صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام طهارت (صفحه 2)

احکام طهارت

حکم شک در نجس شدن ظاهر بدن یا باطن بدن

مسأله ۲۱۸ جایى را(۱)که انسان نمى‌داند از ظاهر بدن است یا باطن آن،اگر نجس شود لازم نیست آب بکشد(۲)اگر چه آب کشیدن أحوط است. این مسأله،در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست (۱)گلپایگانى،خوئى،تبریزى،صافى،زنجانى:مقدارى از لبها و پلک چشم که موقع بستن،روى هم مى‌آید و نیز جایى را.. (۲)اراکى،خوئى،تبریزى،زنجانى:باید آب بکشد. گلپایگانى،صافى:بنا …

مشاهده بیشتر »

آیا اگر داخل دهان خون بیاید غذای لای دندان نجس میشود

مسأله ۲۱۷ اگر غذا لاى دندان مانده باشد و داخل دهان خون بیاید(۱)،چنانچه انسان نداند که خون به غذا رسیده آن غذا پاک است.و اگر خون به آن برسد بنا بر احتیاط واجب نجس مى‌شود(۲). (۱)فاضل:آن غذا پاک است و دندان مصنوعى هم همین حکم را دارد.[پایان مسأله] سیستانى:غذا به …

مشاهده بیشتر »

نجس شدن بدن حیوان به خون یا آب نجس

توضیح المسائل مراجع مسأله ۲۱۶ اگر بدن حیوان(۱)به عین نجس مثل خون،یا متنجس مثل آب نجس،آلوده شود،(۲)چنانچه آنها برطرف شود،بدن آن حیوان پاک مى‌شود.و هم چنین است باطن بدن انسان مثل توى دهان و بینى.(۳)مثلاً اگر خونى از لاى دندان بیرون آید و در آب دهان از بین برود،آب کشیدن …

مشاهده بیشتر »

حکم قطرات آبی که بعد شستن در ظرف نجس می ماند

مسأله ۲۱۵ ظرف نجس را که با آب قلیل آب مى‌کشند،بعد از جدا شدنِ آبى که براى پاک شدن،روى آن ریخته‌اند(۱)قطره‌هاى آبى که(۲)در آن مى‌ماند پاک است(۳). (۱)سیستانى:بعد از جدا شدنِ آبى که براى پاک شدن با آن شسته شده آب کمى که در آن مى‌ماند پاک است. (۲)خوئى،گلپایگانى،صافى،تبریزى،زنجانى،فاضل،بهجت:آب کمى …

مشاهده بیشتر »

حکم آبی که در لباس و فرش نجس بعد از شستن می ماند

مسأله ۲۱۴ اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل ،آب بکشند(۱)و به اندازۀ معمول فشار دهند تا آبى که روى آن ریخته‌اند جدا شود(۲)،آبى که در آن مى‌ماند پاک است(۳). (۱)فاضل:اگر لباس و مانند آن را آب بکشند.. (۲)سیستانى:تا آبى که با آن شسته شده جدا شود.. (۳)خوئى،تبریزى:بلکه …

مشاهده بیشتر »

آب کشیدن چیز نجس با دست

مسأله ۲۱۳ کسى که چیز نجسی را با دست خود آب مى‌کشد(اگر دست و آن چیز با هم آب کشیده شود)(۱)بعد از پاک شدن آن چیز دست او هم پاک مى‌شود. این مسأله در رسالۀ آیات عظام:زنجانى و مکارم نیست (۱)[قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام:گلپایگانى،بهجت و صافى نیست] …

مشاهده بیشتر »

حکم کیسه و صابون و سنگی که میت را روی آن غسل داده اند

مسأله ۲۱۲ تخته یا سنگى که روى آن میت را غسل مى‌دهند و پارچه‌اى که با آن عورت میت را مى‌پوشانند و دست کسى که او را غسل مى‌دهد(۱)و همین طور کیسه و صابونى که با آن شسته مى‌شود بعد از تمام شدن غسل پاک مى‌شود. (۱)خوئى،تبریزى،سیستانى:تمام این چیزها که …

مشاهده بیشتر »

پاک شدن ظرف شراب به تبع تبدیل شراب به سرکه

مسأله ۲۱۱ اگر شراب سرکه شود،ظرف آن هم تا جایى که شراب(۱)موقع جوش آمدن به آنجا رسیده پاک مى‌شود(۲)و کهنه و چیزى هم که معمولاً روى آن مى‌گذارند اگر به آن رطوبت نجس شود(۳)پاک مى‌گردد(۴).بلکه اگر موقع جوشیدن،سر برود و پشت ظرف به آن آلوده شود،بعد از سرکه شدن پشت …

مشاهده بیشتر »

تبعیت یعنی چه

تبعیت چیست و یعنی چه؟ تبعیت، اصطلاحی فقهی به معنای تبعیت چیزی از حکم یا عنوان شرعی چیز دیگر می‌باشد. در رساله توضیح المسائل مراجع چنین آمده است: مسأله ۲۱۰ تبعیت آن است که چیز نجسى به واسطۀ پاک شدن چیز نجس دیگر(۱)پاک شود(۲). (۱)خوئى،تبریزى،سیستانى:به واسطۀ پاکى چیز دیگر.. (۲)بهجت:و …

مشاهده بیشتر »

احکام تبعیت

تبعیت چیست؟ مسأله ۲۱۰ تبعیت آن است که چیز نجسى به واسطۀ پاک شدن چیز نجس دیگر(۱)پاک شود(۲). (۱)خوئى،تبریزى،سیستانى:به واسطۀ پاکى چیز دیگر.. (۲)بهجت:و همین طور است کودکى که در جنگ با مسلمانان از کفار اسیر مى‌شود که به سبب تبعیت مسلمانِ اسیرکننده،پاک مى‌گردد. مسأله ۲۱۱ اگر شراب سرکه شود،ظرف …

مشاهده بیشتر »

حکم شک در مسلمان شدن کافر

مسأله ۲۰۹ اگر کافر(۱)شهادتین بگوید و انسان نداند قلباً مسلمان شده یا نه،پاک است(۲)ولى اگر بداند قلباً مسلمان نشده بنا بر احتیاط واجب (۳)باید از او اجتناب کرد(۴). (۱)فاضل:اگر مشرک.. (۲)گلپایگانى،صافى:بلکه اگر بداند هم که اعتقاد ندارد تا اظهار کفر نکرده بنا بر أقوىٰ پاک است. خوئى،سیستانى،تبریزى:و هم چنین اگر …

مشاهده بیشتر »

حکم لباس و وسایل کافری که مسلمان شده آیا نجس است

کافری که مسلمان شده است لباس و وسایل او اگر با رطوبت بدن او تماس داشته یا با دست خیس به جاهای که زده است نجس است ولی برخی مراجع میگویند که لباس را که موقع اسلام آوردن در بدن او باشد پاک است در رساله مراجع تقلید چنان آمده …

مشاهده بیشتر »

شرایط مسلمان شدن

توضیح المسائل ۱۳ مرجع مسأله ۲۰۷ اگر کافر(۱)شهادتین بگوید،یعنى بگوید:«اَشْهَدُ اَنْ لاٰ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّٰهِ»(۲)مسلمان مى‌شود و بعد از مسلمان شدن،بدن و آب دهان و بینى و عرق او پاک است(۳).ولى اگر موقع مسلمان شدن عین نجاست به بدن او بوده،باید برطرف کند و …

مشاهده بیشتر »

احکام مسلمان شدن

احکام اسلام آوردن و مسلمان شدن چیست؟ توضیح المسائل ۱۳ مرجع مسأله ۲۰۷ اگر کافر(۱)شهادتین بگوید،یعنى بگوید:«اَشْهَدُ اَنْ لاٰ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّٰهِ»(۲)مسلمان مى‌شود و بعد از مسلمان شدن،بدن و آب دهان و بینى و عرق او پاک است(۳).ولى اگر موقع مسلمان شدن عین نجاست …

مشاهده بیشتر »

حکم خون پشه

توضیح المسائل مراجع مسأله ۲۰۶ اگر کسى پشه‌اى را که به بدنش نشسته بکشد(۱)و نداند خونى که از پشه بیرون آمده از او مکیده یا از خود پشه مى‌باشد،پاک است و هم چنین است اگر بداند از او مکیده ولى جزو بدن پشه حساب شود،اما اگر فاصلۀ بین مکیدن خون …

مشاهده بیشتر »