صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام وضو (صفحه 2)

احکام وضو

حکم وضو در صورت زخم یا شکستگی در صورت یا دست

[مسأله ۳۲۸ حکم وضو اگر زخم یا دمل یا شکستگى در صورت یا دستها باشد] مسأله ۳۲۸ اگر زخم یا دمل یا شکستگى در صورت یا دستها باشد و بشود روى آن را باز کرد (۱) ، چنانچه ریختن آب، روى آن ضرر دارد و کشیدن دست تر ضرر ندارد، …

مشاهده بیشتر »

حکم وضو در صورتی که روى زخم یا شکستگى بسته باشد

[مسأله ۳۲۷ اگر روى دمل یا زخم یا شکستگى بسته باشد] مسأله ۳۲۷ اگر روى دمل یا زخم یا شکستگى بسته باشد، چنانچه باز کردن آن ممکن است (و زحمت و مشقّت هم ندارد (۱)) و آب هم براى آن ضرر ندارد، باید روى آن را باز کند و وضو …

مشاهده بیشتر »

وضو در صورت وجود زخم یا شکستگی در محل مسح سر یا پا

[مسأله ۳۲۶ اگر زخم یا دمل یا شکستگى در جلوى سر یا روى پاها است] مسأله ۳۲۶ اگر زخم یا دمل یا شکستگى در جلوى سر یا روى پاها است و روى آن باز است، چنانچه نتواند آن را مسح کند، (۱) باید (۲) پارچۀ پاکى روى آن بگذارد و …

مشاهده بیشتر »

وضو گرفتن در صورت زخمی بودن صورت و شکستگی دست

[مسأله ۳۲۵ اگر زخم یا دُمل یا شکستگى در صورت و دستها است] مسأله ۳۲۵ اگر زخم یا دُمل یا شکستگى در صورت و دستها است و روى آن باز است و آب ریختن روى آن ضرر دارد، اگر اطراف آن را بشوید کافى است (۱) ، ولى چنانچه (۲) …

مشاهده بیشتر »

وجود زخم و شکستگی در یکی از اعضای وضو

[مسأله ۳۲۴ اگر در یکى از جاهاى وضو زخم یا دُمل یا شکستگى باشد] مسأله ۳۲۴ اگر در یکى از جاهاى وضو زخم یا دُمل یا شکستگى باشد، چنانچه روى آن باز است (۱) و آب براى آن ضرر ندارد، باید به طور معمول وضو گرفت. (۱) مکارم: و خون …

مشاهده بیشتر »

وضوی جبیره چیست و چگونه است؟

معنای جبیره جبیره (جمع آن : جبائر) در لغت به معنای دستبند و چوب‌های شکسته بندی و در اصطلاح فقه، هر چیزی است که بر روی محل زخم، شکستگی، سوختگی یا عضو دردمند باشد، مانند پارچه، چسب، نوار، پنبه، دارو، گچ یا چوب شکسته بندی. به بیان ساده تر چیزى که …

مشاهده بیشتر »

چه چیزهایی وضو را باطل میکند

چیزهایى که وضو را باطل مى‌کند [مسأله ۳۲۳ هفت چیز وضو را باطل مى‌کند] مسأله ۳۲۳ هفت چیز (۱) وضو را باطل مى‌کند: اول: بول (ادرار) (۲) . دوم: غائط. (مدفوع) سوم: باد معده و روده که از مخرج غائط خارج شود. (۳) چهارم: خوابى که به واسطۀ آن (۴) …

مشاهده بیشتر »

حکم وضو گرفتن برای نماز میت و زیارت امامان

[مسأله ۳۲۲ مستحبّ است انسان براى نماز میت و زیارت اهل قبور وضو بگیرد] مسأله ۳۲۲ مستحبّ است انسان براى نماز میت و زیارت اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم امامان علیهم السلام (۱) وضو بگیرد و هم چنین براى همراه داشتن قرآن و خواندن و نوشتن آن …

مشاهده بیشتر »

وضو در داخل وقت نماز

[مسأله ۳۲۱ کسى که یقین دارد وقت داخل شده] مسأله ۳۲۱ کسى که یقین دارد وقت داخل شده، اگر نیّت وضوى واجب کند و بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده، وضوى او صحیح است. این مسأله در رساله آیت اللّٰه فاضل نیست منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای …

مشاهده بیشتر »

حکم دست زدن به اسم خدا بدون وضو

[مسأله ۳۱۹ دست زدن به اسم خدا برای کسى که وضو ندارد] مسأله ۳۱۹ کسى که وضو ندارد، حرام است (۱) اسم خداوند متعال (۲) را به هر زبانى نوشته شده باشد مسّ نماید (۳) . و هم چنین است بنا بر احتیاط واجب مسّ اسم مبارک پیغمبر صلى اللّٰه …

مشاهده بیشتر »

حکم دست زدن بچه یا دیوانه به قرآن

[مسأله ۳۱۸ جلوگیرى بچه و دیوانه از مسّ خطّ قرآن واجب نیست] مسأله ۳۱۸ جلوگیرى بچه و دیوانه از مسّ خطّ قرآن (۱) واجب نیست، ولى اگر مسّ نمودن آنان بى‌احترامى به قرآن (۲) باشد، باید از آنان جلوگیرى کنند. (۱) (۲) زنجانى: قرآن و مانند آن. . مکارم: مسأله …

مشاهده بیشتر »

حکم دست زدن به قرآن بدون وضو

[مسأله ۳۱۷ مسّ نمودن خطّ قرآن] مسأله ۳۱۷ مسّ نمودن خطّ قرآن، یعنى رساندن جایى از بدن به خطّ قرآن براى کسى که وضو ندارد، حرام است (۱) . ولى اگر قرآن را به زبان فارسى یا به زبان دیگر ترجمه کنند مسّ آن اشکال ندارد. (۱) گلپایگانى، صافى: و …

مشاهده بیشتر »

برای چه کارهایی باید وضو گرفت

چیزهایى که باید براى آنها وضو گرفت [مسأله ۳۱۶ براى شش چیز وضو گرفتن واجب است] مسأله ۳۱۶ براى شش چیز وضو گرفتن واجب است: اول: براى نمازهاى واجب غیر از نماز میّت (۱) . دوم: براى سجده و تشهّد فراموش شده (۲) ، اگر بین آنها و نماز (۳) …

مشاهده بیشتر »