صفحه اصلی » احکام شرعی » احکام وضو (صفحه 3)

احکام وضو

حکم کسی که نمیتواند از خروج ادرار و مدفوع در نماز جلوگیری کند

[مسأله ۳۱۴ کسى که نمى‌تواند از بیرون آمدن بول و غائط خوددارى کند] مسأله ۳۱۴ کسى که نمى‌تواند از بیرون آمدن بول و غائط خوددارى کند (۱) در صورتى که ممکن باشد و مشقت و زحمت و خوف ضرر نداشته باشد باید به مقدار نماز از خارج شدن بول و …

مشاهده بیشتر »

خروج پی در پی قطره ادرار در نماز

[مسأله ۳۱۳ کسى که بول (ادرار) او قطره قطره مى‌ریزد] مسأله ۳۱۳ کسى که بول او قطره قطره مى‌ریزد باید براى نماز به وسیلۀ کیسه‌اى (۱) که در آن، پنبه یا چیز دیگرى است که از رسیدن بول به جاهاى دیگر جلوگیرى مى‌کند، خود را حفظ نماید و احتیاط واجب …

مشاهده بیشتر »

حکم نماز و وضو در صورت خروج پی در پی مدفوع

[مسأله ۳۱۲ کسى که غائط پى‌درپى از او خارج مى‌شود] مسأله ۳۱۲ کسى که غائط (۱) پى‌درپى از او خارج مى‌شود، باید براى هر نمازى وضو بگیرد و فوراً مشغول نماز شود، ولى براى به جا آوردن سجده و تشهّد فراموش شده و نماز احتیاط که باید بعد از نماز …

مشاهده بیشتر »

حکم نماز و وضو در صورت خروج پی در پی باد معده (شکم)

[مسأله ۳۱۱ اگر مرضى دارد که نمى‌تواند از خارج شدن باد معده یا شکم جلوگیرى کند] مسأله ۳۱۱ اگر مرضى دارد که نمى‌تواند از خارج شدن باد جلوگیرى کند، (۱) باید به وظیفۀ کسانى که نمى‌توانند از بیرون آمدن غائط (۲) خوددارى کنند عمل نماید. (۱) زنجانى: خروج باد، وضو …

مشاهده بیشتر »

حکم نماز و وضو کسی بیماری خروج پی در پی ادرار و مدفوع دارد

[مسأله ۳۱۰ کسى که بول (ادرار) یا غائط (مدفوع) پى‌درپى از او خارج مى‌شود] مسأله ۳۱۰ کسى که بول یا غائط پى‌درپى از او خارج مى‌شود اگر نتواند هیچ مقدار از نماز را با وضو بخواند، مى‌تواند چند نماز را با یک وضو بخواند (۱) ، مگر اختیاراً بول یا …

مشاهده بیشتر »

حکم نماز و وضو کسی که پی در پی ادرار از او خارج میشود

[مسأله ۳۰۹ کسى که بول (ادرار) پى‌درپى از او خارج مى‌شود] مسأله ۳۰۹ کسى که بول پى‌درپى از او خارج مى‌شود اگر بین دو نماز، قطرۀ بولى از او خارج نشود مى‌تواند با یک وضو هر دو نماز را بخواند و قطره‌هایى که بین نماز خارج مى‌شود اشکال ندارد (۱) …

مشاهده بیشتر »

حکم نماز و وضو کسی که پی در پی مدفوع میکند

[مسأله ۳۰۸ کسى که غائط (مدفوع) طورى پى‌درپى از او خارج مى‌شود] مسأله ۳۰۸ کسى که غائط (۱) طورى پى‌درپى از او خارج مى‌شود که وضو گرفتن بعد از هر دفعه براى او سخت است، اگر بتواند مقدارى از نماز را با وضو بخواند، باید براى هر نماز یک وضو …

مشاهده بیشتر »

خارج شدن بی اختیاری ادرار و مدفوع در نماز و وضو

[مسأله ۳۰۶ اگر انسان مرضى دارد که بول او قطره قطره مى‌ریزد] مسأله ۳۰۶ اگر انسان مرضى دارد که بول او قطره قطره مى‌ریزد (۱) یا نمى‌تواند از بیرون آمدنِ غائط خوددارى کند (۲) ، چنانچه یقین دارد (۳) که از اول وقت نماز (۴) تا آخر آن به مقدار …

مشاهده بیشتر »

حکم شک در اینکه وضو قبل از نماز باطل شده یا بعد از نماز

[مسأله ۳۰۵ اگر بعد از نماز شک کند که وضو قبل از نماز باطل شده با بعد نماز] مسأله ۳۰۵ اگر بعد از نماز شک کند (۱) که قبل از نماز وضوى او باطل شده یا بعد از نماز، نمازى که خوانده صحیح است (۲) . این مسأله در رسالۀ …

مشاهده بیشتر »

حکم کسی که بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه

[مسأله ۳۰۳ حکم کسی که بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه] مسأله ۳۰۳ اگر بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه (۱) ، نماز او صحیح است، ولى باید براى نمازهاى بعد وضو بگیرد. (۲) (۱) خوئى، تبریزى، فاضل: در صورتى که احتمال …

مشاهده بیشتر »

حکم شک در تقدم و تاخر مبطل وضو

[مسأله ۳۰۲ کسى که مى‌داند وضو گرفته و حَدَثى هم از او سر زده] مسأله ۳۰۲ کسى که مى‌داند وضو گرفته و حَدَثى هم از او سر زده، مثلاً بول کرده، اگر نداند کدام جلوتر بوده (۱) ، چنانچه پیش از نماز است باید وضو بگیرد (۲) و اگر در …

مشاهده بیشتر »

حکم شک در وضو گرفتن

[مسأله ۳۰۱ حکم کسى که شک دارد وضو گرفته یا نه] مسأله ۳۰۱ کسى که شک دارد وضو گرفته یا نه، باید وضو بگیرد. منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، …

مشاهده بیشتر »

شک در باطل شدن وضو

[مسأله ۳۰۰ اگر شک کند که وضوى او باطل شده یا نه] مسأله ۳۰۰ اگر شک کند که وضوى او باطل شده یا نه، بنا مى‌گذارد که وضوى او باقى است (۱) ، ولى اگر بعد از بول استبراء نکرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتى از …

مشاهده بیشتر »

حکم کسی که در کارهای وضو زیاد شک میکند

[مسأله ۲۹۹ کسى که در کارهاى وضو خیلى شک مى‌کند] مسأله ۲۹۹ کسى که در کارهاى وضو و شرایط وضو مثل پاک بودن آب (۱) و غصبى نبودن آن خیلى شک مى‌کند (۲) باید به شک خود اعتنا نکند. (۱) مکارم: و وجود مانع بر اعضاى وضو، زیاد شکّ مى‌کند، …

مشاهده بیشتر »