دوشنبه , آبان ۲۹ ۱۳۹۶

انتقال چیست

انتقال چیستReviewed by کارشناس دینی on Dec 26Rating: ۵.۰

انتقال: از مطهِّرات/ گردیدن از حالتى به حالتى دیگر یا از حکمى به حکمى دیگر و یا جابه جا شدن ملک یا حقّى از شخصى به دیگرى.

از انتقال به معناى نخست در باب طهارت سخن رفته و مراد از آن، انتقال نجس به جسم پاک و جزئى از آن شدن است، همچون انتقال خون انسان یا حیوان داراى خون جهنده به بدن پشه که خون جهنده ندارد یا انتقال ادرار نجس ـ مانند ادرار انسان ـ به گیاه از راه ریشه.

توضیح المسائل مراجع مسأله ۲۰۵ اگر خون بدن انسان یا خون حیوانى که خون جهنده دارد،(یعنى:حیوانى که وقتى رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى‌کند)(۱)به بدن حیوانى که خون جهنده ندارد برود و خون آن حیوان حساب شود،پاک مى‌گردد و این را انتقال گویند(۲).پس خونى که زالو از انسان مى‌مکد چون خون زالو به آن گفته نمى‌شود و مى‌گویند خون انسان است(۳)نجس مى‌باشد.
(۱)سیستانى:[و]حیوانى که عرفاً خون ندارد آن را بمکد به طورى که در معرض آن باشد که جذب بدن آن حیوان گردد همان طورى که پشه از بدن انسان یا حیوان مى‌مکد آن خون پاک مى‌شود و این را انتقال مى‌گویند،و امّا خونى که زالو از انسان براى معالجه مى‌مکد چون معلوم نیست جزءِ بدن او شود نجس است.[قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّٰه بهجت نیست] (۲)خوئى،تبریزى،زنجانى:و هم چنین است حکم در سایر نجاسات..
مکارم:بنا بر این خون پشه که جزءِ بدن او است پاک است،هر چند در اصل آن را از انسان گرفته،ولى خونى که زالو از انسان مى‌مکد پاک نیست چون جزءِ بدن او محسوب نمى‌شود.
(۳)بهجت:تا وقتى که چنین است..

شرط مطهر بودن انتقال
انتقال، از مطهِّرات است به شرط آنکه نجس حقیقتاً به جسم پاک نسبت داده شود. براى نمونه، در مثال اول، خون پشه بر آن صدق کند. بنابراین، اگر پس از انتقال، این نسبت، مشکوک باشد، حکم به طهارت آن نمى‌شود.

از انتقال به مفهوم دوم به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات، حجر، ضمان، طلاق، ظهار و ارث سخن گفته‌اند.

حکم انتقال :حکم انتقال بر حسب موارد، مختلف است که بدان اشاره مى‌شود.

انتقال به بدل:
هرگاه ردّ اصل در موارد ضمان، امکان‌پذیر نباشد، انتقال به بدل( –> بدل)واجب مى‌شود، مانند تلف شدن مال غصبى که پرداخت بدل، یعنى مثل یا قیمت آن بر غاصب واجب است و نیز در تکلیفهایى که انجام دادن اصل آنها ممکن نیست تکلیف به بدل ـ در صورت داشتن بدل ـ منتقل مى‌شود، مانند کسى که به جهت دسترسى نداشتن به آب یا زیان داشتن آن، نمى‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند، تیمّم( –> تیمّم)براى نماز بر او واجب مى‌شود(۳)و نیز در کفّارات داراى بدل، در صورت ناتوانى از اصل، بدل آن را به جا مى‌آورد. همچنین مکلّف در صورتى که نتواند ایستاده نماز بخواند، باید بنشیند و در صورت ناتوانى از نشستن، باید خوابیده نماز بگزارد.

انتقال حق:حقوق به لحاظ انتقال و عدم انتقال پذیر بودن دو گونه‌اند:

۱.حقوقى که قابل انتقال نیست،

مانند حقّ پدرى، حقّ ولایت براى حاکم شرع و حق استمتاع از همسر. به این حقوق حکم نیز اطلاق مى‌شود.

۲.حقوقى که انتقال پذیر است، مانند حقّ خیار، قصاص و تحجیر. در انتقال برخى حقوق، همچون حقّ شفعه از طریق ارث اختلاف است.

انتقال دین:دین ثابت بر ذمّه بدهکار، با حواله به ذمّه دیگرى (مُحال علیه) منتقل مى‌شود. در نتیجه، محال علیه باید بدهى را به بستانکار بپردازد.

انتقال از خانه شوهر:زنى که طلاق رجعى داده شده، نباید تا پایان مدّت عدّه( –> عدّه)از خانه شوهر به جایى دیگر منتقل شود، بلکه باید زمان عدّه را نزد شوهر سپرى کند.

انتقال نیّت: همان عدول است

انتقال ملکیّت:سبب انتقال ملکیّت یا اختیارى است، مانند بیع( –> بیع)واجاره( –> اجاره)و یا قهرى، مانند مرگ که موجب انتقال ترکه میّت به ورثه مى‌شود.

انتقال ترکه:اموال بر جاى مانده از میّت در صورتى که دین یا وصیّتى به آن تعلّق نگرفته باشد، به مجرّد مرگ به ورثه منتقل مى‌شود و در صورت تعلّق دین یا وصیّت به همه یا بعض مال، در انتقال آن مقدار از مال که مقابل دین یا وصیّت قرار مى‌گیرد، اختلاف است. بنابر قول به انتقال، ورثه نمى‌توانند در آن تصرف کنند.

انتقال احکام:مردى که زن غیر حامله خود را طلاق رجعى داده، چنانچه در این فاصله بمیرد، وظیفه زن از عدّه طلاق به عدّه وفات منتقل مى‌شود.

در حَجب نقصان، سهم وارث از بیشتر به کمتر انتقال مى‌یابد.

منابع:
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۷۱۲-۷۱۳.
توضیح المسائل ۱۳ مرجع

[irp]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.