صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام نماز (صفحه 2)

احکام نماز

نحوه رو به قبله بودن در نماز

کیفیت و نحوه رو به قبله بودن در نماز پرسش: تا چه اندازه رو به قبله بودن در نماز ضروری است؟ کسی که نماز واجب را ایستاده می خواند،لازم نیست در موقع ایستادن نوک انگشتان پا رو به قبله باشد یا در موقع نشستن سر زانوها به طور دقیق ،رو …

مشاهده بیشتر »

حکم ندانستن جهت قبله

حکم ندانستن جهت قبله سوال: اهمیت قبله در نماز چقدر است و اگر در مکانی مانند جنگل قرار داشتیم که جهت قبله مشخص نبود و راهی برای یافتن آن هم وجود نداشت، حال در صورت ندانستن قبله تکلیف ما چیست؟ پاسخ: در پست قبلی راههای پیدا کردن قبله را بیان …

مشاهده بیشتر »

حکم رعایت قبله در کارهای مختلف

حکم رعایت قبله سوال: حکم رعایت قبله در کارهای مختلف چیست؟ پاسخ اجمالی: ۱. واجب: نمازهای واجب، نمازهای مستحبی که در حالت سکون و عدم حرکت خوانده می شود، [۱] در حال احتضار (نزدیک بودن مرگ و جان دادن)، [۲] دفن میت، سر بریدن حیوانات، نماز احتیاط و سجده و …

مشاهده بیشتر »

حکم انحراف از قبله در نماز

انحراف از قبله سوال: حکم انحراف از قبله در نماز چیست؟ پاسخ: الف) انحراف، کمتر از ۹۰ درجه به سمت چپ یا راست باشد [۱]: ۱. بعد از نماز متوجه انحراف شود: نماز درست است. ۲. در بین نماز متوجه شود: باید به سمت قبله برگردد و نماز را ادامه …

مشاهده بیشتر »

حکم برگرداندن صورت در نماز

برگرداندن صورت در نماز سوال: اگر در نماز به اشتباه، صورت به طرف چپ یا راست برگردد، آیا نماز باطل است؟ و برگرداندن صورت در نماز چه حکمی دارد؟ پاسخ اجمالی: آیت الله خامنه ای: در مرود برگرداندن صورت در نماز اگر چرخش صورت قابل توجه و آن قدر نیست …

مشاهده بیشتر »

حد مجاز انحراف از قبله در نماز

حد مجاز انحراف از قبله سوال: می خواستم بدانم که حد مجاز انحراف از قبله در نماز تا چه اندازه اشکالی ندارد؟ پاسخ: در پست قبلی حکم انحراف از قبله در نماز را بیان کردیم و حال در مورد حد مجاز انحراف از قبله نظر مراجع چنین است: امام: اگر …

مشاهده بیشتر »

حکم رعایت قبله در نماز نشسته

رعایت قبله در نماز نشسته سوال: وظیفه کسی که نشسته نماز می خواند، در قبال رعایت قبله چیست؟ پاسخ: در پست های قبلی حکم رعایت قبله درکارهای مختلف و همچنین حد مجاز انحراف از قبله در نماز را بیان کردیم و حال در مورد رعایت قبله در نماز نشسته نظر …

مشاهده بیشتر »

حکم رعایت قبله در نماز خوابیده

سوال: آیا رعایت قبله در نماز خوابیده نیز واجب است؟ پاسخ: جهت قبله برای کسی که به صورت خوابیده نماز می خواند، با توجه به توانایی فرد، به ترتیب زیر است: ۱. اگر توانایی داشت، به پهلوی راست بخوابد و جلو بدنش رو به قبله باشد. [۱] ۲. اگر توانایی …

مشاهده بیشتر »

وقت خواندن نماز عید فطر و قربان

پرسش: نماز عید سعید فطر و عید قربان را باید چه موقعی خواند؟ همه مراجع: وقت نماز عید از طلوع آفتاب روز عید تا ظهر است ولی بهتر است در آغاز روز و پس از بالا آمدن کامل خورشید خوانده شود. توجه: احکام فوق طبق نظرات حضرات آیات امام خمینی، …

مشاهده بیشتر »

وقت خواندن نماز آیات

در پست های قبلی وقت نمازهای یومیه و وقت نمازهای نافله را بیان کردیم حال نوبت به وقت خواندن نماز آیات می رسد: پرسش: چه موقع باید نماز آیات را خواند؟ ۱. کسوف (خورشید گرفتگی) و خسوف (ماه گرفتگی) از وقتی که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می کند، …

مشاهده بیشتر »

خواندن نماز آیات موقع رعد وبرق و بادهای زرد و سرخ و سیاه

پرسش: نماز آیات موقع رعد وبرق و بادهای زرد و سرخ و سیاه را کی باید خواند؟ همه مراجع: موقعی که رعد و برق و بادهای زرد و سرخ و سیاه و مانند آن که باعث ترس بیش تر مردم میشود. اتفاق می افتد انسان باید فورا (سیستانی: بنا بر …

مشاهده بیشتر »

خواندن نماز آیات موقع زلزله

پرسش: موقع زلزله کی باید نماز آیات را خواند؟ حضرات آیات امام خمینی، خامنه ای، بهجت، صافی، سبحانی: موقعی که زلزله اتفاف می افتد انسان باید فورا نماز آیات را بخواند. توجه: اگر کسی نماز آیات را بلافاصله نخواند، معصیت کرده و خواندن آن تا آخر عمر بر او واجب …

مشاهده بیشتر »

خواندن نماز آیات موقع کسوف (خورشید گرفتگی) و خسوف (ماه گرفتگی)

کسوف (خورشید گرفتگی) و خسوف (ماه گرفتگی): از وقتی که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می کند، انسان باید (صافی: می تواند) نماز آیات را بخواند و (امام، صافی: بنابر احتیاط واجب) باید به قدری به تاخیر نیندازد که شروع به باز شدن کند. حضرات آیات سیستانی، مکارم، سبحانی: …

مشاهده بیشتر »

تکرار نماز با تغییر مکان

پرسش: نماز صبح را در فرودگاه کراچی خواندم و سپس در همان روز قبل از اذان صبح در قاهره فرود آمدم. آیا باید دوباره نماز صبح را در فرودگاه قاهره بخوانم؟ حضرات آیات خامنه ای، مکارم، بهجت، سبحانی: واجب نیست. آیت الله سیستانی: باید دوباره نماز بخوانید. توجه: احکام فوق …

مشاهده بیشتر »

وقت نمازهای نافله

پرسش: وقت نمازهای مستحب (نافله) شبانه روز چه زمانی می باشد؟ وقت نافله شب: یازده رکعت است که هشت رکعت آن به نیت نافله شب، دو رکعت آن به نیت نماز شفع و یک رکعت آن به نیت نماز وتر خوانده می شود و وقت آن از نیمه شب شرعی …

مشاهده بیشتر »