یکشنبه , آبان ۲۸ ۱۳۹۶
صفحه اصلی » کشکول » نشانه ایمان واقعی

نشانه ایمان واقعی

نشانه ایمان واقعیReviewed by کارشناس دینی on Dec 8Rating: ۵.۰
پرسش : ایمان واقعى و یقین قلبى به خدا را توضیح دهید؟ نشانه‏ها و آثار به دست آوردن این یقین چیست؟
پاسخ : از دیدگاه قرآن «ایمان» عبارت است از علم و معرفت یقینى توأم با تسلیم و خضوع در برابر حق. در «یقین» چهار شرط هست و با آنها، ظن، شک و جهل، از قلمرو یقین خارج مى‏شود؛ چرا که در ظن و شک، جزم به ثبوت وجود ندارد، ولى یقین غیر قابل زوال است. قرآن کریم از ضرورتى که حاصل شرایط چهارگانه «یقین» است، با عباراتى از قبیل A}«لا رَیْبَ فِیهِ»{A و مانند آن یاد کرده است.V}مانند: بقره (۲)، آیه ۲؛ آل عمران (۳)، آیه ۹. در این خصوص نگا: معرفت‏شناسى در قرآن، ج‏۳ ص ۲۵۵ و ۲۵۶.{V از دیدگاه قرآن «یقین» داراى مراتبى است که به حسب آن «ایمان» نیز داراى مراتب مى‏گردد: علم‏الیقین، عین الیقین و حق الیقین. «علم الیقین» در مرحله معرفت مفهومى و ذهنى است: مانند آنکه آدمى به جهنم و بهشت، در حد ادراک عقلى واقف گردد و خصایص آنها را در حد فهم مفهوم دریابد. «عین الیقین» یافتن حقایق خارجى و مشاهده همان معرفت مفهومى و ذهنى است؛ مثل آنکه وقتى ملحد را در قیامت به جهنم بردند، وى دیگر خود جهنم را مى‏بیند یا هنگامى که مؤمن را به بهشت بردند، او خود بهشت را مشاهده مى‏کند. «حق الیقین» آن است که انسان نه تنها شاهد حق باشد، بلکه عین شهود قرار گیرد و فانى از غیر و باقى بالله شود. از خود چیزى نداشته باشد و در معرفت الهى غرق شود.V}نگا: تکاثر (۱۰۲)، آیه ۵ و ۶؛ حاقه (۶۹)، آیه ۵۱ و نیز: مراحل اخلاق در قرآن، ج‏۱۱ (تفسیر موضوعى)، ص‏۳۵۱ – ۳۵۶.{V در قرآن کریم به بعضى از مقامات یا درجات مؤمنان، اشاره شده است: T}1. مقام تسلیم‏{T؛ یعنى، واگذارى تمام ساحت‏هاى وجودى خود، به اختیار خداوند.V}مانند: بقره (۲)، آیه ۱۲۸ و نگا: تفسیر موضوعى قرآن کریم، ج‏۱، ص‏۳۸۳ و ۳۸۴.{V T}2. مقام ابرار{T؛ یعنى، گذشتن از آن چیزى که به آن نیازمندیم و بخشیدن آن به دیگران.V}مطففین (۸۳)، آیه ۱۸ – ۲۲ و نگا: المیزان، ج‏۱، ۴۳۰.{V T}3. مقام تقوا{T؛ یعنى، خوف از خدا و کناره‏گیرى از گناه، [ البته به شرط اینکه ]مقصود از آن ترس و این کناره‏گیرى خداوند باشد.V}تفسیر موضوعى قرآن کریم، ج‏۱، ص‏۲۰۵ – ۲۱۹.{V T}4. مقام اخلاص‏{T؛ یعنى، انسان قلبش را مخصوص حق کند تا احدى جز مقلب القلوب در حرم دل او راه نیابد.V}لقمان (۳۱)، آیه ۳۲، بینه (۹۸)، آیه ۵؛ کهف (۱۸)، آیه ۱۱۰ و نگا: اوصاف الاشراف، ص‏۶۵؛ تفسیر موضوعى قرآن کریم، ج‏۱۱، ص‏۲۵۳ – ۲۵۸.{V امّا نشانه‏ها و آثار این یقین و ایمان واقعى را باید در اعمال و کردار خویش جست و جو کنیم؛ چنان که حضرت على«علیه السلام» مى‏فرماید: «عقیده مؤمن در کردارش دیده مى‏شود». ما این آثار و نشانه‏ها را در دو قلمرو فردى و اجتماعى شمارش مى‏کنیم: T}یک. آثار فردى‏{T: 1. لذت معنوى و انبساط روحى، ۲. تغییر نگرش به امور معنوى و مادى، ۳. آرامش روحى، ۴. رضامندى از حق و خود مقصرانگارى، ۵. احساس عزّت و غلبه،V}در خصوص این پنج مورد نگا: کیش پارسایان، ص‏۳۷ – ۴۵.{V 6. توکل بر خدا،V}انفال (۸)، آیه ۲.{V 7. محافظت بر اداى فرایض، به خصوص نماز،V}مومنون (۲۳)، آیه ۹.{V 8. عفت و پاک‏دامنى،V}همان، آیه ۵.{V 9. خشوع در نماز،V}همان، آیه‏۲.{V 10. روى گردانى از امور لغو و بیهوده،V}همان، آیه ۳.{V 11. افزایش ایمان، هنگام شنیدن آیات الهى.V}انفال (۸)، آیه ۲.{V T}دو. آثار اجتماعى:{T 1. تحکیم وحدت، ۲. استقرار عدالت اجتماعى، ۳. حسن مقابله با فساد و انحراف،V}در خصوص این سه مورد نگا: کیش پارسایان، ص‏۴۵ – ۴۹.{V 4. تأمین نیازهاى مادى دیگران،V}توبه (۹)، آیه ۷۱؛ انفال (۸)، آیه ۳.{V 5. تواضع در برابر مردم،V}فرقان (۲۵)، آیه ۶۳.{V 6. پیشى گرفتن در امور خیر،V}مؤمنون (۲۳)،آیه ۵۹.{V 7. عدم طمع دوستى با کافران،V}مجادله (۵۸)، آیه ۲۲.{V 8. کوشش در امانت‏دارى،V}مؤمنون (۲۳)، آیه ۸.{V 9. وفاى به تعهدها و قرار دادها.V}همان.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.