یکشنبه , آبان ۲۸ ۱۳۹۶
صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام غسل (صفحه 3)

احکام غسل

حکم غسل با آب غصبی

حکم غسل با آب غصبی

حکم غسل کردن با آب غصبی [مسأله ۳۸۱ غسل با آب غصبی] مسأله ۳۸۱ کسى که قصد دارد پول حمامى را ندهد یا بدون این که بداند حمامى راضى است، بخواهد نسیه بگذارد (۱) ، اگر چه بعد حمامى را راضى کند، غسل او باطل است (۲) . این مسأله، …

مشاهده بیشتر »

شرایط غسل

[مسأله ۳۸۰ شرایط غسل چیست] مسأله ۳۸۰ تمام شرطهایى که براى صحیح بودن وضو (شرایط وضو) گفته شد مثل: پاک بودن آب و غصبى نبودن (۱) در صحیح بودن غسل هم شرط است (۲) ولى در غسل لازم نیست بدن را از بالا به پایین بشوید (۳) و نیز در …

مشاهده بیشتر »

شستن موهای بلند در غسل

آیا شستن موهای بلند در غسل واجب است [مسأله ۳۷۹ حکم شستن موهای بلند در غسل] مسأله ۳۷۹ در غسل باید موهاى کوتاهى را که جزء بدن حساب مى‌شود، بشوید و بنا بر احتیاط شستن موهاى بلند هم لازم مى‌باشد. (۱) (۱) اراکى: شستن موهاى بلند واجب نیست. گلپایگانى، خوئى، …

مشاهده بیشتر »

شک در وجود مانع در غسل

[مسأله ۳۷۸ حکم شک در وجود مانع درغسل] مسأله ۳۷۸ اگر موقع غسل شک کند (۱) ، چیزى که مانع از رسیدن آب باشد، در بدن او هست یا نه، (چنانچه شکّش منشأ عقلایى داشته باشد (۲)) باید (۳) وارسى کند تا مطمئن شود که مانعى نیست. (۴) (۱) سیستانى: …

مشاهده بیشتر »

وجود مانع روی بدن در غسل

[مسأله ۳۷۷ حکم وجود چیزى را که مانع رسیدن آب به بدن در غسل است] مسأله ۳۷۷ چیزى را که مانع رسیدن آب به بدن است، باید برطرف کند (۱) و اگر پیش از آن که یقین کند (۲) برطرف شده غسل نماید، غسل او باطل است. (۳) (۱) بهجت: …

مشاهده بیشتر »

حکم شستن سوراخ جای گوشواره در غسل

[مسأله ۳۷۶ شستن داخل سوراخ جای گوشواره] مسأله ۳۷۶ اگر سوراخ جاى گوشواره و مانند آن به قدرى گشاد باشد که داخل آن دیده شود (۱) ، باید آن را شست و اگر دیده نشود (۲) شستن داخل آن لازم نیست. این مسأله در رسالۀ آیات عظام: بهجت و مکارم …

مشاهده بیشتر »

شک در ظاهر یا باطن بدن بودن در غسل

[مسأله ۳۷۵ حکم جایى را که شک دارد از ظاهر بدن است] مسأله ۳۷۵ جایى را که شک دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن، شستن آن لازم نیست (۱) ، ولى احتیاط در شستن است. این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه مکارم نیست (۱) اراکى: شستن آن …

مشاهده بیشتر »

اگر در غسل به اندازه سر سوزن یا نوک مو شسته نشود

[مسأله ۳۷۴ اگر در غسل به اندازۀ سر مویى از بدن آب نرسد] مسأله ۳۷۴ اگر در غسل به اندازۀ سر مویى از بدن نشسته بماند، (۱) غسل باطل است، ولى شستن جاهایى از بدن که دیده نمى‌شود، مثل توى گوش و بینى، واجب نیست. (۲) (۱) بهجت: اگر در …

مشاهده بیشتر »

آیا عرق جنب از حرام نجس است

[مسأله ۳۷۳ حکم عرق از جنب از حرام] مسأله ۳۷۳ عرق جنب از حرام نجس نیست (۱) و کسى که از حرام جنب شده اگر با آب گرم هم غسل کند صحیح است (۲) . این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست (۱) اراکى: نجس بودن عرق جنب از …

مشاهده بیشتر »

حکم نجس بودن بدن موقع غسل

[مسأله ۳۷۲ نجس بودن بدن هنگام غسل] مسأله ۳۷۲ در غسل ارتماسى باید (۱) تمام بدن پاک باشد (۲) ولى در غسل ترتیبى پاک بودن تمام بدن لازم نیست. و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتى را پیش از غسل دادن آن قسمت آب بکشد کافى است (۳) …

مشاهده بیشتر »

حکم غسل ارتماسی برای روزه دار

[مسأله ۳۷۱ حکم غسل ارتماسی برای کسی که روزه است] مسأله ۳۷۱ کسى که روزۀ واجب گرفته (۱) یا براى حج یا عمره احرام بسته نمى‌تواند غسل ارتماسى کند (۲) ولى اگر از روى فراموشى غسل ارتماسى کند صحیح است. این مسأله در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست (۱) خوئى، …

مشاهده بیشتر »

وقت نداشتن برای غسل ترتیبی

[مسأله ۳۷۰ وقت نداشتن برای انجام غسل ترتیبی] مسأله ۳۷۰ اگر براى غسل ترتیبى وقت ندارد و براى ارتماسى وقت دارد، باید غسل ارتماسى کند. این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله …

مشاهده بیشتر »

اگر بعد از غسل ارتماسی بداند به قسمتی از بدن آب نرسیده

[مسأله ۳۶۹ حکم کسی که بعد از غسل ارتماسى بفهمد به مقدارى از بدن آب نرسیده] مسأله ۳۶۹ اگر بعد از غسل ارتماسى بفهمد به مقدارى از بدن آب نرسیده، (چه جاى آن را بداند یا نداند (۱)) باید دوباره غسل کند. (۲) (۱) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت …

مشاهده بیشتر »

غسل ارتماسی وقتی تمام بدن زیر آب است

[مسأله ۳۶۸ در غسل ارتماسى اگر همۀ بدن زیر آب باشد] مسأله ۳۶۸ در غسل ارتماسى اگر همۀ بدن زیر آب باشد (۱) و بعد از نیّت غسل، بدن را حرکت دهد غسل او صحیح است (۲) . (۱) اراکى: و نیّت غسل کند، کفایت مى‌کند و نیازى به حرکت …

مشاهده بیشتر »