صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام خمس (صفحه 2)

احکام خمس

رفت و آمد با خانواده های که خمس نمی دهند چه حکمی دارد؟

همه مراجع (به جز تبریزى و سیستانى): معاشرت با آنان اشکال ندارد و اگر یقین نداشته باشد به غذاى آنها خمس تعلق گرفته، خوردن آن نیز جایز است و چنانچه احتمال تأثیر بدهد، آنان را ارشاد کند.[۱] آیات عظام تبریزى و سیستانى: معاشرت با آنان اشکال ندارد و مى‏تواند از …

مشاهده بیشتر »

آیا می شود برای فرار از خمس پول را به همسر بخشید و بعد سال همسر به او دهد؟

همه مراجع (به جز مکارم): خیر، باید خمس آن را سر سال بپردازد.[۱] آیه اللَّه مکارم: بنابر احتیاط واجب، باید خمس آن را سر سال بپردازد.[۲] _________ [۱]  امام، استفتاءات، ج ۱، س ۱۷۷؛ نورى، استفتاءات، ج ۲، س ۳۵۲؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج ۱، س ۸۳۰؛ تبریزى، صراطالنجاه، ج ۲، …

مشاهده بیشتر »

اگر مال مخمس(خمس آن حساب شده) با مال غیر مخمس در یک حساب باشد می شود به نیت مال غیر مخمس خرج کرد؟

آیات عظام امام، بهجت، تبریزى، سیستانى و نورى: آرى، جایز است.[۱] آیات عظام خامنه‏ اى، فاضل، مکارم و وحید: خیر، جایز نیست؛ بلکه باید در پایان سال، خمس باقى‏مانده را به نسبت اموال بپردازید؛ مگر آنکه پیش از هزینه کردن، آن دو را جدا و از مال غیرمخمس خرج کنید.[۲] …

مشاهده بیشتر »

محاسبه خمس چگونه است؟

کشاورزان، کارمندان، کارگران، کاسب‏ها و کسانى که درآمد کسب دارند، باید براى خود حساب سال خمسى داشته باشند و جهت محاسبه خمس، به صورت زیر عمل کنند: هنگامى که از دریافت اولین درآمد[۱] یک سال گذشت، آن روز، وقت حساب سال است. هر چه از مؤونه که مورد استفاده قرار …

مشاهده بیشتر »

آیا پرداختن خمس به صورت قسطی جایز است؟

همه مراجع: خیر، پرداخت خمس به صورت اقساط جایز نیست؛ ولى اگر حاکم شرع صلاح بداند، مى‏تواند با او یا نماینده‏اش، مقدار بدهى خود را دستگردان کند و به ذمه بگیرد و به صورت اقساط بپردازد.[۱] ___________ [۱]  مکارم، توضیح المسائل، م ۱۵۶۸؛ صافى، جامع الاحکام، ج ۱، س ۷۷۳؛ …

مشاهده بیشتر »

سال خمس از چه زمانی شروع می شود؟

آیات عظام امام، بهجت، خامنه ‏اى، صافى و فاضل: آغاز سال خمسى براى کسانى که‏ درآمد تدریجى روزانه دارند (مانند تاجر و کاسب)، از وقتى است که شروع به کار مى‏کند و براى کارمند و کارگر اولین درآمد و حقوق آنان است و براى کشاورز و مانند آن، از اولین …

مشاهده بیشتر »

آیا می شود به زن سیده ای که فقیر است خمس داد؟

آیات عظام امام و خامنه‏ اى: با اجازه حاکم شرع اشکال ندارد.[۱] آیات عظام بهجت، فاضل، مکارم، نورى و وحید: بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه حاکم شرع انجام گیرد.[۲] آیات عظام تبریزى، سیستانى و صافى: آرى، جایز است.[۳] ________ [۱] توضیح‏المسائل مراجع، ۱۸۳۴؛ خامنه‏اى، اجوبه، س ۱۰۱۷. [۲] توضیح‏المسائل …

مشاهده بیشتر »

خمس را باید به چه کسی پردخت کرد؟

امام: باید به مرجع تقلید خود یا مجتهدى که مانند او از نظر کمیّت و کیفیت به مصرف مى‏رساند، بپردازد و نیز مى‏تواند در جایى مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه مى‏دهد.[۱] آیات عظام بهجت، فاضل، مکارم، نورى و وحید: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدى …

مشاهده بیشتر »

آیا به سکه خمس تعلق می‌گیرد؟

همه مراجع: اگر از درآمد کسب تهیه شده و از مخارج سال زیاد بیاید، خمس دارد.[۱] تبصره ۱. سکه بهار آزادى جزء مؤونه (هزینه زندگى) شمرده نمى‏شود؛ از این رو سر سال به آن خمس تعلق مى‏گیرد. تبصره ۲. بنابر نظر مراجعى که معتقدند هدیه خمس دارد، چنانچه سکه بهارآزادى …

مشاهده بیشتر »

آیا خمس به طلا و جواهرات خانم ها تعلق می گیرد؟

همه مراجع: اگر به مقدار متعارف و مناسب شأن او باشد، خمس ندارد.[۱] __________ [۱]  العروه الوثقى، ج ۲، م ۸۳؛ توضیح‏المسائل مراجع، م ۱۷۵۷؛ خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س ۹۹۸؛ وحید، توضیح‏المسائل، م ۱۷۸۳.

مشاهده بیشتر »

آیا به پولی که به عنوان قرض الحسنه به کسی داده‌ام خمس تعلق می‌گیرد؟

همه مراجع: چنانچه سرسال خمسى دریافت آن (بدون زحمت) ممکن باشد، باید خمس آن را بپردازد و در غیر این صورت هر زمان دریافت کرد، باید فورى خمس آن را بدهد.[۱] ________ [۱]  امام، استفتاءات، ج ۱، س ۹۶؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج ۱، س ۸۳۳؛ مکارم، استفتاءات، ج ۱، س …

مشاهده بیشتر »

آیا به پولی که به حساب جهت تهیه خودرو می ریزم خمس تعلق می گیرد؟

آیات عظام امام، تبریزى، سیستانى، صافى و وحید: خمس دارد.[۱] آیات عظام بهجت، خامنه‏ اى، فاضل و نورى: چنانچه خودرو، مورد نیاز بوده و تنها راه تهیه آن، واریز کردن پول به حساب است، خمس ندارد.[۲] آیه اللَّه مکارم: اگر به عنوان پیش خرید به حساب ریخته است، خمس ندارد …

مشاهده بیشتر »

وسیله های که برای جهیزه برای دخترم خریدم و بعد از چند سال میخوام خودم استفاده کنم آیا خمس تعلق می گیرد؟

همه مراجع: اگر جهیزیه را به دختر بخشیده، جایز نیست آن را از او بگیرد و اگر نبخشیده، باید خمس آن را بپردازد.[۱] ______________________________ [۱]  نورى، استفتاءات، ج ۲، س ۳۲۸؛ دفتر: همه مراجع.

مشاهده بیشتر »