جمعه , دی ۲۹ ۱۳۹۶
اسلام سیتی » احکام شرعی » احکام تقلید » مرجع تقلید اعلم

مرجع تقلید اعلم

مرجع تقلید اعلم ، اعلمیت مرجع تقلید

۱. یعنی در فهمیدن حکم خدا، از تمام مجتهدان زمان خود استادتر باشد (حضرت امام و آیات عظام نوری، صافی گلپایگانی، شاهرودی، اراکی و گلپایگانی).(۱)

۲. ملاک اعلمیت این است که آن مرجع در مقایسه با دیگر مراجع، قدرت بیشتری بر شناخت حکم الهی داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعی را از ادله استنباط کند و همچنین دربارۀ اوضاع زمان خود به مقداری که در تشخیص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهی مؤثر است، آگاه تر باشد (رهبر معظم انقلاب).(۲)

معنای اعلم: ۳. یعنی در استنباط احکام الهی تواناتر باشد (آیات عظام بهجت(۳) و سیستانی(۴) و فاضل(۵)).

۴. یعنی در فهمیدن حکم خدا (آیت الله وحید: و وظایف مقررشده به حکم عقل و شرع) از تمام مجتهدهای زمان خود بهتر باشد (آیات عظام تبریزی و خویی و وحید).(۶)

پی نوشت ها:
۱- توضیح المسائل، م۲؛ منهاجالصالحین، ج۲، م۲۰؛ سیدمحمدکاظم طباطبایییزدی، عروه الوثقی،ج۱، تقلید، م۱۷؛ سیدروح الله خمینی؛حسین نوری همدانی؛ محمدعلی اراکی.
۲- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س۱۶ و تحریر المسائل، م۲۳.
۳- توضیح المسائل،م۱.
۴- توضیح المسائل، م۲؛ منهاجالصالحین، ج۱، تقلید، م۸،؛ سیدعلیسیستانی: توضیحات بیشتر؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج۱، تقلید، م۱۷.
۵- توضیح المسائل، محمد فاضل لنکرانی، م۳؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج۱، تقلید، م۱۷؛ استفتائات، ج۱،تقلید، س۹: «مراد از اعلمیت، آشنایی بیشتر و قدرتکامل تر در استنباط احکام الهی از منابع معتبر است»؛ الاحکام الواضحه، تقلید، م۵.
۶- توضیح المسائل، جواد تبریزی، سیدابوالقاسمخویی، حسین وحید خراسانی، م۲؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج۱، تقلید، م۱۷؛ سیدابوالقاسمخویی؛ استفتائات، جواد تبریزی، «ملاک،بهترفهمیدن حکم شرعی است»، ج۱، س۴.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.