دوشنبه , آبان ۲۹ ۱۳۹۶
صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام طهارت » مخرج مدفوع با چند تکه سنگ یا پارچه پاک و تطهیر میشود؟

مخرج مدفوع با چند تکه سنگ یا پارچه پاک و تطهیر میشود؟

مخرج مدفوع با چند تکه سنگ یا پارچه پاک و تطهیر میشود؟Reviewed by کارشناس دینی on Dec 20Rating: ۵.۰

لازم نیست با سه سنگ یا سه پارچه مخرج را پاک کنند،بلکه با اطراف یک سنگ یا یک پارچه هم کافى است؛بلکه اگر با یک مرتبه هم غائط برطرف شد کفایت مى‌کند(۱)،ولى با استخوان و سرگین و یا چیزهایى که احترام آنها لازم است،مانند کاغذى که اسم خدا بر آن نوشته،اگر پاک کند محل را،نماز نمى‌تواند بخواند.
(۱)بهجت:و اگر با سرگین یا استخوان پاک کنند،بنا بر أظهر پاک مى‌شود.
پاک کردن مخرج غائط با چیزهاى مقدّس که احترام آنها لازم است،مانند کاغذى که اسم خدا یا پیامبران علیهم السلام بر آن نوشته شده،حرام است و ممکن است در صورت علم و عمد،موجب کفر شود که در این صورت،به سبب کافر شدن،تمام بدن نجس مى‌شود ولى در صورت عدم علم و عمد یا غفلت یا خوانا نبودن نوشته،أظهر حصول طهارت است.
اراکى:رجوع کنید به ذیل مسأله ۶۸.
خوئى،گلپایگانى،صافى،تبریزى:مسأله احتیاط واجب آن است که سنگ(خوئى:و کلوخ)یا پارچه‌اى که غائط را با آن برطرف مى‌کنند،سه قطعه باشد و اگر با سه قطعه برطرف نشود،باید به قدرى اضافه نماید تا مخرج کاملاً پاکیزه شود،ولى باقى ماندن ذرّه‌هاى کوچکى که دیده نمى‌شود اشکال ندارد؛پاک کردن مخرج غائط با چیزهایى که احترام آنها لازم است مانند کاغذى که اسم خدا و پیغمبران بر آن نوشته شده حرام است و پاک شدن مخرج با استخوان و سرگین محلّ اشکال است.
گلپایگانى،صافى:معصیت و حرام است..
گلپایگانى،صافى:پاک شدن مخرج با استنجاء به سرگین و استخوان محلّ اشکال است.
تبریزى:بنا بر احتیاط با استخوان و سرگین مخرج پاک نمى‌شود.
سیستانى:مسأله مخرج غائط را اگر یک مرتبه با سنگ یا کلوخ یا پارچه کاملاً پاکیزه نماید کفایت مى‌کند،ولى بهتر آن است که سه مرتبه انجام دهد.بلکه با سه قطعه هم باشد و اگر با سه مرتبه پاکیزه نشود باید به قدرى اضافه نماید تا مخرج کاملاً پاکیزه شود،ولى باقى ماندن اثرى که معمولاً بدون شستن از بین نمى‌رود،اشکال ندارد؛پاک کردن مخرج غائط با چیزهایى که احترام آنها لازم است مانند کاغذى که اسم خدا و پیغمبران بر آن نوشته شده حرام است و پاک کردن مخرج با استخوان و سرگین اشکال ندارد.
زنجانى:مسأله احتیاط آن است که سنگ یا پارچه‌اى که غائط را با آن برطرف مى‌کنند سه قطعه باشد،بنا بر این تطهیر با سنگى که سه طرف داشته باشد خلاف احتیاط است،هم چنین بنا بر احتیاط مى‌بایست با سه مرتبه تطهیر صورت گیرد،هر چند با کمتر از آن مقدار نیز غائط برطرف شود و اگر با سه قطعه برطرف نشد،باید به قدرى اضافه کنند تا مخرج کاملاً پاک شود، ولى باقى ماندن ذره‌هاى کوچکى که دیده نمى‌شود اشکال ندارد.پاک کردن مخرج غائط با چیزهایى که احترام آنها لازم است مانند کاغذى که اسم خدا و پیغمبر صلى اللّٰه علیه و آله و سلم نوشته شده حرام است،هم چنین بنا بر احتیاط باید از پاک کردن مخرج با استخوان و سرگین اجتناب نمود ولى اگر با آنها پاک نمود مخرج غائط پاک مى‌شود،هر چند احتیاط مستحب در تکرار تطهیر با اشیاء دیگر مى‌باشد.
نورى:مسأله لازم است با سه سنگ یا سه پارچه مخرج را پاک کنند،با اطراف یک سنگ یا یک پارچه کافى نیست و با استخوان و سرگین پاک نمى‌شود و پاک کردن با چیزهایى که احترام آنها لازم است،مانند کاغذى که اسم خدا بر آن نوشته شده حرام است و اگر محل را با آن پاک کند،پاک نمى‌شود و نماز با آن نمى‌تواند بخواند.
مکارم:مسأله هر گاه با سه طرف یک قطعه سنگ،محلّ را پاک کند کافى است،هم چنین با سه گوشۀ یک قطعه کاغذ و پارچه.
فاضل:مسأله لازم نیست با سه سنگ یا سه قطعۀ پارچه مخرج را پاک کنند،بلکه با اطراف یک سنگ یا یک پارچه هم کافى است،ولى باید از سه دفعه کمتر نباشد،لیکن اگر مخرج را با استخوان و سرگین و یا چیزهایى که احترام آنها لازم است،مانند کاغذى که اسم خدا بر آن نوشته شده پاک کند نمى‌تواند نماز بخواند.

منبع: توضیح المسائل مراجع مسأله ۶۹

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.