دوشنبه , آبان ۲۹ ۱۳۹۶
صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام غسل (صفحه 6)

احکام غسل

آیا استمناء بوسیله بدن هسمر جایز است؟

همه مراجع: آرى، استمنا به وسیله بدن همسر جایز است.[۱] _______________ [۱]  العروه الوثقى، ۱۹؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج ۱، س ۹۸۶؛ مکارم، استفتاءات، ج ۱، س ۱۲۴۶؛ تبریزى، صراط النجاه، ج ۵، س ۶۵۶؛ سیستانى،Sistani .org ، استمنا و خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س ۷۸۸.

مشاهده بیشتر »

اگر برای آزمایشگاه منی نیاز باشد می شود استمناء کرد؟

همه مراجع: خیر، این کار جایز نیست؛ مگر آنکه ضرورتى ایجاب کند.[۱] تبصره. چنانچه در موردى، ضرورت ایجاب نماید که شخص استمنا کند؛ در صورتى‏ که همسر دارد، واجب است این عمل را به وسیله او انجام دهد (نه با اعضا و جوارح خود). ———————- [۱]  خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س …

مشاهده بیشتر »

آیا خود ارضایی اگر منی خارج نشود حرام است؟

همه مراجع (به جز تبریزى، سیستانى و وحید): آرى، حرام است؛ ولى غسل بر او واجب نمى‏شود.[۱] آیات عظام تبریزى، سیستانى و وحید: بنا بر احتیاط واجب حرام است؛ ولى غسل بر او واجب نمى‏شود.[۲] تبصره. فرض مسئله جایى است که با خودارضایى قصد خروج منى دارد. _________________ [۱]  صافى، …

مشاهده بیشتر »

استمناء چیست؟

همه مراجع: «استمنا» آن است که انسان با خود یا دیگرى کارى کند که از او منى بیرون آید. انجام دادن آن حرام است‏[۱] و در صورت خروج منى، غسل جنابت واجب مى‏شود. ________________ [۱] توضیح‏المسائل مراجع، م ۱۵۷۲؛ وحید، توضیح المسائل، م ۱۵۸۰ و دفتر: خامنه‏اى.

مشاهده بیشتر »

کسی که با حالت جنب بیدار می شود می تواند غسل را به تاخیر بیاندازد و تیمم کند؟

همه مراجع: اگر نماز خود را به تأخیر اندازد، تا جایى که وقت تنگ شود، گناه کرده است. در این صورت باید تیمم کند و نماز خود را بخواند و نماز او صحیح است.[۱] ______________ [۱]  العروه الوثقى، فصل فى التیمم، م ۲۶.

مشاهده بیشتر »

اگر بعد از غسل آبی از من بیرون بیاید حکمش چیست؟

همه مراجع: اگر پیش از انجام دادن غسل، بول کرده باشد، این آب پاک است و غسل ندارد و در غیر این صورت حکم منى را دارد.[۱] تبصره. فرض مسأله جایى است که شخص به دلیل بیرون آمدن منى، جنب شده و پس از غسل، رطوبت مشکوکى از وى خارج …

مشاهده بیشتر »

اگر در خواب مایعی خارج شود که شک داریم منی است حکمش چیست؟

همه مراجع: اگر نشانه ‏هاى منى را داشته باشد، غسل واجب مى‏شود و در صورت شک غسل واجب نیست.[۱] __________________ [۱]  توضیح‏المسائل مراجع، م ۳۴۶؛ وحید، توضیح‏المسائل، م ۳۵۲؛ نورى، توضیح‏المسائل، م ۳۴۷؛ خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س ۱۸۰.

مشاهده بیشتر »

با چه غسل های می شود نماز خواند؟

آیات عظام امام، بهجت، خامنه‏اى و صافى: تنها با غسل جنابت مى‏توان نماز خواند؛ ولى با غسل‏هاى دیگر باید وضو هم گرفت.[۱] آیات عظام تبریزى، سیستانى، نورى و وحید: با همه غسل‏هاى واجب و مستحب- غیر از غسل استحاضه متوسطه- مى‏توان نماز خواند؛ اگر چه احتیاط مستحب آن است که …

مشاهده بیشتر »

چه کارهای بر شخص جنب مکروه است؟

چند چیز بر شخص جنب مکروه است: خوردن و آشامیدن، خوابیدن بدون وضو،[۱] همراه داشتن قرآن، مالیدن روغن به بدن، آمیزش بعد از احتلام، خضاب با حنا و مانند آن، تماس بدن با جلد یا حاشیه قرآن، خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره‏هایى که سجده واجب ندارد. ___________________ [۱]  …

مشاهده بیشتر »