صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام روزه (صفحه 3)

احکام روزه

آیا شخصی که روزه استیجاری دارد میتواند روزه مستحبی بگیرد؟

حکم روزه مستحبی گرفتن با داشتن روزه استیجاری پرسش: آیا شخصی که روزه استیجاری دارد می‏تواند روزه مستحبی بگیرد. (۱) پاسخ: امام، خویی، تبریزی، وحید، سیستانی، بهجت، صافی، مکارم، نوری، فاضل: گرفتن روزه مستحبی برای او اشکالی ندارد. شبیری: گرفتن روزه مستحبی اشکالی ندارد ولی اگر وقت روزه استیجاری تنگ …

مشاهده بیشتر »

آیا میتوان روزه نذر معین را باطل کرد؟

حکم باطل کردن روزه نذر معین پرسش: آیا میتوان روزه نذر معین را باطل کرد؟ پاسخ: امام ،خوئی بهجت ،تبریزی،سیستانی،فاضل،،وحید ،نوری،مکا رم ،سبحانی،شبیری،مظاهری: باطل کردن روزه جایز نیست و موجب کفاره می شود..(۱) در ادامه میتوانید کاربردی ترین و  پرتکرارترین سوالات در مورد روزه را بخوانید: احکام روزه نذر نیت …

مشاهده بیشتر »

زمان نیت کردن برای روزه نذر غیر معین

زمان نیت کردن برای روزه نذر غیر معین پرسش: تا چه زمانی میتوان برای روزه نذر غیر معین نیت کرد؟(۱) پاسخ: شبیری: باید قبل از طلوع فجر نیّت کند و اگر در اثر غفلت تا طلوع فجر نیّت نکرد، روزه آن روز باطل است. امام، بهجت، فاضل، مکارم، نوری، خویی، …

مشاهده بیشتر »

زمان نیت کردن برای روزه نذر معین

زمان نیت کردن برای روزه نذر معین پرسش: تا چه زمانی میتوان برای روزه نذر معین نیت کرد؟(۱) پاسخ: سیستانی: وقت نیت روزه معین اول شب تا اذان صبح میباشد ولی اگر یادش برود و پیش از ظهر یادش بیاید، می‌تواند نیّت روزه کند و اگر بعد از اذان ظهر …

مشاهده بیشتر »

روزه قضا با شک در نیت

حکم روزه قضا با شک در نیت پرسش: بنده، ۱۰ روز روزه قضا دارم و از پدرم نیز ۱۰ روز روزه قضا به عهده بنده می باشد .در سال گذشته ۱۵ روز از روزه ها را قضا کردم ولی نمی دانم که ۵ روزی که گرفتم از خودم می باشد …

مشاهده بیشتر »

نیت روزه قضا بعد از خوردن و آشامیدن بی اختیاری

نیت روزه قضا پرسش: فرموده اید که وقتِ نیت روزه قضای روزه رمضان تا قبل از ظهر می باشد حال اگرکسی مثلا در ساعت ۸ صبح و در حالی که نیت گرفتن روزه قضا داشته است بدون اختیار چیزی وارد گلوی او شود و بعد در ساعت ۱۰ نیت روزه …

مشاهده بیشتر »

آیا قضای نماز و روزه مادر بر پسر بزرگ واجب است؟

حکم نماز و روزه قضا مادر پرسش: قضای نماز و روزه پدر بر پسر بزرگ واجب است، اما آیا قضای نماز وروزه مادر نیز بر پسر بزرگ واجب است یا خیر؟ مراجع عظام تقلید به این سوال چنین پاسخ گفته اند. آیت الله العظمی خامنه ای: بنابر احتیاط واجب، لازم …

مشاهده بیشتر »

روزه قضا به نیت ما فی الذمه

حکم روزه قضا به نیت ما فی الذمه پرسش: اگر شخص احتمال می دهد که روزه قضا داشته باشد ولی یقین نداشته باشد و از طرفی پدر متوفای او نیز روزه قضا دارد آیا می تواند به نیت ما فی الذمه روزه بگیرد به این نیت که اگر خودش بدهکار …

مشاهده بیشتر »

مسافرت رفتن بعد از باطل کردن روزه

حکم مسافرت رفتن بعد از باطل کردن روزه پرسش: اگر روزه دار عمداً روزه خود را باطل کند و قبل از اذان ظهر به مسافرت برود آیا کفاره ساقط میشود؟(۱) پاسخ: امام، گلپایگانی، صافی، فاضل: اگر بقصد فرار از روزه سفر کرده به فتوا و اگر بدون این قصد سفر …

مشاهده بیشتر »

آیا پرداخت کفاره روزه واجب فوری است؟

فوری بودن پرداخت کفاره پرسش: آیا پرداخت کفاره فوری می باشد؟(۱) پاسخ: همه مراجع: بجاآوردن کفاره واجب فوری نیست اما نباید درانجام آن کوتاهی صورت بگیرد. در ادامه میتوانید کاربردی ترین و  پرتکرارترین سوالات در مورد روزه را بخوانید: احکام کفاره روزه نیت روزه مبطلات روزه احکام روزه قضا احکام …

مشاهده بیشتر »

آیا میتوان کفاره روزه را به سادات داد؟

حکم دادن کفاره به سادات پرسش: آیا می‏توان به سادات کفاره داد؟(۱) پاسخ: فاضل، مکارم: بنا بر احتیاط واجب غیر سید نمی‏تواند به سید کفاره بدهد. صافی: بنابر احتیاط واجب به جایی که احتیاج کامل و اضطرار سادات هست، اکتفاء شود. امام، خوئی، بهجت، تبریزی، سیستانی، وحید، نوری، شبیری، خامنه …

مشاهده بیشتر »

آیا میتوان کفاره روزه را به واجب النفقه داد؟

حکم دادن کفاره روزه به واجب النفقه پرسش: آیا می‏توان به واجب النفقه کفاره داد؟(۱) پاسخ: امام، خویی، تبریزی، وحید، بهجت، فاضل، سیستانی، صافی: کفّاره روزه را نمی‌‏توان به واجب النفقه در امور مربوط به نفقه اش داد. در ادامه میتوانید کاربردی ترین و  پرتکرارترین سوالات در مورد روزه را …

مشاهده بیشتر »

آیا پرداخت کفاره روزه زن بعلت شیردهی و بارداری بر عهده شوهر است؟

پرداخت کفاره زن پرسش: آیا پرداخت کفاره شیردهی و بارداری زن بر عهده شوهراست؟(۱) پاسخ: امام، خویی، تبریزی، بهجت، وحید، سیستانی، فاضل، مکارم، صافی، نوری، خامنه ای:کفاره زن بر عهده خودش میباشد. شبیری: کفاره ای که بخاطر عذر از روزه، بر زن واجب شده بنابر احتیاط بر عهده همسرش است. …

مشاهده بیشتر »

آیا دو ماه کفاره روزه را باید پی در پی گرفت؟

پی در پی گرفتن دو ماه کفاره روزه پرسش: آیا دو ماه کفاره روزه را باید پی درپی گرفت؟(۱) پاسخ: مکارم: احتیاط واجب آن است که ۳۱ روز آن پی درپی بجا آورد و اگر بقیه آن پی درپی نباشد اشکال ندارد. سیستانی: کسی که می خواهد دو ماه روزه …

مشاهده بیشتر »

آیا تکرار نزدیکی و رابطه جنسی حلال موجب تکرار کفاره روزه میشود؟

کفاره چند بار جماع حلال در روز پرسش: اگر روزه دار چند بار در طول روز جماع کند، آیا موجب تکرار کفاره می شود؟(۱) پاسخ: سیستانی، مظاهری، مکارم، امام، سبحانی: موجب تکرار کفاره نمی شود. خوئی، شبیری: برای هر بار یک کفّاره بر او واجب است. بهجت، وحید، تبریزی، نوری، …

مشاهده بیشتر »