پنجشنبه , آذر ۲ ۱۳۹۶

اقسام زنان حائض

اقسام زنان حائضReviewed by کارشناس دینی on Jan 2Rating: ۴.۰

[مسأله ۴۷۸ اقسام زنان حائض]
مسأله ۴۷۸ زنهاى حائض بر شش قسمند: اول: صاحب عادت وقتیه و عددیه؛ و آن زنى است که دو ماه پشت سر هم «در وقت معیّن» (۱) خون حیض ببیند و شمارۀ روزهاى حیض او هم در هر دو ماه یک اندازه باشد، مثل آن که دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا هفتم خون ببیند. دوم: صاحب عادت وقتیه؛ و آن زنى است که دو ماه پشت سر هم «در وقت معیّن» (۲) ، خون حیض ببیند، ولى شمارۀ روزهاى حیض او در هر دو ماه یک اندازه نباشد مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببیند ولى ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از خون پاک شود (۳) . سوم: صاحب عادت عددیه؛ و آن زنى است که شمارۀ روزهاى حیض او در دو ماه پشت سر هم به یک اندازه باشد ولى وقت دیدن آن دو خون یکى نباشد مثل آن که ماه اول از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببیند (۴) . چهارم: مضطربه؛ و آن زنى است که چند ماه خون دیده، ولى عادت معیّنى پیدا نکرده یا عادتش به هم خورده و عادت تازه‌اى پیدا نکرده است. پنجم: مبتدئه؛ و آن زنى است که دفعۀ اول خون دیدن او است. ششم: ناسیه؛ و آن زنى است که عادت خود را فراموش کرده است. و هر کدام اینها احکامى دارند که در مسائل آینده گفته مى‌شود.

(۱) (۲) زنجانى: از وقت معین. .

(۳) مکارم: دوّم: صاحب عادت وقتیه: و آن زنى است که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند، ولى شماره روزهاى او به یک اندازه نباشد، مثلاً یک ماه، پنج روز و یک ماه، هفت روز ببیند. .

(۴) زنجانى: مثل آن که ماه اول از اول ماه تا آخر روز هفتم و ماه دوم از هفتم تا آخر روز سیزدهم خون ببیند. .

 

منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای ۱۳ نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت، فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.(نام هر کدام از مراجع که در مسئله بالا ذکر نشده است یعنی موافق با مساله است و مواردی که مرجعی مخالف مساله فوق است در زیر مسئله ذکر شده است.)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.