صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام خمس (صفحه 3)

احکام خمس

آیا به پولی که برای ازدواج پس انداز شده است خمس تعلق می گیرد؟

آیات عظام امام، تبریزى، سیستانى، مکارم و صافى: خمس دارد.[۱] آیه اللَّه بهجت: چنانچه پس‏انداز کوتاه مدت ودر حد متعارف (مثلًا تا سه سال) باشد، خمس ندارد.[۲] آیات عظام فاضل و نورى: چنانچه بدون پس‏انداز نمى‏تواند در آینده ازدواج کند، خمس ندارد.[۳] آیه اللَّه خامنه ‏اى: اگر براى تهیه هزینه‏هاى …

مشاهده بیشتر »

آیا به پول رهن خمس تعلق می گیرد؟

آیات عظام امام و سیستانى: خمس دارد و هر زمان دریافت شد یا دریافت آن ممکن گردید، باید فورى خمس آن را بپردازد.[۱] آیات عظام بهجت، تبریزى، فاضل و وحید: چنانچه بدون پول رهن، نیاز مسکن او تأمین نمى‏شود، خمس ندارد و هر زمان آن را باز پس گرفت و …

مشاهده بیشتر »

آیا زمینی که خریداری کرده ام تا چند سال دیگر ساخت کنم خمس تعلق می گیرد؟

همه مراجع (به جز تبریزى، مکارم و وحید): چنانچه براى تهیه خانه مسکونى، راهى جز نگه داشتن زمین تا چند سال نیست، خمس ندارد.[۱] آیات عظام تبریزى و وحید: باید خمس زمین را به قیمت فعلى بدهد.[۲] آیه اللَّه مکارم: خمس ندارد.[۳] __________ [۱]  امام، استفتاءات، ج ۱، س ۲۳؛ …

مشاهده بیشتر »

آیا به وسایلی که نیاز داشته ام و خریده ام ولی یکسال گذشته و استفاده نکرده ام خمس تعلق می گیرد؟

همه مراجع (به جز سیستانى و وحید): چنانچه در معرض استفاده بوده، خمس ندارد[۱]. آیه اللَّه سیستانى: باید خمس آن را بپردازد؛ مگر اینکه وجود آن در خانه ضرورى باشد و در وقت نیاز نتواند فورى آن را تهیه کند. در این صورت اگر تهیه آن از قبل، متعارف باشد، …

مشاهده بیشتر »

آیا به پولی که جهت وام مسکن در بانک گذاشته ام و چند سال می گذرد خمس تعلق می گیرد؟

آیات عظام امام، تبریزى، خامنه‏ اى، سیستانى، مکارم و وحید: آرى، خمس دارد.[۱] آیات عظام بهجت، فاضل و نورى: اگر براى تهیه خانه مورد نیاز، راهى جز این ندارد، به پول پس‏انداز شده خمس تعلق نمى‏گیرد.[۲] آیهاللَّه صافى: اگر خانه مسکونى در حال حاضر مورد نیاز او و در شأنش …

مشاهده بیشتر »

آیا به پولی برای تهیه وسایل ضروری زندگی پس انداز شده است خمس تعلق می گیرد؟

آیات عظام امام، تبریزى، سیستانى، مکارم و وحید: چنانچه سال خمسى از آن بگذرد، خمس دارد.[۱] آیه اللَّه بهجت: اگر بدون پس‏انداز کردن، نمى‏توانند وسایل مورد نیاز خود را در آینده تهیه کنند؛ چنانچه پس‏انداز کوتاه مدت (مثلًا تا سه سال) باشد، خمس ندارد.[۲] آیات عظام فاضل و نورى: اگر …

مشاهده بیشتر »

آیا به هدیه و جایزه خمس تعلق می گیرد؟

آیات عظام امام، خامنه‏اى و نورى: هدیه، خمس ندارد.[۱] آیات عظام بهجت، فاضل و مکارم: چنانچه تا سر سال خمسى زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب، باید خمس آن را بدهد.[۲] آیات عظام تبریزى و وحید: چنانچه مقدار آن زیاد و قابل توجه باشد و از مخارج سال زیاد بیاید، باید …

مشاهده بیشتر »

آیا به پول که در بانک سپرده گذاری شده و از سود آن ارتزاق می شود خمس تعلق می گیرد؟

آیات عظام امام، سیستانى، فاضل و مکارم: اگر پول سپرده‏گذارى از درآمد کسب باشد، خمس دارد. [اما در صورتى که‏] با پرداخت خمس (هر چند به صورت اقساط) نتواند زندگى خود را اداره کند، خمس ندارد.[۱] آیات عظام بهجت، تبریزى و نورى: اگر از درآمد کسب باشد، آن مقدار از …

مشاهده بیشتر »

آیا به درآمد زن خمس تعلق می گیرد؟

همه مراجع: آرى، باید خمس آن را بدهد؛ ولى اگر مقدارى از آن را در نیازهاى زندگى خرج کرده باشد، تنها باید خمس باقى مانده را بدهد.[۱] ________ [۱]  توضیح‏المسائل مراجع، م ۱۷۵۷؛ نورى، توضیح‏المسائل، م ۱۷۵۳؛ العروه الوثقى، ج ۲، م ۸۳؛ خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س ۹۹۷؛ دفتر: وحید.

مشاهده بیشتر »

آیا به کتاب های که برای ترم بعد تهیه کردیم خمس تعلق می گیرد؟

همه مراجع (به جز بهجت، فاضل، نورى): در فرض یاد شده خمس دارد مگر آنکه داشتن آنها مورد نیاز و در شأن شخص باشد، در این صورت خمس ندارد.[۱] آیات عظام بهجت، فاضل و نورى: آرى، خمس دارد؛ مگر آنکه نتوانید در سال آینده تهیه کنید، در این صورت خمس …

مشاهده بیشتر »

آیا به کمک هزینه تحصیلی خمس تعلق نمی گیرد؟

همه مراجع: خیر، خمس ندارد.[۱] تبصره ۱. کمک هزینه تحصیلى، وامى است که در مدت تحصیل، به دانشجویان پرداخت مى‏شود و اقساط آن چند سال بعد، باز پس گرفته مى‏شود. تبصره ۲. چنانچه کمک هزینه تحصیلى تا پس از پرداخت اقساط آن پس‏انداز شود، به اصل و سود آن خمس …

مشاهده بیشتر »

آیا درآمد دانشجویی که تحت تکلف خانواده است خمس تعلق می گیرد؟

همه مراجع: چنانچه از درآمد کسب تهیه شده و یک سال از آن گذشته باشد، خمس دارد.[۱] تبصره. حکم درآمدهایى مانند هدیه، جایزه و … در بخش «خمس هدیه» بیان شد. __________ [۱] توضیح‏المسائل مراجع، م ۱۷۵۷؛ نورى، توضیح‏المسائل، م ۱۷۵۳؛ خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س ۹۹۶؛ وحید، توضیح‏المسائل، م ۱۷۶۵.

مشاهده بیشتر »

مؤونه چیست؟

«مؤونه» به مخارجى گفته مى‏شود که در زندگى، هزینه مى‏گردد و شامل موارد ذیل است: هزینه‏ هاى زندگى شخصى؛ مانند: خوراک و پوشاک، خانه مسکونى، وسایل زندگى، وسایل نقلیه، وسایل تحصیلى، رایانه، هزینه ازدواج و …؛ هدایا و بخشش‏ها؛ مانند: خیرات، صدقات، جوایز و …؛ مخارج سفر حج (واجب و …

مشاهده بیشتر »

درباره خمس و اهمیت آن توضیح دهید؟

وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ‏ءٍ فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى‏ وَ الْیَتامى‏ وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ‏[۱] ؛ «و بدانید که هر چه غنیمت گرفتید، یک پنجم آن براى خدا و رسول و از آن خویشاوندان [او] و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است». …

مشاهده بیشتر »