پنجشنبه , آذر ۲ ۱۳۹۶
صفحه اصلی » ویژه بانوان » احکام بانوان » احکام حیض » حکم زنی که تعداد روزهای عادت خود را فراموش کرده

حکم زنی که تعداد روزهای عادت خود را فراموش کرده

[مسأله ۴۹۹ حکم زنی که تعداد روزهای عادت خود را فراموش کرده]

تعریف ناسیه
مسأله ۴۹۹ ناسیه یعنى زنى که عادت خود را (۱) فراموش کرده است اگر بیشتر از ده روز خون ببیند (۲) باید روزهایى که خون او نشانۀ حیض را دارد (۳) تا ده روز، حیض قرار دهد و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر نتواند حیض را به واسطۀ نشانه‌هاى آن تشخیص دهد، (۴) بنا بر احتیاط واجب باید هفت روز اول را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. (۵)

(۱) بهجت: وقت و عدد عادت خود را. .

(۲) زنجانى: پس اگر همه زرد یا قرمز روشن بود، همه استحاضه است و اگر خونى که نشانۀ حیض را دارد و کمتر از سه روز بود، بنا بر احتیاط واجب به مدت سه روز به احکام حائض رفتار مى‌کند و پس از پاک شدن، نماز و سایر عبادتهایى را که به جا نیاورده، قضا مى‌نماید (و بنا بر احتیاط اگر مى‌تواند مکمل سه روز را بعد از خونهاى نشانه‌دار قرار مى‌دهد) و اگر خونى که نشانۀ حیض را دارد، بیشتر از ده روز بود، مقدار عادت برخى از خویشاوندانش را حیض قرار مى‌دهد (و بنا بر احتیاط این مقدار را از اول خونهاى نشانه‌دار حساب مى‌کند) و اگر خویشاوندانش عادت نداشته باشند یا به آنها دسترسى نداشته باشد، شش یا هفت روز از خونهاى نشانه‌دار را حیض خود قرار مى‌دهد. (و بنا بر احتیاط این مقدار را از اولِ خونهاى نشانه‌دار قرار مى‌دهد) و در تمام فروض این مسأله مستحب است تا ده روز استظهار نماید و پس از ده روز مستحاضه مى‌باشد.

(۳) گلپایگانى، صافى: حیض قرار دهد و اگر نتواند حیض را به واسطۀ نشانه‌هاى آن تشخیص دهد، باید (گلپایگانى: سه روز یا) شش روز یا هفت روز اول را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و اختیار اول بنا بر احتیاط (صافى: بنا بر احتیاط مستحب) است (گلپایگانى: و أقوى تخییر بین سه عدد است مطلقاً، یعنى مقید به اول نیست) .

(۴) اراکى: مخیّر است که شش روز یا هفت روز را در هر ماه حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد، و یا یک ماه سه روز و در ماه دیگر ده روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و یا عکس این را عمل نماید یعنى ماه اوّل ده روز حیض قرار دهد، و ماه دوّم سه روز، و احتیاط مستحبّ آن است که هفت روز را حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد.

(۵) بهجت: مگر این که بداند به طور مسلم در روزهاى اوّل حیض نمى‌شده است که در آن صورت بعد از آن روزها را باید حیض قرار دهد و اگر ظن اطمینانى پیدا کرد که ایام عادتش مثل خویشان خود است عادت آنها را براى خود انتخاب مى‌کند.

خوئى، تبریزى: مسأله ناسیه یعنى زنى که مقدار عادت خود را فراموش کرده است؛ اگر خونى به نشانۀ حیض ببیند که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد آن را حیض قرار دهد، و اگر آن خون بیشتر از ده روز باشد تا هر زمانى که احتمال بقاء عادت را مى‌دهد حیض قرار داده و بقیه استحاضه است، ولى در صورتى که احتمال بقاء عادتش در بیشتر از هفت تا ده روز باشد پس از روز هفتم احتیاط کند (تبریزى: و در صورتى که بداند خونى را که دیده در ایام عادتش نیست و بعضى از خون اوصاف حیض را داشته باشد و کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد آن را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد) .

مکارم: مسأله «ناسیه» یعنى زنى که عادت خود را فراموش کرده، اگر ده روز یا کمتر خون ببیند همه‌اش حیض است و اگر بیشتر از ده روز ببیند، باید روزهایى که خون او نشانۀ حیض دارد حیض قرار دهد (به شرط این که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد) و اگر بیشتر باشد یا همۀ روزها را یک جور دیده، احتیاط واجب آن است که هفت روز اول را حیض قرار دهد و بقیه را استحاضه.

سیستانى: مسأله ناسیه یعنى زنى که مقدار یا زمان عادت خود را یا هر دو را فراموش کرده است این زن اگر خونى ببیند که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد همه آن حیض است ولى اگر بیشتر از ده روز باشد موارد آن بر چند قسم است: (۱) آن که عادت وقتیه یا عددیه یا هر دو داشته است ولى آن را به کلى فراموش کرده است که حتى به نحو اجمال هم زمان یا عدد آن را به یاد نمى‌آورد که این زن حکم مبتدئه را دارد که گذشت. (۲) آن که عادت وقتیه دارد چه عددیه باشد چه نباشد ولى از وقت عادت خود به نحو اجمال چیزى به یاد دارد مثلاً مى‌داند که فلان روز جزء عادت او بوده یا عادت او در نیمه اوّل ماه بوده است چنین زنى نیز حکم مبتدئه را دارد ولى نباید حیض را در زمانى قرار دهد که یقیناً خلاف عادت او است مثلاً اگر بداند روز هفدهم ماه جزء عادت او بوده یا عادت او در نیمه دوّم بوده است و اکنون از اوّل تا بیستم ماه خون دیده است نمى‌تواند عادت خود را در دهه اوّل قرار دهد حتى اگر به نشانه‌هاى حیض باشد و دهه دوّم به نشانه‌هاى استحاضه. (۳) آن که صاحب عادت عددیه بوده و مقدار عادت خود را فراموش کرده باشد، این زن نیز حکم مبتدئه را دارد ولى نباید مقدارى را که حیض قرار مى‌دهد کمتر از مقدارى باشد که مى‌داند شماره حیض او کمتر از آن نیست و هم چنین نمى‌شود که بیشتر از مقدارى قرار دهد که مى‌داند شماره عادتش بیش از آن نیست. و شبیه این امر را باید در عادت عددیه ناقصه هم مراعات کرد یعنى زنى که شمارۀ عادتش مردد است بین دو عدد، زیادتر از سه روز و کمتر از ده روز مثل آن که در هر ماه یا شش روز خون مى‌بیند یا هفت روز، نمى‌تواند به واسطۀ نشانه‌هاى حیض یا ملاحظۀ عادت بعضى از خویشانش و یا به اختیار عدد در صورتى که بیش از ده روز خون ببیند کمتر از شش روز یا بیشتر از هفت روز را حیض قرار دهد.

 

منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای ۱۳ نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت، فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.(نام هر کدام از مراجع که در مسئله بالا ذکر نشده است یعنی موافق با مساله است و مواردی که مرجعی مخالف مساله فوق است در زیر مسئله ذکر شده است.)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.