صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام غسل (صفحه 3)

احکام غسل

آیا غسل جنابت واجب است

[مسأله ۳۵۷ آیا غسل جنابت واجب است] مسأله ۳۵۷ غسل جنابت به خودى خود مستحبّ است (۱) و براى خواندن نماز واجب و مانند آن واجب مى‌شود (۲) . ولى براى نماز میّت (۳) و سجدۀ شکر و سجده‌هاى واجب قرآن غسل جنابت لازم نیست. (۱) گلپایگانى، صافى: غسل جنابت …

مشاهده بیشتر »

چه چیزهایی بر جنب مکروه است

[مسأله ۳۵۶ چیزهایی که بر جنب مکروه است] مسأله ۳۵۶ نُه چیز (۱) بر جنب مکروه است (۲) : اول و دوم: خوردن و آشامیدن، ولى اگر وضو بگیرد (۳) مکروه نیست. (۴) سوم: خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره‌هایى که سجدۀ واجب ندارد. (۵) چهارم: رساندن جایى از …

مشاهده بیشتر »

چه چیزهایی بر جنب حرام است

[مسأله ۳۵۵ چه چیزهای بر جنب حرام است] مسأله ۳۵۵ پنج چیز (۱) بر جنب حرام است: اول: رساندن جایى از بدن به خطّ قرآن یا به اسم خدا، و اسامى مبارکۀ پیامبران و امامان علیهم السلام به احتیاط واجب حکم اسم خدا را دارد (۲) . دوم: رفتن در …

مشاهده بیشتر »

حکم دیدن منی در لباس

[مسأله ۳۵۴ حکم دیدن منی در لباس] مسأله ۳۵۴ اگر در لباس خود منى ببیند و بداند که از خود اوست (۱) و براى آن غسل نکرده، باید غسل کند و نمازهایى را که یقین دارد (۲) بعد از بیرون آمدن منى خوانده قضا کند (۳) ، ولى نمازهایى را …

مشاهده بیشتر »

حکم شک در خروج منی

مسأله ۳۵۲ اگر منى از جاى خود حرکت کند(۱)و بیرون نیاید،یا انسان شک کند که منى از او بیرون آمده یا نه،غسل بر او واجب نیست(۲). (۱)مکارم:امّا از ریختن آن به بیرون جلوگیرى به عمل آورد یا به علّت دیگر بیرون نیاید غسل واجب نیست،هم چنین اگر شکّ کند که …

مشاهده بیشتر »

حکم نزدیکی با حیوان

مسأله ۳۵۱ اگر نَعُوذُ بِاللّٰه حیوانى را وطى (نزدیکی) کند یعنى با او نزدیکى نماید و منى از او بیرون آید غسل تنها،کافى است.و اگر منى بیرون نیاید(۱)،چنانچه پیش از وطى وضو داشته باز هم غسل تنها کافى است(۲)و اگر وضو نداشته احتیاط واجب(۳)آن است که غسل کند،وضو هم بگیرد(۴). …

مشاهده بیشتر »

شک کند که به مقدار ختنه گاه داخل شده یا نه

مسأله ۳۵۰ اگر شک کند که به مقدار ختنه‌گاه داخل شده یا نه(۱)،غسل بر او واجب نیست. (۱)نورى:به طورى که شک در صدق داخل شدن دارد.. منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، …

مشاهده بیشتر »

احکام جنابت به وسیله نزدیکی

مسأله ۳۴۹ اگر انسان جماع (نزدیکی) کند و به اندازۀ ختنه‌گاه یا بیشتر داخل شود(۱)،در زن باشد یا در مرد در قُبُل باشد یا در دُبُر،بالغ باشند یا نابالغ اگر چه منى بیرون نیاید هر دو جنب مى‌شوند(۲). (۱)مکارم:مرد و زن هر دو جُنُب مى‌شوند،خواه بالغ باشند یا نابالغ،منى بیرون …

مشاهده بیشتر »

حکم بیرون آمدن رطوبت بعد از غسل جنابت

مسأله ۳۴۸ مستحبّ است انسان بعد از بیرون آمدن منى بول کند(۱)و اگر بول نکند و بعد از غسل رطوبتى از او بیرون آید،که نداند منى است یا رطوبت دیگر،(۲)حکم منى دارد(۳). (۱)مکارم:تا ذرّات باقى مانده خارج شود.. (۲)زنجانى:چنانچه فاصله آن با بیرون آمدن منى کم باشد به طورى که …

مشاهده بیشتر »

حکم دیدن یکی از نشانه های منی

مسأله ۳۴۷ اگر از مردى که مریض نیست،آبى بیرون آید که یکى از سه نشانه‌اى را که در مسألۀ پیش گفته شد داشته باشد و نداند نشانه‌هاى دیگرى را داشته یا نه(۱)چنانچه پیش از بیرون آمدن آن آب،وضو نداشته،باید وضو بگیرد.(۲) (غسل نیاز ندارد) این مسأله در رسالۀ آیات عظام:اراکى،فاضل،مکارم …

مشاهده بیشتر »

نشانه های منی در مردان و زنان

مسأله ۳۴۶ اگر رطوبتى از انسان(۱)خارج شود و نداند منى است یا بول یا غیر اینها(۲)چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده(۳)(و بعد از بیرون آمدن آن،بدن سست شده(۴))،آن رطوبت حکم منى دارد(۵)و اگر هیچ یک از این سه نشانه یا بعضى از اینها را نداشته باشد،(۶)حکم منى ندارد(۷)ولى در …

مشاهده بیشتر »

انسان چگونه جنب می شود

مسأله ۳۴۵ به دو چیز انسان جنب مى‌شود:اول:جماع.دوم:بیرون آمدن منى،چه در خواب باشد یا بیدارى،کم باشد یا زیاد،با شهوت باشد یا بى‌شهوت(۱)،با اختیار باشد یا بى‌اختیار. (۱)مکارم:بقیه مسأله ذکر نشده. منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و …

مشاهده بیشتر »

تعداد غسل های واجب برای مردان و زنان چندتاست

غسلهاى واجب غسلهاى واجب هفت است: اول: غسل جنابت. دوم: غسل حیض. سوم: غسل نفاس. چهارم: غسل استحاضه. پنجم: غسل مسّ میّت. ششم: غسل میت. هفتم: غسلى که به واسطۀ نذر و قسم و مانند اینها واجب مى‌شود (۱) . (۱) سیستانى: و اگر کسوف کلّى یا خسوف کلّى شود …

مشاهده بیشتر »

حکم ریختن قطرات بخار آب در سقف حمام روی بدن در حال غسل

س ۸۷: در روستای ما حمامی وجود دارد که سقف آن مسطح و صاف است و از آن قطرات حاصل از بخار آب بر سر استحمام کنندگان می‏چکد. آیا این قطرات پاک است؟ آیا غسل بعد از چکیدن این قطرات صحیح است؟ ج: بخار حمام و قطراتى که از سقف …

مشاهده بیشتر »

حکم ایجاد عمدى مانع براى وضو و غسل

ایجاد عمدى مانع براى وضو و غسل س. آیا مى‌توان عمداً کارى کرد که وظیفه، وضو و غسل جبیره شود مانند کاشت ناخن یا جراحى بینى که صرفاً به خاطر زیبایى انجام مى‌گیرد و ضرورتى ندارد؟ اگر جایز نیست، افرادى که داراى شغل‌هایى هستند که سبب ایجاد مانع مى‌شود و …

مشاهده بیشتر »