چهارشنبه , آذر ۱ ۱۳۹۶
صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام وضو (صفحه 3)

احکام وضو

در چه صورتی باید تیمم جبیره ای گرفت؟

تیمم جبیره ای [مسأله ۳۴۰ کسى که وظیفۀ او تیمم است] مسأله ۳۴۰ کسى که وظیفۀ او تیمم است، اگر در بعضى از جاهاى تیمّم او زخم یا دمل یا شکستگى باشد باید به دستور وضوى جبیره‌اى، تیمّم جبیره‌اى نماید. منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از …

مشاهده بیشتر »

غسل جبیره چگونه است

غسل جبیره ای چگونه است؟ [مسأله ۳۳۹ غسل جبیره‌اى مثل وضوى جبیره‌اى است] مسأله ۳۳۹ غسل جبیره‌اى مثل وضوى جبیره‌اى است، ولى بنا بر احتیاط واجب باید آن را ترتیبى به جا آورند نه ارتماسى. (۱) (۱) گلپایگانى: اگر ارتماسى هم به جا آورده شود صحیح است، اگر چه ترتیبى …

مشاهده بیشتر »

اگر در جای وضو یا غسل چیزی چسبیده باشد

[مسأله ۳۳۸ اگر در جاى وضو یا غسل چیزى چسبیده است] مسأله ۳۳۸ اگر در جاى وضو یا غسل چیزى چسبیده است که برداشتن آن ممکن نیست، (۱) یا به قدرى مشقّت دارد که نمى‌شود تحمل کرد باید به دستور جبیره عمل کند (۲) . (۱) مکارم: یا بسیار مشقت …

مشاهده بیشتر »

حکم ضرر داشتن آب برای وضو و غسل

ضرر داشتن آب برای وضو و غسل

ضرر داشتن آب برای وضو و غسل مسأله ۳۳۶ اگر در جاى وضو زخم و جراحت (۱) و شکستگى نیست، ولى به جهت دیگرى آب براى همه دست و صورت ضرر دارد (۲) ، باید تیمم کند (۳) و احتیاط مستحبّ آن است که وضوى جبیره‌اى هم بگیرد (۴) ولى …

مشاهده بیشتر »

وضو با صورت و دست بانداژ شده

[مسأله ۳۳۵ اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته] مسأله ۳۳۵ اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست باید به دستور جبیره عمل کند و بنا بر احتیاط واجب (۱) تیمم هم بنماید و اگر برداشتن جبیره ممکن است باید جبیره …

مشاهده بیشتر »

وضو در صورت وجود چند زخم روی صورت و دست

[مسأله ۳۳۴ اگر در صورت یا دستها چند جبیره باشد] مسأله ۳۳۴ اگر در صورت یا دستها چند جبیره باشد، باید بین آنها را بشوید و اگر جبیره‌ها در سر یا روى پاها باشد (۱) ، باید بین آنها را مسح کند و در جاهایى که جبیره است باید به …

مشاهده بیشتر »

وضو با سر و پا بانداژ شده

[مسأله ۳۳۳ اگر جبیره تمام پهناى روى پا را گرفته] مسأله ۳۳۳ اگر جبیره تمام پهناى روى پا را گرفته، ولى مقدارى از طرف انگشتان و مقدارى از طرف بالاى پا باز است، باید جاهایى که باز است روى پا را، و جایى که جبیره است روى جبیره را مسح …

مشاهده بیشتر »

وضو با دست و انگشتان زخمی

مسأله ۳۳۲ کسى که در کف دست و انگشتها جبیره دارد و در موقع وضو دست تر روى آن کشیده است مى‌تواند (۱) سر و پا را با همان رطوبت مسح کند (۲) یا از جاهاى دیگر وضو رطوبت بگیرد (۳) . (۱) [کلمۀ «مى‌تواند» در رساله آیات عظام: خوئى …

مشاهده بیشتر »

وضو در صورتی که کل اعضاء باند پیچی و در گچ باشد

[مسأله ۳۳۱ اگر جبیره تمام اعضاى وضو را گرفته باشد] مسأله ۳۳۱ اگر جبیره تمام اعضاى وضو را گرفته باشد، باید تیمّم بنماید. (۱) این مسأله، در رسالۀ آیات عظام: خوئى، فاضل و تبریزى نیست (۱) گلپایگانى، اراکى، صافى: بنا بر احتیاط واجب باید وضوى جبیره‌اى بگیرد و تیمّم هم …

مشاهده بیشتر »

وضو با دست گچ گرفته

[مسأله ۳۳۰ اگر جبیره، تمام صورت یا تمام یکى از دستها را فرا گرفته باشد] مسأله ۳۳۰ اگر جبیره، تمام صورت یا تمام یکى از دستها را فرا گرفته باشد باز احکام جبیره جارى و وضوى جبیره‌اى کافى است (۱) ، ولى اگر مُعْظَمِ (بیشتر) اعضاى وضو را گرفته باشد، …

مشاهده بیشتر »