صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام طهارت

احکام طهارت

حکم ترشح آب سیفون دستشویی (توالت)

حکم ترشحات آب سیفون

حکم ترشحات آب سیفون دستشویی پرسش: آیا آبى که هنگام کشیدن سیفون توالت به بدن ترشح مى ‏کند پاک است؟ همه مراجع: اگر هنگام کشیدن سیفون، شیلنگ متصل به شیر آب به آن جارى باشد، ترشحات پاک است.(۱) حکم ترشحات آب قلیل پرسش : اگر چیز نجسی با آب قلیل …

مشاهده بیشتر »

حکم استفاده از ظرف طلا یا نقره در صورت ضرورت و ناچاری

حکم استفاده از ظرف طلا و نقره در مواقع ضروری توضیح المسائل ۱۳ مرجع: مسأله ۲۳۴ استعمال ظرف طلا یا نقره در حال ناچارى اشکال ندارد(۱)و براى وضو و غسل هم در حال تقیّه مى‌شود ظرف طلا و نقره را استعمال کرد،بلکه گاهى واجب است. (۱)گلپایگانى،فاضل،صافى:مگر براى وضو و غسل،که …

مشاهده بیشتر »

حکم طلا یا نقره بودن کارد، قاب قرآن، عطردان و سرمه دان

حکم طلا بودن قاب قرآن

توضیح المسائل ۱۳ مرجع : مسأله ۲۳۳ استعمال بادگیر قلیان و غلاف شمشیر و کارد و قاب قرآن(۱)اگر از طلا یا نقره باشد اشکال ندارد و هم چنین عطردان و سرمه‌دان(۲)و مثل اینها(۳). (۱)بهجت:و عطردان و سرمه‌دان اگر از طلا و نقره باشد،خالى از اشکال نیست بلکه أظهر در عطردان …

مشاهده بیشتر »

حکم استفاده از ظرفی که فلز با طلا یا نقره مخلوط است

حکم ظرف فلزی مخلوط با طلا یا نقره توضیح المسائل مراجع: مسأله ۲۳۱ اگر فلزى را با طلا یا نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند(۱)،چنانچه مقدار آن فلز به قدرى زیاد باشد که(۲)ظرف طلا یا نقره به آن ظرف نگویند(۳)استعمال آن مانعى ندارد(۴). (۱)زنجانى:اگر فلزى را با طلا و نقره …

مشاهده بیشتر »

ظروف آب طلا یا آب نقره

حکم استفاده از ظروف آب طلا یا آب نقره توضیح المسائل مراجع: مسأله ۲۳۰ استعمال ظرفى که روى آن را آب طلا یا آب نقره داده‌اند اشکال ندارد.(۱) (۱)بهجت:اشکال دارد،اگر چه به حدّى نباشد که دو ظرف متّصل به حساب بیاید. منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر …

مشاهده بیشتر »

حکم طلا یا نقره بودن گیره استکان

حکم طلا یا نقره بودن گیره استکان و لیوان توضیح المسائل ۱۳ مرجع: مسأله ۲۲۹ گیرۀ استکان که از طلا یا نقره مى‌سازند اگر(بعد از برداشتن استکان(۱)ظرف به آن گفته شود(۲)،استعمال آن چه به تنهایى و چه با استکان،حرام است و اگر ظرف به آن گفته نشود استعمال آن مانعى …

مشاهده بیشتر »

حکم خرید و فروش ظرف طلا و نقره

حکم خرید و فروش ظروف طلا و نقره توضیح المسائل ۱۳ مرجع: مسأله ۲۲۸ خرید و فروش ظرف طلا و نقره(۱)و پول عوضى هم که(۲)فروشنده مى‌گیرد حرام نیست(۳). (۱)بهجت:براى غیر استعمالاتِ حرام،اشکالى ندارد.. (۲)بهجت:پول و عوضى هم که..فاضل:پولى را که.. (۳)اراکى،نورى:حرام است.خوئى،سیستانى،تبریزى:رجوع کنید به ذیل مسأله ۲۲۶. مکارم:رجوع کنید به …

مشاهده بیشتر »

حکم ساختن ظرف طلا و نقره

توضیح المسائل ۱۳ مرجع: مسأله ۲۲۷ ساختن ظرف طلا و نقره و مزدى که براى آن مى‌گیرند حرام نیست(۱). (۱)اراکى،نورى:حرام است.خوئى،تبریزى،سیستانى:رجوع کنید به ذیل مسأله ۲۲۶. گلپایگانى،صافى:مسأله ساختن ظرف طلا و نقره به قصد خوردن و آشامیدن از آن و سایر استعمالات محرّمه و اُجرت ساختن آن حرام است. مکارم:مسأله …

مشاهده بیشتر »

راه ثابت شدن طهارت

راههای ثابت شدن طهارت

راههای ثابت شدن طهارت توضیح المسائل ۱۳ مرجع: مسأله ۲۲۲ اگر خود انسان یقین کند که چیزى که نجس بوده پاک شده است،یا دو عادل به پاک شدن آن خبر دهند،آن چیز پاک است(۱)و هم چنین است اگر کسى که چیز نجس در اختیار اوست بگوید آن چیز پاک شده(۲)،یا …

مشاهده بیشتر »

آیا اگر یقین به پاک شدن چیزی نداشته باشیم گمان کافی است

مسأله ۲۲۴ اگر انسان حالى دارد که در آب کشیدن چیز نجس یقین پیدا نمى‌کند مى‌تواند به گمان اکتفا نماید(۱). این مسأله در رسالۀ آیت اللّٰه زنجانى نیست (۱)بهجت:و در صورتى که مى‌تواند یقین تقدیرى متعارف را تشخیص دهد،آن مقدّم است(یعنى با این که یقین پیدا نمى‌کند،به مقدارى بشوید که …

مشاهده بیشتر »

اگر کسی بگوید لباس نجس را شستشو دادم پاک است

مسأله ۲۲۳ کسى که وکیل شده است لباس انسان را آب بکشد(و لباس هم در تصرف او باشد)(۱)اگر بگوید آب کشیدم(۲)،آن لباس پاک است. (۱)بهجت:در اختیار او باشد..این مسأله در رسالۀ آیت اللّٰه زنجانى نیست [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام:اراکى،گلپایگانى،خوئى،صافى،سیستانى و تبریزى نیست.] (۲)گلپایگانى،خوئى،تبریزى،سیستانى،صافى،نورى:و انسان به گفتۀ او …

مشاهده بیشتر »

اگر انسان یقین کند چیز نجس پاک شده آن چیز پاک است

توضیح المسائل ۱۳ مرجع: مسأله ۲۲۲ اگر خود انسان یقین کند که چیزى که نجس بوده پاک شده است،یا دو عادل به پاک شدن آن خبر دهند،آن چیز پاک است(۱)و هم چنین است اگر کسى که چیز نجس در اختیار اوست بگوید آن چیز پاک شده(۲)،یا مسلمانى چیز نجس را …

مشاهده بیشتر »

شک در پاک بودن یا نجس بودن لباس یا فرش مسلمان

توضیح المسائل ۱۳ مرجع: مسأله ۲۲۱ اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگرى که مانند ظرف و فرش در اختیار او است نجس شود(۱)و آن مسلمان(۲)غائب گردد اگر انسان احتمال بدهد که آن چیز را آب کشیده یا به واسطۀ آن که مثلاً آن چیز در آب جارى افتاده،پاک …

مشاهده بیشتر »

استبراء حیوان نجاست خوار

توضیح المسائل مراجع مسأله ۲۲۰ بول و غائط حیوانى که به خوردن نجاست انسان عادت کرده نجس است(۱)و اگر بخواهند پاک شود باید آن را استبراء کنند،یعنى تا مدتى که بعد از آن مدت دیگر نجاستخوار به آن نگویند نگذارند نجاست بخورد و غذاى پاک به آن بدهند(۲)و بنا بر …

مشاهده بیشتر »

اگر گرد و خاک نجس روی لباس و فرش بنشیند

مسأله ۲۱۹ اگر گرد و خاک نجس به لباس و فرش(۱)و مانند اینها بنشیند،چنانچه هر دو خشک باشند نجس نمى‌شود(۲)و اگر گرد و خاک یا لباس و مانند اینها تر باشد باید محل نشستن گرد و خاک را آب بکشند.این مسأله،در رسالۀ آیات عظام:زنجانى و بهجت نیست (۱)سیستانى:فرش خشک.. (۲)مکارم:و …

مشاهده بیشتر »