صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام روزه (صفحه 4)

احکام روزه

آیا تکرار زنا و نزدیکی حرام موجب تکرار کفاره روزه میشود؟

کفاره چند بار جماع حرام در روز پرسش: اگر روزه دار چند بار در طول روز جماع حرام باطل کند، آیا موجب تکرار کفاره میشود؟(۱) پاسخ: سیستانی، مکارم، مظاهری، سبحانی، امام: موجب تکرار کفاره نمیشود. صافی، فاضل، وحید، نوری، تبریزی، بهجت: بنا بر احتیاط واجب برای هر بار یک کفاره …

مشاهده بیشتر »

حادث شدن عذر مانند حیض بعد از باطل کردن روزه

حادث شدن عذر بعد از بطلان روزه پرسش: اگر عمداً روزه خود را باطل کند و بعد عذری قهری مانند حیض یا نفاس یا مرض برای او پیدا شود آیا کفاره دارد؟(۱) پاسخ: امام، تبریزی، فاضل، مکارم، شبیری، نوری: کفّاره بر او واجب نیست. سیستانی: کفاره بر او واجب نیست …

مشاهده بیشتر »

حکم کسی که توانایی پرداخت کفاره روزه را ندارد

حکم ناتوانی در پرداخت کفاره روزه پرسش: کسی که توانایی پرداخت کفاره عمد ماه رمضان را ندارد، تکلیفش چیست؟(۱) پاسخ: امام، نوری: هر چند مد که میتواند به فقرا طعام بدهد و اگر نتواند باید استغفار کند. خامنه ای: هر چند مد که میتواند به فقرا طعام بدهد و به …

مشاهده بیشتر »

حکم پرداخت کفاره روزه زن توسط شوهر بدون اطلاع او

پرداخت کفاره روزه زن توسط شوهر بدون اطلاع او پرسش: اگر شوهر بدون اطلاع همسرش از اموال خودش ، کفارات ماه رمضان او را بپردازد آیا ازگردن زن برداشته می شود؟ پاسخ:  خامنه ای: بدون اخذ وکالت از او،‌ پرداخت کفاره به نحو مذکور کافی نیست. مکارم: کافی نیست باید …

مشاهده بیشتر »

حکم جهل به بلوغ در روزه ماه رمضان و قضای آن

جهل به بلوغ در روزه رمضان و قضای آن پرسش: شخصی نمی دانسته که بالغ شده است لذا یک ماه رمضان روزه نگرفته است و قضای آن را نیز به جهت این جهل تا رمضان سال بعد ، نگرفته است. آیا بر این شخص کفاره تأخیر واجب است؟ پاسخ: زنجانی: …

مشاهده بیشتر »

حکم کسی که حکم روزه قضا و کفاره تاخیر را نمیدانسته

جهل به حکم در روزه قضا و کفاره تأخیر پرسش: شخصی نسبت به گرفتن روزه قضا تا سال بعد جاهل قاصر بوده است آیا بر این شخص کفاره تأخیر واجب است؟ پاسخ: زنجانی: پرداخت کفاره تأخیر واجب است. مکارم: آری، واجب است. سیستانی: بلی. در ادامه میتوانید کاربردی ترین و  …

مشاهده بیشتر »

کفاره افطار روزه قضا در جاهل قاصر

حکم کفاره افطار روزه قضا در جاهل قاصر پرسش: در بحث کفاره افطار روزه ماه رمضان فرموده اید که اگر کسی به جهت جهل به مسئله یکی از مفطرات را انجام دهد و در این جهل قاصر باشد ، کفاره ندارد . آیا این عدم وجوب کفاره درباره کسی که …

مشاهده بیشتر »

کفاره در صورت امساک نکردن تادبی

کفاره در صورت عدم امساک پرسش: فرموده اید که اگرکسی بدون تحقیق مشغول خوردن سحری شود و بعد بفهمد که صبح شده است باید این روز را قضاکند ولیکن این روز را باید تأدبا امساک داشته باشد حال اگر کسی این امساک را رعایت نکند آیا باید کفاره بدهد؟ پاسخ: …

مشاهده بیشتر »

حکم روزه شخصی که جنب بوده و متوجه جنابت نشده

شخصی که جاهل به جنابت بوده و متوجه نشده پرسش: حکم روزه شخصی که جاهل به جنابت بوده و در طول روز متوجه شده چیست؟(۱) پاسخ: همه مراجع: روزه اش صحیح است. در ادامه میتوانید کاربردی ترین و  پرتکرارترین سوالات در مورد روزه را بخوانید: احکام کفاره روزه نیت روزه …

مشاهده بیشتر »

دادن گوشت، لوبیا و ماکرونی بجای گندم و جو برای کفاره روزه

حکم دادن گوشت، لوبیا، ماکارونی و … برای کفاره روزه پرسش: آیا برای کفّاره روزه میتوان خوراکی دیگری غیر از گندم، جو و … که عنوان طعام داشته باشد مانند گوشت، لوبیا، ماکارانی و غیره پرداخت نمود؟(۱) پاسخ: خویی، تبریزی، وحید، بهجت: هر چیزی که مصداق طعام باشد، کفایت میکند. …

مشاهده بیشتر »

دادن پول بجای طعام در کفاره روزه

حکم دادن پول به جای طعام در کفاره روزه پرسش: آیا در پرداخت کفاره روزه می‏توان به جای طعام، قیمت آن را به فقیر داد؟(۱) پاسخ: همه مراجع: درصورتی که پول کفاره را به فقیر بدهد و فقیر را وکیل کند که با پول همان طعام را بخرد و اطمینان …

مشاهده بیشتر »

حکم توانایی پرداخت کفاره بعد از ناتوانی

توانایی پرداخت کفاره بعد از ناتوانی پرسش: کسی که در انجام کفاره عمد ماه رمضان عاجز بوده و بدل آنرا بجا آورده اگر بعدا توانایی پیدا کند وظیفهاش چیست؟(۱) پاسخ: خامنه ‏ای، مکارم: واجب نیست بعداً که قدرت پیدا کرد کفّاره را بدهد. امام: واجب نیست بعداً که قدرت پیدا …

مشاهده بیشتر »

مقدار انواع کفارات روزه

مقدار انواع کفارات پرسش: مقدار انواع کفاره روزه چیست؟ (۱) پاسخ: ۱- کفاره تأخیر: شبیری: برای هر روز باید یک مد طعام(۹۰۰ گرم گندم، برنج و…)به فقیر داده شود. بقیه مراجع:برای هر روز باید یک مد طعام(۷۵۰ گرم گندم، برنج و…)به فقیر داده شود.(۲) ۲- فدیه: شبیری: برای هر روز …

مشاهده بیشتر »

دادن فطریه به سادات

حکم دادن فطریه به سادات پرسش: آیا غیر سادات می‏توانند به سادات فطریه بدهند؟(۱) پاسخ: همه مراجع: غیر سادات نمی‏توانند زکات فطره خود را به سادات فقیر پرداخت کنند. در ادامه میتوانید کاربردی ترین و  پرتکرارترین سوالات در مورد روزه را بخوانید: احکام زکات فطره نیت روزه مبطلات روزه احکام …

مشاهده بیشتر »

آیا دادن زکات فطره در ماه رمضان صحیح است؟

حکم دادن زکات فطره در ماه رمضان پرسش: آیا دادن زکات فطره در ماه رمضان صحیح است؟(۱) پاسخ: نوری، صافی، شبیری، خوئی، سیستانی، وحید: دادن فطریه در ماه رمضان اشکال ندارد. امام، بهجت، فاضل، مکارم: احتیاط واجب آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد. در ادامه میتوانید …

مشاهده بیشتر »