صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام غسل (صفحه 2)

احکام غسل

اگر در غسل به اندازه سر سوزن یا نوک مو شسته نشود

[مسأله ۳۷۴ اگر در غسل به اندازۀ سر مویى از بدن آب نرسد] مسأله ۳۷۴ اگر در غسل به اندازۀ سر مویى از بدن نشسته بماند، (۱) غسل باطل است، ولى شستن جاهایى از بدن که دیده نمى‌شود، مثل توى گوش و بینى، واجب نیست. (۲) (۱) بهجت: اگر در …

مشاهده بیشتر »

حکم نجس بودن بدن موقع غسل

[مسأله ۳۷۲ نجس بودن بدن هنگام غسل] مسأله ۳۷۲ در غسل ارتماسى باید (۱) تمام بدن پاک باشد (۲) ولى در غسل ترتیبى پاک بودن تمام بدن لازم نیست. و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتى را پیش از غسل دادن آن قسمت آب بکشد کافى است (۳) …

مشاهده بیشتر »

حکم غسل ارتماسی برای روزه دار

[مسأله ۳۷۱ حکم غسل ارتماسی برای کسی که روزه است] مسأله ۳۷۱ کسى که روزۀ واجب گرفته (۱) یا براى حج یا عمره احرام بسته نمى‌تواند غسل ارتماسى کند (۲) ولى اگر از روى فراموشى غسل ارتماسى کند صحیح است. این مسأله در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست (۱) خوئى، …

مشاهده بیشتر »

وقت نداشتن برای غسل ترتیبی

[مسأله ۳۷۰ وقت نداشتن برای انجام غسل ترتیبی] مسأله ۳۷۰ اگر براى غسل ترتیبى وقت ندارد و براى ارتماسى وقت دارد، باید غسل ارتماسى کند. این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله …

مشاهده بیشتر »

اگر بعد از غسل ارتماسی بداند به قسمتی از بدن آب نرسیده

[مسأله ۳۶۹ حکم کسی که بعد از غسل ارتماسى بفهمد به مقدارى از بدن آب نرسیده] مسأله ۳۶۹ اگر بعد از غسل ارتماسى بفهمد به مقدارى از بدن آب نرسیده، (چه جاى آن را بداند یا نداند (۱)) باید دوباره غسل کند. (۲) (۱) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت …

مشاهده بیشتر »

غسل ارتماسی چیست و چگونه است

[مسأله ۳۶۷ غسل ارتماسى چیست و چگونه است] مسأله ۳۶۷ در غسل ارتماسى اگر به نیّت غسل ارتماسى به تدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب رود غسل او صحیح است (۱) و احتیاط آن است که یک دفعه زیر آب رود. (۱) بهجت: و احتیاط آن …

مشاهده بیشتر »

شک در نشستن قسمتی از بدن قبل از تمام شدن غسل

[مسأله ۳۶۶ حکم شک در نشستن قسمتی از بدن قبل از تمام شدن غسل] مسأله ۳۶۶ اگر پیش از تمام شدن غسل، در شستن مقدارى از طرف چپ شک کند، شستن همان مقدار کافى است (۱) . ولى اگر بعد از اشتغال به شستن طرف چپ در شستن طرف راست …

مشاهده بیشتر »

اگر بعد از غسل متوجه شویم جای از بدن را نشسته ایم

[مسأله ۳۶۴ اگر بعد از غسل بفهمد جایى از بدن را نشسته] مسأله ۳۶۴ اگر بعد از غسل بفهمد جایى از بدن را نشسته و نداند کجاى بدن است باید دوباره غسل کند. (۱) این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه مکارم نیست (۱) خوئى، تبریزى، سیستانى: دوباره شستن سر لازم …

مشاهده بیشتر »

غسل ترتیبی چگونه است

[مسأله ۳۶۱ نحوه انجام دادن غسل ترتیبی] مسأله ۳۶۱ در غسل ترتیبى باید به نیّت غسل، اول سر و گردن، بعد (۱) طرف راست بعد طرف چپ بدن را بشوید (۲) . و اگر عمداً یا از روى فراموشى یا به واسطۀ ندانستن مسأله به این ترتیب عمل نکند غسل …

مشاهده بیشتر »

نحوه انجام دادن غسل

[مسأله ۳۶۰ نحوه انجام دادن غسل] مسأله ۳۶۰ غسل را چه واجب باشد و چه مستحب (۱) ، به دو قسم مى‌شود انجام داد: ترتیبى و ارتماسى (۲) . (۱) سیستانى: غسل جنابت را. . (۲) بهجت: و غسل ترتیبى أفضل از ارتماسى است. منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با …

مشاهده بیشتر »

نیت غسل جنابت

[مسأله ۳۵۸ نیت غسل جنابت] مسأله ۳۵۸ لازم نیست در وقت غسل نیت کند که غسل واجب یا مستحبّ مى‌کنم و اگر (۱) فقط به قصد قربت، یعنى: براى انجام فرمان خداوند عالم (۲) غسل کند کافى است. این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست (۱) زنجانى: بلکه اگر. …

مشاهده بیشتر »