جمعه , آذر ۳ ۱۳۹۶
صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام غسل » حکم غسل با آب غصبی

حکم غسل با آب غصبی

حکم غسل با آب غصبیReviewed by کارشناس دینی on Dec 29Rating: ۵.۰

حکم غسل با آب غصبی

حکم غسل کردن با آب غصبی

[مسأله ۳۸۱ غسل با آب غصبی]
مسأله ۳۸۱ کسى که قصد دارد پول حمامى را ندهد یا بدون این که بداند حمامى راضى است، بخواهد نسیه بگذارد (۱) ، اگر چه بعد حمامى را راضى کند، غسل او باطل است (۲) .

این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست

(۱) مکارم: بنا بر احتیاط، غسل او باطل است؛ هم چنین اگر قصد دارد پول حرام یا پولى که خمس آن را نداده به حمّامى بدهد.

خوئى، تبریزى، سیستانى، زنجانى: کسى که پول حمّامى را بدون این که بداند حمامى راضى است بخواهد نسیه بگذارد. .

(۲) زنجانى: بنا بر احتیاط مستحب.

گلپایگانى، صافى، نورى: مگر آن که از راضى نبودن حمّامى غافل باشد و قربهً إلى اللّٰه غسل کند که در این صورت غسل صحیح است و ضامن أجره المثل است.

[مسأله ۳۸۲ اگر حمّامى راضى باشد که پول حمّام نسیه بماند]

مسأله ۳۸۲ اگر حمّامى راضى باشد که پول حمّام نسیه بماند ولى کسى که غسل مى‌کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، (۱) یا از مال حرام بدهد غسل او صحیح است. (۲)

این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست

(۱) زنجانى: بنا بر احتیاط مستحب غسل او باطل است، ولى اگر بخواهد طلب او را از مال حرام بدهد در بسیارى از موارد که حمامى حرام بودن مال را نمى‌داند، چون حمامى راضى است پولى به دست او برسد که به حسب ظاهرِ حکم شرع حلال بوده، غسل او صحیح است ولى اگر به این نحو هم راضى نباشد بنا بر احتیاط مستحب غسل او باطل است.

(۲) خوئى، تبریزى، سیستانى، فاضل: غسل او باطل است.

گلپایگانى، اراکى، صافى، نورى: غسل او اشکال دارد (گلپایگانى، صافى: مگر این که بداند، حمّامى با این وصف هم راضى به غسل هست یا با غفلت از راضى بودن حمّامى غسل کند که در هر دو صورت غسل صحیح است) .

مکارم: رجوع کنید به ذیل مسأله ۳۸۱.

[مسأله ۳۸۳ اگر بخواهد پول حرام به حمامى بدهد]

مسأله ۳۸۳ اگر بخواهد پول حرام یا پولى که خمس آن را نداده به حمامى بدهد، غسل او باطل است (۱) .

این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست

(۱) گلپایگانى، صافى: ولى اگر یقین دارد که حمّامى با این وصف راضى به غسل است یا با غفلت از رضایت حمّامى غسل کند، غسلش صحیح است.

مکارم: رجوع کنید به ذیل مسأله (۳۸۱) .

خوئى، تبریزى، سیستانى، زنجانى: مسأله اگر (زنجانى: در حمام غسل کند و سپس) پولى را که خمس آن را نداده به حمّامى بدهد اگر چه مرتکب حرام شده، ولى ظاهر این است که غسل او صحیح باشد (خوئى، تبریزى، سیستانى: و ذمّه‌اش به مستحقّین خمس مشغول مى‌شود) .

[مسأله ۳۸۴ اگر مخرج غائط را در آب خزینه تطهیر کند]

مسأله ۳۸۴ اگر مخرج غائط را در آب خزینه تطهیر کند و پیش از غسل شک کند که چون در خزینه تطهیر کرده حمّامى به غسل کردن او راضى است یا نه، غسل او باطل است، مگر این که پیش از غسل حمّامى را راضى کند.

این مسأله، در رسالۀ آیات عظام: گلپایگانى، صافى، بهجت، سیستانى و مکارم نیست

مسائل اختصاصى

گلپایگانى، صافى: مساله (۳۹۰) اگر کسى در موقع غسل بیش از حدّ متعارف آب مصرف نماید و شکّ داشته باشد که آیا حمّامى راضى است یا نه، غسل او باطل است مگر این که پیش از غسل از حمّامى اذن بگیرد.

زنجانى: مسأله ۳۹۰ اگر شخصى در هنگام شستشو بیش از حدّ متعارف آب مصرف کند و پیش از غسل شک کند که چون آب زیاد مصرف کرده حمامى به غسل کردن او راضى است یا نه غسل او بنا بر احتیاط مستحب باطل است.

مکارم: مسأله ۳۹۶ کسى که زیادتر از معمول در حمّام آب مى‌ریزد، غسل او اشکال دارد، مگر این که تصمیم داشته باشد حمّامى را با پول اضافى راضى کند.

منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت، فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.(نام هر کدام از مراجع که در مسئله بالا ذکر نشده است یعنی موافق با مساله است و مواردی که مرجعی مخالف مساله فوق است در زیر مسئله ذکر شده است.)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.