Business is booming.

حضور زنان و تماشای سینه زنی و زنجیرزنی آقایان

0

آیت الله مکارم شیرازی

حضور زنان و تماشای سینه زنی و زنجیرزنی آقایان

سینه زنی آقایان در حضور زنان [عزاداری بانوان]
پرسش :در برخى مجالس، به هنگام عزادارى که به شکل سینه زنى یا زنجیرزنى است، پرده اى که حائل بین آقایان و خانم ها است به اصرار خانم ها و فقط جهت تماشاى هیئت زنجیرزن و سینه زن برداشته مى شود; در حالى که فاصله آقایان و خانم ها اندک است، و عدّه اى از آقایان که سینه و زنجیر نمى زنند نیز در معرض دید خانم ها قرار دارند. آیا این نحوه عزادارى صحیح است؟
پاسخ : هرگاه افرادی که سینه می زنند براى سینه زدن برهنه نشوند و مشکل دیگرى ایجاد نشود، مانعى ندارد.

منبع: سایت اسلام سیتی برگفته از استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

حضور زنان و تماشای سینه زنی و زنجیرزنی آقایان