صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام طهارت (صفحه 3)

احکام طهارت

حکم خون زالو

توضیح المسائل مراجع مسأله ۲۰۵ اگر خون بدن انسان یا خون حیوانى که خون جهنده دارد،(یعنى:حیوانى که وقتى رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى‌کند)(۱)به بدن حیوانى که خون جهنده ندارد برود و خون آن حیوان حساب شود،پاک مى‌گردد و این را انتقال گویند(۲).پس خونى که زالو از …

مشاهده بیشتر »

حکم جوشاندن غوره/ آیا جوشاندن آبغوره حرام است

توضیح المسائل ۱۳ مرجع مسأله ۲۰۳ اگر مثلاً در یک خوشۀ غوره یک دانه یا دو دانۀ انگور باشد(۱)چنانچه به آبى که از آن خوشه گرفته مى‌شود آب غوره بگویند ۲ و اثرى از شیرینى در آن نباشد و بجوشد،پاک و خوردن آن حلال است. (۱)خوئى:مقدارى انگور باشد..زنجانى:یک دانه انگور …

مشاهده بیشتر »

حکم جوشاندن انگور/ آیا جوشناندن انگور حرام است

توضیح المسائل ۱۳ مرجع مسأله ۲۰۲ آب انگورى که جوش آمده پیش از آن که ثلثان شود،یعنى دو قسمت آن کم شود و یک قسمت آن بماند نجس نیست،ولى خوردن آن حرام است،ولى اگر ثابت شود که مست‌کننده است،حرام و نجس مى‌باشد و فقط به سرکه شدن پاک و حلال …

مشاهده بیشتر »

حکم سرکه ای که از انگور و کشمش و خرما نجس درست شده

مسأله ۲۰۰ سرکه‌اى که از انگور و کشمش و خرماى نجس درست کنند نجس است(۱). (۱)زنجانى:بنا بر احتیاط. بهجت:و در طهارت آن بعد از انقلاب به شراب،و انقلاب شراب به سرکه تأمّل است. منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله …

مشاهده بیشتر »

احکام انقلاب

در پست قبل در مورد اینکه انقلاب چیست و چه فرقی با استحاله دارد را بیان کردیم. و حال میخواهیم احکام انقلاب را بیان کنیم: توضیح المسائل ۱۳ مرجع: مسأله ۱۹۸ اگر شراب به خودى خود یا به واسطۀ آن که چیزى مثل سرکه و نمک در آن ریخته‌اند سرکه …

مشاهده بیشتر »

آیا اگر شراب تبدیل به سرکه شود پاک میشود

مسأله ۱۹۸ اگر شراب به خودى خود یا به واسطۀ آن که چیزى مثل سرکه و نمک در آن ریخته‌اند سرکه شود،پاک مى‌گردد(۱). (۱)بهجت:در صورتى که شراب با چیز نجس دیگرى مخلوط نشده باشد؛و این از مطهریّت انقلاب است. مسأله ۱۹۹ شرابى که از انگور نجس درست کنند به سرکه …

مشاهده بیشتر »

احکام استحاله

توضیح المسائل ۱۳ مرجع: مسأله ۱۹۵ اگر جنس چیز نجس به طورى عوض شود که به صورت چیز پاکى درآید پاک مى‌شود(و مى‌گویند:اِستحاله شده است)(۱).مثل آن که چوب نجس(۲)بسوزد و خاکستر گردد،یا سگ در نمک‌زار فرو رود و نمک شود،ولى اگر جنس آن عوض نشود مثل آن که گندم نجس …

مشاهده بیشتر »

استحاله یعنی چه

مسأله ۱۹۵ اگر جنس چیز نجس به طورى عوض شود که به صورت چیز پاکى درآید پاک مى‌شود(و مى‌گویند:اِستحاله شده است)(۱).مثل آن که چوب نجس(۲)بسوزد و خاکستر گردد،یا سگ در نمک‌زار فرو رود و نمک شود،ولى اگر جنس آن عوض نشود مثل آن که گندم نجس را آرد کنند یا …

مشاهده بیشتر »

حکم کوزه که از گِل نجس یا زغال که چوب نجس ساخته شده

مسأله ۱۹۶ کوزۀ گِلى و مانند آن که از گِل نجس ساخته شده نجس است(۱)و باید(۲)از ذغالى که از چوب نجس درست شده اجتناب نمایند.(۳) (۱)گلپایگانى،خوئى،تبریزى،صافى:و هم چنین ذغال چوب نجس. (۲)بهجت:بنا بر احتیاط واجب باید..زنجانى:بنا بر احتیاط باید.. (۳)سیستانى:ذغالى که از چوب نجس درست شده چنانچه هیچ یک از …

مشاهده بیشتر »

حکم شک در استحاله

مسأله ۱۹۷ چیز نجسى که معلوم نیست استحاله شده یا نه نجس است.(۱) (۱)زنجانى:بنا بر احتیاط. منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت، فاضل، …

مشاهده بیشتر »

آفتاب چه چیزهای نجسی را پاک میکند

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۹۱ آفتاب،زمین و ساختمان و چیزهایى که مانند درب و پنجره در ساختمان به کار برده شده با شش شرط پاک مى‌کند و هم چنین میخى را که به دیوار کوبیده‌اند(و جزء ساختمان حساب مى‌شود)(۱)با شش شرط(۲)پاک مى‌کند:(۳)اول:آن که چیز نجس به طورى تر باشد که …

مشاهده بیشتر »

آیا آفتاب درخت و گیاه و حصیر نجس را پاک میکند

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۹۲ آفتاب حصیر نجس را پاک مى‌کند و هم چنین درخت و گیاه به واسطۀ آفتاب پاک مى‌شود. اراکى:مسأله آفتاب درخت و گیاه را پاک مى‌کند ولى پاک شدن حصیر و بوریا به واسطۀ آفتاب محلّ اشکال است. گلپایگانى،صافى:مسأله پاک شدن حصیر نجس به واسطۀ آفتاب …

مشاهده بیشتر »

آفتاب با چه شرایطی چیز نجس را پاک میکند

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۹۱ آفتاب،زمین و ساختمان و چیزهایى که مانند درب و پنجره در ساختمان به کار برده شده با شش شرط پاک مى‌کند و هم چنین میخى را که به دیوار کوبیده‌اند(و جزء ساختمان حساب مى‌شود)(۱)با شش شرط(۲)پاک مى‌کند:(۳)اول:آن که چیز نجس به طورى تر باشد که …

مشاهده بیشتر »

آیا داخل کفش و ته جوراب با راه رفتن روی زمین پاک میشود

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۹۰ توى کفش(و مقدارى از کف پا که به زمین نمى‌رسد)(۱)به واسطۀ راه رفتن پاک نمى‌شود و پاک شدن کف جوراب به واسطۀ راه رفتن،محل اشکال است(۲)،ولى اگر کف جوراب از پوست باشد به وسیلۀ راه رفتن پاک مى‌شود(۳). (۱)فاضل:آن قسمت از کفش و کف پا …

مشاهده بیشتر »

آیا ته عصا و ته پا مصنوعی و نعل چهار پایان با راه رفتن روی زمین پاک میشود

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۸۸ کسى که با دست و زانو راه مى‌رود،اگر کف دست یا زانوى او نجس شود پاک شدن دست و زانوى او به وسیلۀ راه رفتن محل اشکال است.(۱)و هم چنین است ته عصا و ته پاى مصنوعى و نعل چهارپایان(۲)و چرخ اتومبیل و درشکه و …

مشاهده بیشتر »