صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام خمس (صفحه 4)

احکام خمس

خمس ندهی نمازت مشکل داره!

عجب آدم‌هایی پیدا می‌شوند در این دوره و زمانه! اهل نماز خواندن هست ولی اهل خمس دادن نیست! اگر سجاده یا لباس یا مهرش از مال خمس داده نشده باشد، نمازهایش باطل است. متن دقیق رساله: اگر با عین مالی که خمس یا زکات آن را نداده است، لباس بخرد …

مشاهده بیشتر »