شنبه , آبان ۲۷ ۱۳۹۶
صفحه اصلی » ویژه بانوان » احکام بانوان » احکام حیض » اگر آب برای وضو و غسل کافی نباشد

اگر آب برای وضو و غسل کافی نباشد

اگر آب برای وضو و غسل کافی نباشدReviewed by کارشناس دینی on Jan 2Rating: ۴.۰

[مسأله ۴۶۸ حکم کافی نبودن آب برای وضو و غسل ]
مسأله ۴۶۸ اگر آب براى وضو و غسل کافى نباشد و به اندازه‌اى باشد که بتواند یا غسل کند یا وضو بگیرد (۱) ، (بنا بر احتیاط واجب (۲) باید غسل کند و بدل از وضو تیمم نماید. (۳) و اگر فقط براى وضو کافى باشد و به اندازۀ غسل نباشد (۴) ،) باید وضو بگیرد و عوض غسل تیمم نماید (۵) و اگر براى هیچ یک از آنها آب ندارد، باید دو تیمم کند، یکى بدل از غسل و دیگرى بدل از وضو. (۶)

این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست

(۱) فاضل: به اندازه‌اى باشد که بتواند وضو بگیرد. .

نورى: به اندازه‌اى باشد که بتواند غسل کند. .

(۲) [عبارت «بنا بر احتیاط واجب» در رسالۀ آیات عظام: اراکى، گلپایگانى، نورى و صافى نیست]

(۳) خوئى، زنجانى، تبریزى، سیستانى: اگر آب براى وضو و غسل کافى نباشد و به اندازه‌اى باشد که بتواند غسل کند باید غسل کند و بهتر آن است (زنجانى: احتیاط مستحب آن است) که بدل از وضو تیمم نماید. .

(۴) [عبارت «و به اندازۀ غسل نباشد» در رسالۀ آیات عظام: گلپایگانى و صافى نیست] [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّٰه فاضل نیست]

(۵) سیستانى: بهتر آن است که وضو بگیرد و باید عوض غسل تیمم نماید. .

زنجانى: باید عوض غسل تیمم کند و احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد. .

(۶) سیستانى: باید بدل از غسل تیمم کند و بهتر آن است که بدل از وضو نیز تیمم نماید.

زنجانى: باید بدل از غسل تیمم نموده و بنا بر احتیاط مستحب تیمم دیگرى هم بدل از وضو بگیرد.

مکارم: رجوع کنید به ذیل مسأله ۴۶۶.

منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای ۱۳ نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت، فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.(نام هر کدام از مراجع که در مسئله بالا ذکر نشده است یعنی موافق با مساله است و مواردی که مرجعی مخالف مساله فوق است در زیر مسئله ذکر شده است.)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.