جمعه , آذر ۳ ۱۳۹۶
صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام تقلید (صفحه 9)

احکام تقلید

چگونه مرجع تقلید انتخاب کنیم؟

مرجع تقلید

ملاک انتخاب مرجع تقلید،اعلمیت است که برای شناخت اعلم بودن راه اول این است که خود شخص یقین به اعلم بودن شخصی داشته باشد و اگر به هر صورت(با تحقیق یا قدرت تشخیص خودتان) یقین به اعلمیت مرجعی حاصل نمودید،تقلید از آن مرجع برای شما حجت خواهد بود یا شما …

مشاهده بیشتر »

اگر کسی مرجع تقلید نداشته باشد چه حکمی دارد؟

پرسش: اگر یک مسلمانی مرجع تقلید نداشته باشد چه حکمی دارد؟ پاسخ: اگر اعمال شما موافق احتیاط یا مطابق با واقع یا با نظر مجتهدی با شد که وظیفه دارید از او تقلید کنید محکوم به صحت است.(اجوبه ا لا ستفتا ئآت مقا م رهبری ص۲) پرسش: آیا داشتن مرجع …

مشاهده بیشتر »

اگر مجتهد میت با مجتهد زنده، در علم و تقوا مساوى باشند، حکم بقا بر تقلید میت چیست؟

آیات عظام امام، خامنه اى، فاضل و نورى: کسى که در برخى مسائل به فتواى مجتهدى عمل کرده است، بعد از رحلت او مى تواند در همه مسائل بر تقلید او باقى بماند.۱ آیات عظام بهجت و مکارم: تنها در مسائلى که به آنها عمل کرده، مى تواند باقى بماند.۲ آیه اللّه  وحید: اگر مجتهدى …

مشاهده بیشتر »

مرجع تقلیدم از دنیا رفته و او را از مجتهدان زنده اعلم مى‏دانم، آیا مى‏توانم بر تقلید او باقى بمانم؟

آیات عظام امام، خامنه اى و نورى: آرى، مى توانید بر تقلید او باقى بمانید.۱ آیه اللّه  بهجت: در مسائلى که به آنها عمل کرده اید، واجب است بر او باقى بمانید.۲ آیه اللّه  تبریزى: باید در مسائلى که در زمان حیات، از او یاد گرفته اید، بر تقلید او باقى بمانید.۳ آیه اللّه  صافى: بنابر احتیاط …

مشاهده بیشتر »

آیا عدول از مرجع تقلید زنده به مرجع مساوى با او، جایز است؟

کرد؟ آیات عظام امام و فاضل: آرى، رجوع به مساوى جایز است.[۱] آیات عظام بهجت و سیستانى: اگر در علم و ورع مساوى باشند، رجوع به مساوى در مسائل غیر مرتبط به هم جایز است؛ براى مثال نمى‏تواند در مسائل احکام روزه مسافر باقى بماند و در احکام نماز رجوع …

مشاهده بیشتر »

آیا تبعیض در تقلید جایز است؟ یعنى در برخى مسائل به فتواى مجتهدى و در برخى دیگر به فتواى مجتهد دیگرى عمل کنیم؟

همه مراجع (به جز وحید): تبعیض در تقلید در صورت تساوى دو یا چند مجتهد جایز است؛ به عنوان مثال مى‏توان در مسائل نماز و روزه، از مجتهدى و در خمس از مجتهد دیگر و در ازدواج از شخص سومى تقلید کرد. اما در مسائلى که به هم‏ مربوط است- …

مشاهده بیشتر »

اگر نتوانیم مجتهد اعلم را بشناسیم، وظیفه چیست؟

آیات عظام امام، خامنه‏اى، مکارم و نورى: باید به اهل خبره مراجعه کنید و در صورت تعارض بین شهادت آنان، احتیاط واجب است که از کسى تقلید کنید که احتمال اعلمیت را در او مى‏یابید. آیات عظام بهجت، فاضل، صافى و وحید: باید به اهل خبره مراجعه کنید و در …

مشاهده بیشتر »

راه تشخیص مجتهد اعلم چیست؟

همه مراجع: مجتهد اعلم را از سه راه مى‏توان شناخت: خودش یقین کند؛ مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد. دو نفر عالم عادل- که مى‏توانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند- اعلمیت او را تصدیق کنند (به شرط آنکه با گفته دو عالم عادل دیگر، …

مشاهده بیشتر »

اگر نتوانیم مجتهد اعلم را بشناسیم، وظیفه چیست؟

آیات عظام امام، خامنه‏اى، مکارم و نورى: باید به اهل خبره مراجعه کنید و در صورت تعارض بین شهادت آنان، احتیاط واجب است که از کسى تقلید کنید که احتمال اعلمیت را در او مى‏یابید. آیات عظام بهجت، فاضل، صافى و وحید: باید به اهل خبره مراجعه کنید و در …

مشاهده بیشتر »

تشخیص مرجع تقلید اعلم

پرسش: راه تشخیص اعلم چیست؟ همه مراجع: مجتهد اعلم را از سه راه مى‏ توان شناخت: خودش یقین کند؛ مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد. دو نفر عالم عادل- که مى‏ توانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند- اعلمیت او را تصدیق کنند (به شرط …

مشاهده بیشتر »

مرجع تقلید بدون رساله

پرسش: اگر مرجع تقلید رساله نداشت، آیا تقلید از او جایز است؟ همه مراجع: اگر شرایط مرجعیت تقلید را داشته باشد، تقلید از او جایز است و داشتن رساله شرط نیست.[۱] __________________________________ پی نوشت [۱] خامنه‏ اى، اجوبه الاستفتاءات، س ۹؛ توضیح‏ المسائل مراجع، م ۲؛ نورى و وحید، توضیح‏ …

مشاهده بیشتر »

خواندن رساله مرجع تقلید

پرسش : آیا لازم است براى تقلید از یک مجتهد، تمام رساله او را بخوانیم؟ همه مراجع: خیر، خواندن تمام رساله لازم نیست؛ ولى مسائلى را که انسان غالباً به آنها احتیاج دارد، واجب است یاد بگیرد.[۱] _________________________ پی نوشت [۱] خامنه‏ اى، اجوبه الاستفتاءات، س ۶؛ توضیح ‏المسائل مراجع، …

مشاهده بیشتر »

معیار تحقق تقلید

پرسش: در چه صورت، تقلید از یک مرجع تحقّق مى‏ یابد؟ همه مراجع (به جز صافى): معیار تحقّق تقلید، عمل به فتواى مجتهد است.[۱] آیهاللَّه صافى: معیار تحقق یافتن تقلید، یاد گرفتن فتواى مجتهد به قصد عمل است.[۲] _______________________ پی نوشت ها [۱] خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س ۳۴؛ توضیح‏المسائل مراجع، …

مشاهده بیشتر »

چرا مراجع تقلید، با یکدیگر اختلاف نظر دارند؟

نظریه‏پردازى مختلف در ادبیات و اصول فقه، برداشت متفاوت از آیات و روایات و اختلاف نظر در سند احادیث و شناخت راویان، به طور طبیعى موجب تفاوت در بعضى از فتاوا مى‏شود. گفتنى است این مقدار اختلاف نظر و اختلاف سلیقه، در میان صاحب‏نظران و حتى متخصصان پزشکى طبیعى است. …

مشاهده بیشتر »