Business is booming.

حکم رقص در اسلام

0

در این پست از اسلام سیتی به حکم رقص در اسلام می پردازیم.

حکم رقص در اسلام

آیا رقصیدن حرام است؟ در چه مواردی رقص جایز است؟
۱- آیت اللَّه بهجت و آیت اللَّه اراکی رقصیدن زن در مجالس زنان و حتی برای شوهر را جایز نمی‌دانند.
۲- حضرت امام و آیت اللَّه فاضل و آیت الله سیستانی و آیت الله شبیری زنجانی رقص زن را فقط برای همسر خود جایز می‌دانند . در غیر آن جایز نمی‌دانند، اعم از مجلس عقد و عروسی و یا مولودی‏ها.
۳- آیت اللَّه تبریزی و آیت اللَّه خامنه ‏ای رقص را به تنهایی حرام نمی‌دانند، مگر اینکه مستلزم حرامی باشد. مانند اختلاط زن و مرد، یا همراه بودن رقص با موسیقی مطرب.
مراجعی که رقص را جایز نمی دانند، نگاه به رقص را هرچند رقص زن برای زن ها باشد و یا هرچند بیننده و رقص کننده همجنس باشند، جایز نمی دانند.
درصورتی که انسان رقص نامحرم را ببیند ، به نظر تمام مراجع حرام می باشد.
جهت تفصیل بیشتر به مطلب احکام جامع رقص مراجعه کنید.

حکم رقص مرد در اسلام

اکثر مراجع تقلید، رقص مرد (در حضور مردان یا زنان و برای محرم یا نامحرم) را جایز نمی‌دانند. البته برخیبه حرمت آن فتوا داده و عده‌ای نیز این نظر را بنابر احتیاط می‌دانند.
ولی بعضی از فقها در این‌باره می‌گویند: اگر رقص، موجب تحریک شهوت یا ارتکاب گناه و یا ترتّب مفسده شود، اشکال دارد و حرام است، اما به هر حال براى مؤمن سزاوار است که از کارهای لهو [مانند رقص] اجتناب نماید(حتی اگر شهوت انگیز نبوده و حرام هم نباشد).
همچنین، اگر رقص مرد، صرفاً در حضور همسر باشد، گروهی از مراجع آن‌را جایز شمرده و عده‌ای بنابر احتیاط جایز نمی‌دانند.
جهت تفصیل بیشتر به مطلب حکم رقص مرد مراجعه کنید.