صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام روزه

احکام روزه

حکم غواصی کردن برای روزه دار

غواصی کردن برای روزه دار پرسش: حکم غواصی کردن با لباس و کلاه مخصوص برای روزه دار چیست؟(۱) پاسخ: گلپایگانی، خامنه ای، صافی: اگر لباس به سر چسبیده باشد بنابر احتیاط واجب روزه باطل میشود اما اگر به صورت محفظه‌ای باشد که سر در آن قرار دارد مبطل روزه نیست. …

مشاهده بیشتر »

آیا سیگار و قلیان کشیدن روزه را باطل میکند؟

حکم سیگار و قلیان کشیدن برای روزه دار پرسش: آیا سیگار و قلیان کشیدن روزه را باطل میکند؟(۱) پاسخ: بهجت، مظاهری: روزه را باطل میکند. زنجانی: اگر بصورت آشکار بگونه ای که بی احترامی به روزه محسوب شود باشد روزه باطل است و در غیر اینصورت به احتیاط واجب روزه …

مشاهده بیشتر »

آیا رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل میکند؟

حکم رسیدن غبار غلیظ به حلق در حال روزه پرسش: آیا رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل میکند؟(۱) پاسخ: وحید، خویی، تبریزی، وحید، خامنه ای: بنا بر احتیاط واجب روزه را باطل میکند. شبیری: روزه باطل نیست مگر در صورتی که غبار به قدری غلیظ باشد که فرو …

مشاهده بیشتر »

حکم روزه زنی که وقت برای غسل حیض یا نفاس ندارد

بقا بر حیض و نفاس بدلیل کمبود وقت برای غسل پرسش: حکم روزه زنی که در ماه رمضان قبل اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و برای غسل وقت ندارد؟(۱) پاسخ: همه مراجع: باید تیمم کند و روزه اش صحیح است. در ادامه میتوانید کاربردی ترین و  پرتکرارترین …

مشاهده بیشتر »

بیدار شدن زن بعد از اذان با علم به پاکی قبل از اذان صبح

بیدار شدن زن بعد از اذان با علم به پاکی قبل از اذان پرسش: حکم روزه زنی که در ماه رمضان بعد از اذان صبح بفهمد قبل اذان از حیض و یا نفاس پاک بوده چیست؟(۱) پاسخ: امام، خویی، تبریزی، فاضل، بهجت، سیستانی، وحید، مکارم، صافی، نوری: روزه او صحیح …

مشاهده بیشتر »

آیا زنی که در طول روز از حیض یا نفاس پاک شود میتواند روزه بگیرد؟

پاک شدن زن در طول روز از حیض یا نفاس پرسش: آیا زنی که در طول روز از حیض یا نفاس پاک میشود، میتواند روزه بگیرد؟(۱) پاسخ: همه مراجع: اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود، یا در بین روز خون حیض یا نفاس …

مشاهده بیشتر »

حکم روزه با جلوگیری از خروج خون حیض

روزه با منع از خروج خون حیض پرسش: خانمی با استفاده ازفتیله های پنبه ای که در دهانه رحم قرارمیدهد و به حدود ۴سانتی متر داخل لوله رحم می شود ؛ الف: از آمدن خون درابتدای حیض جلوگیری می کند آیا روزه ای که درآن روز گرفته است صحیح است؟ …

مشاهده بیشتر »

بقا به حیض مشکوک بدون اطمینان به پاکی قبل از اذان صبح

حکم بقا بر حیض مشکوک بدون اطمینان به پاکی قبل از اذان صبح پرسش: خانمی در سحر ماه مبارک رمضان بدون این که اختبار کند که پاک است ، وارد صبح می شود و یک ساعت بعد از اذان خود را پاک می بیند ولی یقین ندارد که قبل از …

مشاهده بیشتر »

حکم بقا بر حیض مشکوک و اطمینان به پاکی قبل از اذان صبح

بقا بر حیض مشکوک و اطمینان به پاکی قبل از اذان صبح پرسش: خانمی در شب لکه خونی می بیند و به جهت این که احتمال می دهد که این لکه بینی ادامه داشته باشد لذا در سحر ماه مبارک رمضان اختبار نمی کند ولی بعد از اذان صبح متوجه …

مشاهده بیشتر »

حکم روزه زن در استحاضه قلیله

روزه زن در استحاضه قلیله پرسش: آیا در استحاضه قلیله زن برای روزه گرفتن تکلیف خاصی دارد؟(۱) پاسخ: همه مراجع: تکلیف خاصی بر او واجب نیست. در ادامه میتوانید کاربردی ترین و  پرتکرارترین سوالات در مورد روزه را بخوانید: نیت روزه مبطلات روزه احکام روزه قضا احکام روزه مسافر احکام …

مشاهده بیشتر »

حکم روزه زن در استحاضه متوسطه

روزه زن در استحاضه متوسطه پرسش: برای صحیح بودن روزه زن در استحاضه متوسطه، انجام چه غسلهایی واجب است؟(۱) پاسخ: سیستانی، خوئی، تبریزی، وحید، مکارم، شبیری: برای صحت روزه انجام غسل واجب نیست. امام، نوری، فاضل: باید غسلهای روزانه خود را انجام دهد. صافی، بهجت: بنا بر احتیاط واجب باید …

مشاهده بیشتر »

آیا درمان بیماری برای گرفتن روزه واجب است؟

وجوب درمان برای گرفتن روزه پرسش: شخصی مریض است و اگر درمان کند می تواند ماه رمضان را روزه بگیرد آیا درمان واجب است؟ پاسخ: خامنه ای: اگر ترک درمان موجب ضرر معتنی به باشد اقدام جهت درمان واجب است. مکارم:آری در فرض سوال لازم است. زنجانی :بنا بر احتیاط …

مشاهده بیشتر »

حکم روزه با تشخیص ضرر توسط پزشک

روزه با تشخیص ضرر توسط پزشک پرسش: تکلیف شخصی که اطمینان دارد روزه برایش ضرر ندارد اما پزشک بگوید ضرر دارد چیست؟(۱) پاسخ: همه مراجع: واجب است که روزه بگیرد. در ادامه میتوانید کاربردی ترین و  پرتکرارترین سوالات در مورد روزه را بخوانید: نیت روزه مبطلات روزه احکام روزه قضا …

مشاهده بیشتر »