جمعه , دی ۲۹ ۱۳۹۶
اسلام سیتی » احکام شرعی » احکام تقلید » آیا می‌توان از مرجع تقلید غیر اعلم تقلید کرد؟

آیا می‌توان از مرجع تقلید غیر اعلم تقلید کرد؟

آیا می توان از غیراعلم تقلید کرد؟
در مسائلی که فتوای غیراعلم مخالفِ فتوای اعلم نباشد یا فتوای اعلم مخالف با احتیاط و فتوای غیراعلم موافق با احتیاط باشد، رجوع به غیراعلم اشکال ندارد (رهبر معظم انقلاب).(۱)

در مسائلی که فتوای غیراعلم مطابق فتوای اعلم است و بلکه در مسائلی هم که نمی داند فتوای آن دو مخالف یکدیگر است، مکلف می تواند به فتوای غیراعلم عمل کند (حضرت امام).(۲)

درصورتی که مجتهد غیراعلم و اعلم در مسائل محل ابتلا، اختلاف در فتوا نداشته باشند، تقلید از غیراعلم جایز است (آیات عظام سیستانی، تبریزی، مکارم و وحید).(۳)

درصورت موافقت فتوا، جایز است و درصورتی که علم به مخالفت بعد از فحص ممکن نداشته باشیم. اما با احتمال مخالفت درصورت امکان دسترسی به فتاوای اعلم و عدم عسر شخصی، احوطِ لزومی، تقلید از اعلم است (آیت الله بهجت).(۴)

پی نوشت ها:
۱- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س۸و۱۹و۲۰و۴۵و تحریر المسائل، م۲۴و۳۳.
۲- سیدروح الله خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، تقلید، م۱۰.
۳- سیدعلی خامنه ای،اجوبه الاستفتائات، س۱۹؛ جوادتبریزی، استفتائات، ج۱،س۴۳؛ حسین وحید خراسانی، سایت، استفتائات،تقلید، س۱۶؛ ناصر مکارم شیرازی، توضیح المسائل، م۴؛ سیدعلیسیستانی، توضیح المسائل،م۲.
۴- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج۱، تقلید، س۷۵.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.