جمعه , آذر ۳ ۱۳۹۶
صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام وضو » حکم شک در تقدم و تاخر مبطل وضو

حکم شک در تقدم و تاخر مبطل وضو

حکم شک در تقدم و تاخر مبطل وضوReviewed by کارشناس دینی on Dec 28Rating: ۵.۰

[مسأله ۳۰۲ کسى که مى‌داند وضو گرفته و حَدَثى هم از او سر زده]

مسأله ۳۰۲ کسى که مى‌داند وضو گرفته و حَدَثى هم از او سر زده، مثلاً بول کرده، اگر نداند کدام جلوتر بوده (۱) ، چنانچه پیش از نماز است باید وضو بگیرد (۲) و اگر در بین نماز است باید نماز را بشکند و وضو بگیرد (۳) و اگر بعد از نماز است باید وضو بگیرد و باید نمازى را که خوانده دوباره بخواند (۴) .

(۱) مکارم: باید وضو بگیرد. [پایان مسأله]

(۲) اراکى: مگر آن که تاریخ وضو را بداند، که باید بنا بر وضو داشتن بگذارد. .

زنجانى: و اگر در بین نماز شک کند نمى‌تواند به نماز خود اکتفا کند، بلکه باید وضو گرفته نماز خود را اعاده کند، و احتیاط مستحب آن است که نماز را رجاءً تمام کرده، سپس وضو گرفته، نماز را اعاده کند. و اگر بعد از نماز شک کند، نمازى که خوانده صحیح است در صورتى که احتمال بدهد در حال شروع به نماز ملتفت بوده است، ولى بنا بر احتیاط براى نمازهاى بعد باید وضو بگیرد. و اگر تاریخ وضو معلوم باشد و تاریخ سر زدن حدث از او مجهول باشد، در همۀ صورتها نماز او صحیح است و حکم به وضو دار بودن او مى‌شود؛ بنا بر این اگر مثلاً مى‌داند که در هنگام ظهر وضو گرفته و نمى‌داند که آیا قبل از آن حدثى از او سر زده یا بعد از آن، نماز او صحیح است و مى‌تواند تمام احکام وضو را بار کند.

(۳) اراکى: مگر تاریخ وضو را بداند، و اگر نماز را خوانده است و تاریخ وضو را نمى‌داند باید وضو بگیرد و بنا بر احتیاط واجب نمازى را که خوانده دوباره بخواند.

گلپایگانى، صافى: احتیاط آن است که نماز را تمام کند و با وضوى دیگر اعاده کند. .

(۴) خوئى، گلپایگانى، صافى، تبریزى، بهجت، سیستانى: اگر بعد از نماز است، نمازى که خوانده صحیح است ( خوئى، تبریزى: در صورتى که احتمالِ التفات در حال شروع به نماز را بدهد) و براى نمازهاى بعد باید وضو بگیرد.

نورى: بنا بر احتیاط واجب نمازى را که خوانده دوباره بخواند.

مسائل اختصاصى

گلپایگانى، صافى: مسالۀ ۳۰۹ بهجت: مسالۀ ۳۰۷ اگر بعد از وضو یا در بین آن یقین کند که بعضى جاها را نشسته یا مسح نکرده است، چنانچه رطوبت جاهایى که پیش از آن است خشک شده باشد باید دوباره وضو بگیرد و اگر خشک نشده باید جایى را که فراموش کرده و آن چه بعد از آن است بشوید یا مسح کند و اگر در بین وضو در شستن یا مسح کردن جایى شکّ کند باید به همین دستور عمل کند.

زنجانى: تمام جاهایى. .

خوئى ، سیستانى، تبریزى، زنجانى: به جهت طول مدت خشک شده. .

خوئى، تبریزى، زنجانى، سیستانى: یا به جهت گرمى هوا (زنجانى: یا باد) و مانند آن خشک شده. .

منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت، فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.(نام هر کدام از مراجع که در مسئله بالا ذکر نشده است یعنی موافق با مساله است و مواردی که مرجعی مخالف مساله فوق است در زیر مسئله ذکر شده است.)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.