شنبه , آبان ۲۷ ۱۳۹۶
صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام وضو » طریقه وضوی ارتماسی

طریقه وضوی ارتماسی

طریقه وضوی ارتماسیReviewed by کارشناس دینی on Dec 27Rating: ۵.۰

[مسأله ۲۶۱ وضوى ارتماسى]

وضو ارتماسی چیست؟
مسأله ۲۶۱ وضوى ارتماسى آن است که انسان صورت و دستها را به قصد وضو با مراعات شستن از بالا به پایین در آب فرو برد؛ لیکن براى این که مسح سر و پاها با آب وضو باشد، بایستى در شستن ارتماسى دستها، قصد شستن وضویى، هنگام بیرون آوردن دستها از آب باشد و یا این که مقدارى از دست چپ را، باقى گذارد، تا آن را با دست راست، ترتیبى، بشوید.

گلپایگانى، بهجت، فاضل: مسأله وضوى ارتماسى آن است که انسان صورت و دستها را به قصد وضو (فاضل: با مراعات شستن از بالا به پائین) در آب فرو برد یا آنها را در آب فرو برد و به قصد وضو بیرون آورد و اگر موقعى که دستها را در آب فرو مى‌برد نیّت وضو کند و تا وقتى که آنها را از آب بیرون مى‌آورد و ریزش آب تمام مى‌شود به قصد وضو باشد وضوى او صحیح است (گلپایگانى، بهجت: و نیز اگر موقع بیرون آوردن از آب قصد وضو کند و تا وقتى که ریزش آب تمام مى‌شود به قصد وضو باشد، وضوى او صحیح مى‌باشد) .

خوئى، تبریزى: مسأله وضوى ارتماسى آن است که انسان صورت و دستها را به قصد وضو در آب فرو برد ولى مسح با ترى آن دست اشکال دارد، بنا بر این دست چپ را نباید ارتماسى شست.

سیستانى: مسأله وضوى ارتماسى آن است که انسان صورت و دستها را به قصد وضو در آب فرو برد و ظاهر آن است که مسح با ترى دستى که ارتماسى شسته شده اشکال ندارد، هر چند خلاف احتیاط است.

نورى: مسأله وضوى ارتماسى آن است که انسان صورت و دستها را به قصد وضو در آب فرو برد یا آنها را در آب فرو برد و به قصد وضو بیرون آورد، ولى مسح با ترى آن دست اشکال دارد، بنا بر این دست چپ را نباید ارتماسى شست.

زنجانى: مسأله وضوى ارتماسى آن است که انسان صورت و دستها را به قصد وضو در آب فرو برد یا صورت و دستها را که در آب مى‌باشد به قصد وضو بیرون آورد، یا دست را در داخل آب به قصد شستن از بالا به پایین تکان دهد و در فرض اول و سوم مسح با ترى آن دست محل اشکال است.

هم چنین اگر از هنگام فرو بردن دست تا بیرون آوردن آن به قصد وضو باشد مسح با ترى آن دست خلاف احتیاط است. بنا بر این اگر بخواهد دست چپ را وضوى ارتماسى کند بنا بر احتیاط باید تنها در هنگام بیرون آوردن دست، قصد وضو کند.

مکارم: مسأله انسان مى‌تواند صورت و دستها را به قصد وضو در آب فرو برد، یا بعد از فرو بردن در آب، به قصد وضو از آب بیرون آورد و آن را «وضوى ارتماسى» مى‌گویند.

صافى: مسأله در وضوى ارتماسى أحوط آن است که انسان صورت و دست راست را به قصد وضو در آب فرو برد و با دست راست دست چپ را به قصد وضو بشوید، و مسح سر و پاها را انجام دهد.

منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت، فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.(نام هر کدام از مراجع که در مسئله بالا ذکر نشده است یعنی موافق با مساله است و مواردی که مرجعی مخالف مساله فوق است در زیر مسئله ذکر شده است.)

[irp]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.