دوشنبه , آذر ۲۰ ۱۳۹۶
اسلام سیتی » احکام شرعی » احکام وضو » در وضو چند بار باید دست و صورت را شست

در وضو چند بار باید دست و صورت را شست

در وضو چند بار باید دست و صورت را شستReviewed by کارشناس دینی on Dec 27Rating: ۵.۰

[مسأله ۲۴۸ در وضو، شستن صورت و دستها مرتبۀ اوّل واجب]

مسأله ۲۴۸ در وضو، شستن صورت و دستها مرتبۀ اوّل واجب و مرتبۀ دوّم جایز (۱) و مرتبۀ سوّم و بیشتر از آن، حرام مى‌باشد (۲) و اگر با یک مشت آب، تمام عضو شسته شود و به قصد وضو بریزد یک مرتبه حساب مى‌شود چه قصد بکند یک مرتبه را، یا قصد نکند.

(۱) خوئى، اراکى، گلپایگانى، صافى، سیستانى، بهجت: مرتبۀ دوّم مستحب. .

تبریزى: مرتبۀ دوّم مستحب است بنا بر مشهور ولى احتیاط واجب در دست چپ، ترک مرتبه دوّم است. .

(۲) خوئى، اراکى، گلپایگانى، صافى: و این که کدام شستن اوّل یا دوّم یا سوّم است مربوط به قصد کسى است که وضو مى‌گیرد، پس اگر به قصد شستن مرتبه اوّل مثلاً ده مرتبه آب بصورت بریزد، اشکال ندارد و همۀ آنها شستن اوّل حساب مى‌شود و اگر به قصد این که سه مرتبه بشوید، سه مرتبه آب بریزد، مرتبۀ سوّم آن حرام است.

تبریزى: و این که کدام شستن اوّل یا دوّم یا سوّم است مربوط به قصد کسى است که وضو مى‌گیرد، پس اگر به قصد وضو آب به صورت بریزد که تمام آن را فرا بگیرد مرتبۀ اوّل حساب مى‌شود و لو با چند مرتبه آب ریختن باشد.

بهجت: و مقصود از هر مرتبه، شستن تمام عضو است. [پایان مسأله]

سیستانى: و شستن مرتبۀ اوّل وقتى تمام مى‌شود که به قصد وضو آن مقدار آب به صورت یا دست بریزد که آب تمام آن را فرا بگیرد و دیگر جایى براى احتیاط باقى نماند، پس اگر به قصد شستن مرتبۀ اوّل مثلاً ده مرتبه آب به صورت بریزد تا این که آب همۀ آن را فرا بگیرد، اشکال ندارد. و تا وقتى که قصد وضو و شستن صورت مثلاً نکند شستن اوّل محقّق نمى‌شود، پس مى‌تواند چند مرتبه همۀ صورت را بشوید و در آخرین مرتبه که آب مى‌ریزد قصد شستن

وضویى نماید، ولى اعتبار قصد در شستن دوّم خالى از اشکال نیست و احتیاط لازم آن است که بیش از یک مرتبه بعد از مرتبۀ اوّل صورت و یا دستها را نشوید اگر چه به قصد وضو هم نباشد.

نورى: و این که کدام شستن اول یا دوم یا سوم است، بستگى به قصد گیرندۀ وضو دارد، نه به تعداد دفعاتى که آب به صورت مى‌ریزد.

زنجانى: مسأله در وضو، شستن صورت و دستها مرتبه اوّل واجب و مرتبه دوّم جایز و بیشتر از آن، حرام نمى‌باشد و این که کدام شستن، اول یا دوم یا سوم است مربوط به شستن تمام عضو همراه با قصد وضو مى‌باشد، پس اگر به قصد وضو دو بار به طور کامل شست، شستن بعدى حرام است و اگر به قصد وضو چند بار آب بریزد، هر گاه به تمام دست و صورت رسید، یک مرتبه حساب مى‌شود و مازاد بر آن، مرتبۀ بعد حساب مى‌آید هر چند قصد مرتبۀ اول داشته باشد.

مکارم: مسأله براى وضو، شستن صورت و دستها مرتبۀ اوّل واجب است و احتیاط واجب، ترک مرتبۀ دوّم است و امّا سوّم و بیشتر حرام است، منظور از مرتبۀ اوّل آن است که تمام عضو را بشوید خواه با یک مشت آب باشد یا چندین مشت، وقتى که تمام شد یک مرتبه حساب مى‌شود.

منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت، فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.(نام هر کدام از مراجع که در مسئله بالا ذکر نشده است یعنی موافق با مساله است و مواردی که مرجعی مخالف مساله فوق است در زیر مسئله ذکر شده است.)

[irp]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.