صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام تقلید (صفحه 3)

احکام تقلید

آیا عبارت فیه اشکال در رساله دلالت بر حرمت میکند

س ۴۹: آیا عبارت «فیه اشکال» که در بعضی از فتاوی ذکر می‏شود، دلالت بر حرمت دارد؟ ج: بر حسب اختلاف موارد، معناى آن فرق مى‏کند. اگر اشکال در جواز باشد دلالت بر حرمت در مقام عمل دارد. منبع: اجوبه الاستفتائات آیت الله العظمی خامنه ای

مشاهده بیشتر »

جاهل مقصر کیست؟

تعریف جاهل مقصر س ۴۶: مراد از جاهل مقصّر چه کسی است؟ ج: جاهل مقصر به کسى گفته مى‏شود که متوجه جهل خود بوده و راههاى رفع جهالت خود را هم مى‏داند، ولى در آموختن احکام کوتاهى مى‏کند. منبع: اجوبه الاستفتائات آیت الله العظمی خامنه ای

مشاهده بیشتر »

رجوع از مرجع تقلید میت به زنده در برخی مسائل

س: اینجانب مقلّد حضرت امام خمینى (ره) مى‌باشم آیا مى‌توانم در صورت لزوم بعضى مسائل جدید به مراجع دیگر مراجع نموده و در حالى که به تقلید خود از حضرت امام (ره) باقى بمانم؟ ج) عدول از مجتهد متوفّى به مجتهد زنده بلا مانع است. منبع: اجوبه الاستفتائات آیت الله …

مشاهده بیشتر »

در چه صورتی رجوع به مرجع تقلید دیگر جایز است

س ۴۵: ۱. در چه صورتی جایز است، مقلد از مرجع تقلیدش عدول کند؟ ۲. آیا عدول از اعلم به غیر اعلم در مواردی که فتاوای مرجع اعلم منطبق با زمان نباشد و یا عمل به آن بسیار دشوار باشد، جایز است؟ ج: ۱. عدول از مرجع تقلید زنده در …

مشاهده بیشتر »

وظیفه مقلد در صورتی که بداند مرجع تقلید دیگر اعلم است

س ۴۴: وظیفه مقلد در قبال مرجع تقلید خود در صورتی که اعلمیت مرجع دیگری را احراز نماید، چیست؟ ج: بنا بر احتیاط، واجب است در مسائلى که فتواى مرجع فعلى با فتواى مرجع اعلم اختلاف دارد، به مرجع اعلم عدول نماید. منبع: اجوبه الاستفتات آیت الله العظمی خامنه ای

مشاهده بیشتر »

رجوع مقلدین امام خمینی به آیت الله خامنه ای

س ۴۳: ما از مقلدین امام خمینی(قدّس‏سرّه) هستیم که بعد از رحلت جانسوز ایشان بر تقلید وی باقی مانده‏ایم. ولی چون در شرایط دشوار فعلی که ملت مسلمان با استکبار جهانی درگیر است، با مسائل شرعی تازه‏ای روبرو می‏شویم و احساس می‏کنیم باید به حضرتعالی رجوع نمائیم و از شما …

مشاهده بیشتر »

بقاء بر تقلید میت برای کسی که به سن بلوغ نرسیده بوده

س ۴۲: بنا بر جواز بقا‏ بر تقلید از میّت، آیا این حکم شامل اشخاصی که در زمان حیات مجتهد مکلّف نبوده ولی به فتاوای آن مرجع عمل کرده‏اند، هم می‏شود؟ ج: اگر تقلید شخص غیربالغ از مجتهد جامع‌الشرایط به نحو صحیح محقق شده باشد، باقى ماندن بر تقلید همان …

مشاهده بیشتر »

بقاء بر تقلید میت حتی در مواردی که به احکام عمل نکرده است

س ۴۱: نظر شریف جنابعالی راجع به بقا‏ بر تقلید از میّت در مسأله‏ای که مکلّف در حال حیات مرجع به آن عمل کرده و یا نکرده، چیست؟ ج: بقا‏ بر تقلید میّت در همه مسائل حتى در مسائلى که تاکنون مکلّف به آنها عمل نکرده است، جایز و مجزى‏است. …

مشاهده بیشتر »

آیا برای مقلدین امام برای بقاء بر تقلید اجازه از مجتهد زنده شرط است؟

س ۴۰: آیا بر مقلّدین امام راحل(قدّس‏سرّه) و کسانی که قصد بقا‏ بر تقلید از ایشان را دارند، اجازه گرفتن از یکی از مراجع زنده واجب است؟ یا این که اتّفاق اکثر مراجع و علمای اسلام بر جواز بقا‏ بر میّت کافی است؟ ج: با فرض اتّفاق علما، مبنى بر …

مشاهده بیشتر »

آیا تقلید همزمان از مرجع تقلید میت و زنده جایز است

س ۳۹: آیا جایز است که در یک مسأله با وجود اختلاف در فتوا گاهی به فتوای مجتهد میّت رجوع کنم و گاهی به فتوای مجتهد زنده اعلم؟ ج: بقا‏ بر تقلید میّت تا زمانى که به مجتهد زنده عدول نشده، جایز است و پس از عدول، رجوع مجدد به …

مشاهده بیشتر »

حکم تقلید برای بار دیگر از مرجع تقلید میت

س ۳۸: بعد از وفات امام راحل(قدّس‏سرّه) گمان می‏کردم که بنا بر فتوای ایشان بقا بر تقلید میّت جایز نیست، لذا مجتهد زنده دیگری را برای تقلید انتخاب کردم. آیا می‏توانم بار دیگر به تقلید از امام راحل رجوع کنم؟ ج: رجوع به تقلید از امام(قدّس‏سرّه) بعد از عدول از …

مشاهده بیشتر »

حکم تقلید همزمان از مرجع تقلید میت و زنده

س ۳۷: شخصی که از امام راحل(قدّس‏سرّه) تقلید می‏کرده و بعد از رحلت ایشان در بعضی از مسائل از مجتهد دیگری تقلید کرده است، اکنون آن مجتهد نیز وفات نموده است، این شخص چه تکلیفی دارد؟ ج: مى‏تواند مانند گذشته، بر تقلید از امام(قدّس‏سرّه)، در مسائلى که از ایشان عدول …

مشاهده بیشتر »

بقاء بر تقلید مجتهد اعلم با اجازه مجتهد زنده

س ۳۶: آیا در بقا‏ بر تقلید میّت، اجازه از مجتهد اعلم معتبر است و یا اجازه هر مجتهدی کافی است؟ ج: در جواز بقا بر تقلید میّت، در صورتى که مورد اتّفاق فقها باشد، اجازه از اعلم واجب نیست. منبع: اجوبه الاستفتات آیت الله العظمی خامنه ای

مشاهده بیشتر »