جمعه , آذر ۳ ۱۳۹۶

حیوانات حرام گوشت

حیوانات حرام گوشتReviewed by کارشناس دینی on Dec 22Rating: ۵.۰

حیوانات حرام گوشت

حیوانات و خزندگان و حشرات و آبزیان حرام گوشت کدامند؟ نام و اسم آنها چیست؟

پاسخ اجمالی

دسته اول حیوانات دریایی (آبزیان)
بنابر قول مشهور تمامی حیوانات دریایی- جز ماهی فلس دار بنابر مشهور و نیز میگو و پرنده دریایی- حرام‌ اند.

دست دوم پرندگان حرام گوشت
پرندگان چنگال داران، مسخ شدگان و خبائث حرام گوشت هستند.

دسته سوم چارپایان حرام گوشت
درندگان، مانند شیر و پلنگ و مسخ شدگان، نظیر فیل ، خرگوش، بوزینه ، خوک، جوجه تیغی و سوسمار .
برخی حیوانات، هچون گرگ و خرس تحت هر دو عنوان درندگی و مسخ می‌گنجند. کانگرو، سنجاب ، سمور ، خز و هر حیوان خبیث حرام‌ اند.  گاو، گوسفند و شتر اهلی و نیز گاو ، گوسفند، بز، گورخر ، آهو و گوزن وحشی حلال‌اند.
اسب، قاطر و الاغ نیز حلال گوشتند ولی بنابر مشهور خوردن گوشت آنها مکروه است.

دسته چهارم خزندگان
همه خزندگان مانند مار ، موش ، عقرب حرام گوشت هستند.

دسته پنجم حشرات
مانند همه حشرات حرام گوشت هستند بجز ملخ بالدار که موقع گرفتن زنده باشد.

دسته ششم
حیوان حلال گوشتی که از مدفوع انسان تغذیه می‌کند، گوشتش حرام و مدفوع و ادرار آن نجس است ( نجاست خواری).لیکن با استبراء پاک می‌شود.  همچنین گوشت حیوانی که انسان آن را وطی کرده حرام می‌گردد.

پاسخ تفصیلی:

به طور کلی حیوانات حرام گوشت چند دسته هستند
الف) حیوانات دریایی (آبزیان): از حیوانات دریایی فقط ماهی فلس(پولک) دار حلال بوده و سایر ماهیان و حیوانات دریایی حرام گوشت هستند.[۱] ب) حیوانات خشکی دو قسم هستند اهلی و وحشی:
حیوانات اهلی:
در میان حیوانات اهلی خوردن گوشت تمام گروه های گوسفند و گاو و شتر حلال است اما خوردن گوشت اسب و استر و الاغ مکروه است که کراهت گوشت اسب از بقیه کمتر است و از میان حیوانات اهلی گوشت بقیه حیوانات مثل سگ و گربه و …
حیوانات وحشی:
از میان آنها آهو، گاو، بز کوهی، الاغ وحشی و گَوَزن حلال است و خوردن گوشت حیوانات درنده حرام است و آن حیوانی است که خوی درندگی دارد و دارای ناخن و دندان نیش قوی است؛ مثل شیر، پلنگ، یوز پلنگ، گرگ، یا دارای نیش ضعیفی است؛ مثل روباه، کفتار، شغال، و هم چنین خرگوش اگر چه از درندگان نیست ولی حرام است.
و نیز همۀ خزندگان مثل مار، موش، عقرب،  سوسمار، قورباغه، خار پشت سوسک، قاب بالان، کک، شپش و … که تعداد آنها خیلی زیاد است و نمیتوان شمارش کرد.
و نیز حیواناتی که مسخ شدند؛ مثل فیل، میمون، خرس و … .[۲] و دلیل بر این ها روایتی است که از پیامبر (ص) نقل شده است.[۳] ج) پرندگان: پرندگان حلال گوشت، دو علامت داشته و غیر از آن، تمام اقسام پرندگان، حرام گوشت‌اند.
۱. پرندگانی که در هنگام پرواز بیشتر بال می‌زنند و کمتر بال خود را باز کرده و صاف نگه می‌دارند حلال گوشت می‌باشند؛ اما پرندگانی که در هنگام پرواز بیشتر بال خود باز کرده و صاف نگه می‌دارند و کمتر بال می‌زنند(کمتر بال خود را حرکت می‌دهند) حرام گوشت اند ۲. پرندگانی که چینه‏دان یا سنگدان یا خار پشت پا داشته باشد حلال‏ گوشت می‌باشد. (تذکر: پرندگانی که مانند شاهین و عقاب و باز چنگال دارند حرام گوشت هستند.)[۴] د) حشرات: تمام اقسام حشرات حرام گوشت‌اند.[۵] (تذکر : اگر ملخ را با دست یا به وسیله دیگرى زنده بگیرند، بعد از جان دادن، خوردن آن حلال است‏ [۶]).

حیوانات حلال گوشت نیز در چند صورت خوردن گوشت آنها حرام می‌شود:
۱. در صورت نجاست خوار شدن: حیوانی که از مدفوع و نجاست انسان تغذیه کنند.[۷] اما خوردن غیر مدفوع انسان و نجاسات دیگر سبب حرام بودن گوشت آن حیوانات نمی‌شود.[۸] صدق نجاست خوار بودن به این است که تغذیه آن حیوان فقط از راه خوردن نجاسات بوده و تغذیه دیگری نداشته باشد.[۹](تذکر :حیوانی که بواسطه نجاست خواری حرام گوشت شده باشد بعد از استبراء[۱۰] گوشتش حلال می‌شود.[۱۱]).
۲. در صورتی که انسان با آن حیوان نزدیکی کرده باشد.[۱۲] در روایتی حضرت علی (ع) می‌فرماید خوردن گوشت و شیر حیوانی که انسان با آن وطی کرده است حرام می‌باشد.[۱۳] ۳. حیوانی که از شیر خوک استفاده کرده و به واسطه آن شیر، گوشت و استخوان در آن پدید آمده و رشد نماید.[۱۴] [irp posts=”15551″ name=”آیا گوشت کوشر حلال است”]


پی نوشت ها:
[۱]. امام خمینی (ره)، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۱۵۵، کتاب الاطعمه و الاشربه، مسئله ۲؛ المختصر النافع، ص ۲۵۱، شرائع الاسلام، ص ۱۶۹.
[۲] نفس المصدر، ص ۱۵۵، مسئله ۵.
[۳]. جواهر الکلام، ۳۶، ۲۹۴.
[۴]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۵۹۴، احکام خوردنیها و آشامیدنیها تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۱۳۹، مسئله ۸
[۵]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۶۰۳.
[۶]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۵۹۳ مسئله ۲۶۲۲.
[۷]. تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۱۴۰، مسئله ۱۵.
[۸]. جواهرالکلام، ج ۳۶، ص ۲۷۱.
[۹]. وسائل الشیعه، ج ۲۴، باب ۲۴ از ابواب اطعمه واشربه محرمه، ح ۲، ص ۱۶۰.
[۱۰]. یعنى تا مدّتى حیوان را از خوردن نجاست باز دارند و به آن غذاى پاک بدهند به نحوى که دیگر نگویند نجاستخوار است. و بنا بر احتیاط واجب شتر را چهل روز، گاو را سى روز و بهتر است چهل روز، گوسفند را ده روز و بهتر است چهارده روز، مرغابى را پنج روز و بهتر است هفت روز،مرغ خانگى را سه روز و ماهى را یک شبانه روز استبراء کنند؛ توضیح المسائل (محشى – امام خمینى)؛ ج‌۲، ص ۶۰۳.
[۱۱]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۵۶۸،مسأله ۲۵۸۳.
[۱۲]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۶۰۱، مسأله ۲۶۳۲.
[۱۳]. وسائل الشیعه، ج ۲۴، ص ۱۷۰، ح ۳.
[۱۴]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۱، ص ۶۹ ،مسأله ۸۶.

منابع:
سایت اسلام سیتی
کتاب فرهنگ فقه ج ۳ ص ۴۰۷
اسلام کوئست با ویرایش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.