دوشنبه , آبان ۲۹ ۱۳۹۶

سن تکلیف دختر

پرسش: سن تکلیف دختر، بر مبناى سال شمسى چقدر است؟

همه مراجع: سن بلوغ در دختر نه سال شمسى، منهاى ۹۷ روز و ۲۲ ساعت و ۴۸ دقیقه مى‏باشد.

تبصره. سال قمرى از اول محرم شروع و به آخر ذى حجه ختم مى‏شود و هر ماه قمرى ۲۹ روز و دوازده ساعت و ۴۴ دقیقه است و یک سال قمرى ۳۵۴ یا ۳۵۵ روز است. سال شمسى از اول فروردین شروع و به آخر اسفند ختم مى‏شود و شش ماه اول سال، هر ماه ۳۱ روز و پنج ماه بعد هر ماه سى روز و ماه اسفند در سال‏هاى عادى ۲۹ روز و در سال کبیسه سى روز است.

براساس این محاسبه، هر سال شمسى، یازده روز بیشتر از سال قمرى است و چون ملاک عبادت و تکالیف شرعى از نظر قرآن و روایات، ماه‏هاى قمرى است؛ از این روز بلوغ شرعى (اول تکلیف)، به حساب قمرى تعیین مى‏شود.

منابع
کتاب رساله دانشجوی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.