع:
توضیح المسائل مراجع م ۸.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.