جمعه , آذر ۳ ۱۳۹۶
صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام طهارت » شک در پاک بودن یا نجس بودن لباس یا فرش مسلمان

شک در پاک بودن یا نجس بودن لباس یا فرش مسلمان

شک در پاک بودن یا نجس بودن لباس یا فرش مسلمانReviewed by کارشناس دینی on Dec 27Rating: ۵.۰

توضیح المسائل ۱۳ مرجع: مسأله ۲۲۱ اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگرى که مانند ظرف و فرش در اختیار او است نجس شود(۱)و آن مسلمان(۲)غائب گردد اگر انسان احتمال بدهد که آن چیز را آب کشیده یا به واسطۀ آن که مثلاً آن چیز در آب جارى افتاده،پاک شده است اجتناب از آن لازم نیست(۳).
(۱)مکارم:و او هم بفهمد که نجس شده..(۲)بهجت:با آن چیزى که در اختیار اوست..
(۳)مکارم:اگر انسان احتمال دهد که آن را آب کشیده،پاک است،به شرط این که از چیزهایى باشد که طهارت در آن شرط است،مانند لباسى که با آن نماز مى‌خواند و یا غذا و ظروف غذا.
خوئى،تبریزى:مسأله اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگرى که مانند ظرف و فرش در اختیار اوست نجس شود و آن مسلمان غائب گردد،با شش شرط پاک است اوّل:آن که آن مسلمان چیزى را که بدن یا لباسش را نجس کرده نجس بداند پس اگر مثلاً لباسش با رطوبت به بدن کافر ملاقات کرده و آن را نجس نداند بعد از غائب شدن او نمى‌شود آن لباس را پاک دانست.دوّم:آن که بداند بدن یا لباسش به چیز نجس رسیده است.سوّم:آن که انسان ببیند آن چیز را در کارى که شرط آن پاکى است استعمال مى‌کند،مثلاً ببیند با آن لباس نماز مى‌خواند.چهارم:آن که احتمال برود که آن مسلمان بداند شرط کارى را که با آن چیز انجام مى‌دهد پاکى است،پس اگر مثلاً نداند که باید لباس نمازگزار پاک باشد و با لباسى که نجس شده نماز بخواند،نمى‌شود آن لباس را پاک دانست.پنجم:آن که انسان احتمال دهد آن مسلمان چیزى را که نجس شده آب کشیده است،پس اگر یقین داشته باشد که آب نکشیده،نباید آن چیز را پاک بداند و نیز اگر نجس و پاک در نظر آن مسلمان فرق نداشته باشد،پاک دانستن آن چیز محلّ اشکال است. ششم:آن که آن مسلمان بالغ،یا ممیّز طهارت و نجاست باشد.
زنجانى:گفته شده است که با شش شرط حکم به پاکى آن مى‌شود..
اراکى،گلپایگانى،صافى:اگر مثلاً لباسش به عرق جنب از حرام آلوده شود..
اراکى،گلپایگانى،صافى،زنجانى:چهارم:آن که آن مسلمان بداند..
اراکى،گلپایگانى،صافى:ششم:آن که بنا بر احتیاط واجب آن مسلمان بالغ باشد.
زنجانى:ششم:آن که بنا بر احتیاط واجب آن مسلمان بالغ باشد.فقهاء غایب شدن مسلمان را با شرایط فوق از مطهرات دانسته‌اند ولى بنا بر احتیاط واجب غایب شدن مسلمان،از راههاى ثابت شدن طهارت نیست،مگر موجب اطمینان شخصى یا نوعى شود.
تبریزى:ششم:آن که مسلمان بالغ،یا طفلى باشد که بتواند طهارت و نجاست را تشخیص دهد.
فاضل:مسأله اگر بدن و لباس یا وسائل شخصى فرد مسلمانى نجس شود و او از ما جدا شود بعد از این که مجدداً او را دیدیم لباس و بدن و وسائل او با شرایط زیر محکوم به طهارت است:۱ بداند که لباس یا بدن یا وسائل او نجس شده است.۲ استفاده از آن وسائل مشروط به طهارت باشد.۳ احتمال این که او بدن و لباس و وسائل را تطهیر کرده،وجود داشته باشد.۴ بنا بر احتیاط واجب آن مسلمان بالغ باشد.۵ آن مسلمان بى‌مبالات به طهارت و نجاست نباشد.
سیستانى:مسأله اگر بدن یا لباس یا چیز دیگرى مانند ظرف و فرش در اختیار مسلمان بالغ یا ممیّز طهارت و نجاست باشد و نجس شود و آن مسلمان غائب گردد،چنانچه انسان احتمال عقلائى دهد که او آن چیز را آب کشیده است پاک مى‌باشد.

منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت، فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.(نام هر کدام از مراجع که در مسئله بالا ذکر نشده است یعنی موافق با مساله است و مواردی که مراجع اختلاف دارند در زیر مسئله ذکر شده است.) ( طهارت ، پاک شدن ، شستن )

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.