Business is booming.

حدیث ثقلین چه نقشی در اثبات امامت اهل بیت علیهم السلام دارد؟

0

حدیث به تعبیر دیگر احادیث ثقلین از روایات متواتر و مورد اتفاق شیعه و سنى است.[۱] این روایت بیانگر استراتژى جاودان و پایدار یعنى راهبرد پیروى از قرآن و اهل بیت است. تأکیدات پیامبر صلى الله علیه و آله و نحوه سخن گفتن در این باره کمترین تردیدى بر کسى باقى نمى‏گذارد.

با توجه به نقل گسترده این حدیث در منابع اهل سنت، به ذکر آن از همان منابع بسنده مى‏کنیم.

در صحیح مسلم آمده است پیامبر فرمود: اى مردم همانا من بشرى هستم که نزدیک است پیک الهى مرا رسد و دعوت حق را اجابت کنم، پس در میان شما دو چیز گرانبها مى‏گذارم: «اول آنها کتاب خدا و دیگرى اهل بیتم».

در مسند احمد حنبل آمده است: «همانا من در میان شما دو جانشین قرار مى‏دهم که یکى عظیم‏تر از دیگرى است: کتاب خدا، ریسمان کشیده شده ما بین آسمان و زمین و عترت خود یعنى اهل بیتم. این دو از یکدیگر جدایى‏ناپذیرند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند».

در صحیح ترمذى از پیامبر نقل شده است: «اى مردم در میان شما چیزى مى‏گذارم که اگر به آن تمسک کنید هرگز گمراه نخواهید شد و آن عبارت است از: کتاب خدا و عترتم».

از این سخن پیامبر چنین نتیجه مى‏گیریم:

  1. گرانبها بودن اهل بیت‏

ابن حجر مکى مى‏نویسد: «رسول خدا قرآن و عترت را ثَقَلین نامید».

ثَقَل هر چیز گرانبها و پر ارج را گویند و کتاب و عترت این گونه‏اند زیرا هر یک از آن دو گنجینه علوم لدنى و اسرار و حکمت‏هاى الهى‏اند.

از این رو پیامبر به آن دو فراخوانده و سفارش نموده است.[۲]

  1. عصمت و حجیت اهل بیت‏

قرار دادن قرآن و اهل بیت در کنار یکدیگر و تأکید بر لزوم پیروى و انفکاک‏ناپذیرى آن دو آشکارا بر عصمت اهل بیت دلالت دارد؛ چرا که قرآن کتاب معصوم خداست و ابتلا به هر گناه و آلودگى انفکاک و جدایى از قرآن مى‏باشد و هماهنگى و انطباق کامل با کتاب معصوم الهى مساوى با عصمت است.

استاد توفیق ابو اعلم نویسنده و دانشمند مصرى مى‏نویسد: «پیامبر صلى الله علیه و آله اهل بیت خود را به کتاب عزیز خداوند مقرون ساخته است. کتابى که هرگز در او باطل نفوذ نخواهد کرد و هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد.

واضح است که صدور هر نوع مخالفت با احکام دین افتراق و جدایى از قرآن محسوب مى‏گردد، در حالى که پیامبر خبر از عدم جدایى این دو داده است. از همین‏رو حدیث دلالتى آشکار بر عصمت اهل بیت دارد و پیامبر که این حدیث را در مواقف بسیارى ذکر کرده در پى این هدف است که امت خود را صیانت کرده و آنان را سفارش به استقامت بر تمسک به این دو نموده تا در امور مختلف اعم از اعتقادات و فروع به ضلالت و گمراهى گرفتار نشوند»[۳].

آیهاللَّه مکارم شیرازى نیز بر آن است که: «اهل بیت معصومند زیرا جدایى‏ناپذیر بودن آنها از قرآن از یک سو و لزوم پیروى بى‏قید و شرط از آنان از سوى دیگر، دلیل روشنى بر معصوم بودن آنها از خطا و اشتباه و گناه است. چرا که اگر آنها گناه یا خطایى داشتند از قرآن جدا مى‏شدند و پیروى از آنان مسلمانان را از ضلالت و گمراهى بیمه نمى‏کرد و اینکه مى‏فرماید با پیروى از آنان در برابر گمراهى‏ها مصونیت دارید دلیل روشنى بر عصمت آنهاست»[۴].

  1. پایندگى تا قیامت‏

جدایى‏ناپذیرى تا حوض کوثر نشانگر این است که پیامبر در صدد تعیین یک استراتژى جاودانه و دائمى براى امت بوده و نشانگر آن است که همواره هادیان و پیشوایانى از اهل بیت در میان وجود دارند.

ابن حجر آورده است: «این حدیث نشانگر وجود کسانى از اهل بیت همراه قرآن است که همچون قرآن شایستگى تمسک و پیروى تا قیامت را دارا باشند»[۵].

آیهاللَّه مکارم شیرازى نیز مى‏نویسد:

«این به خوبى نشان مى‏دهد که در تمام طول تاریخ اسلام فردى از اهل‏بیت وجود دارد و همان گونه که قرآن همیشه چراغ هدایت است آنها نیز همیشه چراغ هدایتند. پس باید کاوش کنیم و در هر عصر و زمان آنها را پیدا کنیم»[۶].

  1. لزوم پیروى از هر دو

اینکه پیامبر فرمود تا به آن دو چنگ زنید گمراه نخواهید شد و برخى از دیگر تعابیر آن حضرت لزوم پیروى از هر دو را نمایان ساخته و هر حرکت و شعارى که به گسست آن دو انجامد را انحرافى و ضلالت بار معرفى مى‏کند.

علامه مناوى مى‏گوید: «در این حدیث اشاره بلکه تصریح به این است که قرآن و عترت دو قلویى را مى‏مانند که رسول خدا آن دو را پس از خود معرفى فرموده و از امت خواسته است که به خوبى با آن دو برخورد نموده و آنها را بر خود مقدم دارند و در دین خود به آنها چنگ زنند»[۷]

نکات دیگرى نیز از حدیث ثقلین قابل استفاده است که به جهت اختصار از ذکر آنها خوددارى مى‏شود[۸]. آنچه اهمیت ویژه دارد این است که پیامبر صلى الله علیه و آله براى همیشه امت را به پیروى از قرآن و عترت دانسته‏اند. نیز پیامبر اهل بیت را همچون کتاب الهى، معصوم و مصون از هر کژى و ناراستى دانسته و بر آن شده‏اند که همیشه هادیانى از اهل بیت علیهم السلام در کنار قرآن براى راهنمایى امت وجود دارند.

  1. کیستى اهل بیت‏

پیامبر در مواقع مختلف اهل بیت و امامان ایشان را معرفى کرده‏اند عمرخطاب از پیامبر پرسید: آیا باید به همه اهل بیت تمسک کنیم؟

پیامبر فرمود: «خیر، بلکه به اوصیاى اهل بیتم، اول آنها برادر و وزیر و وارث و خلیفه‏ام در میان امت و آن کسى که ولى هر مؤمنى است (امام على علیه السلام)، پس از او فرزندم حسن و بعد از او فرزندم حسین است، آنگاه نه نفر از فرزندان حسین یکى پس از دیگرى»[۹].

بنابراین حدیث فوق به خوبى ولایت و لزوم تبعیت از اهل بیت علیهم السلام و در رأس آنان امیرمؤمنان علیه السلام را اثبات و آنان را براى همیشه بزرگترین مرجع دینى در کنار قرآن و همسنگ و همسوى و همراه آن معرفى مى‏کند.

_____________________
پی نوشت ها:
[۱] ( ۱). در کتاب براهین اصول المعارف الالهیه و العقائد الحقه للامامیه، نگاشته ابوطالب تجلیل، ص ۳۳۴- ۳۳۹، ۶۵ سند از منابع اهل سنت در رابطه با این حدیث ذکر گردیده است.

[۲] ( ۱). ابن حجر، الصواعق المحرقه، ص ۹۰.

[۳] ( ۱). آیهاللَّه مکارم شیرازى، فاطمهالزهرا، ص ۷۵.

[۴] ( ۲). آیهاللَّه مکارم شیرازى، پیام قرآن، ج ۹، ص ۷۵ و ۷۶.

[۵] ( ۱). الصواعق المحرقه، ص ۱۴۹.

[۶] ( ۲). آیهاللَّه مکارم شیرازى، همان.

[۷] ( ۳). فیض الغدیر، ج ۲، ص ۱۷۴.

[۸] ( ۱). بنگرید: على اصغر رضوانى، شیعه‏شناسى و پاسخ به شبهات، ج ۲، ص ۹۵- ۱۱۸.

[۹] ( ۲). فرائد السمطین، ج ۱، ص ۳۱۷. نیز بنگرید: پرسش ۲۸.