صفحه اصلی » احکام شرعی (صفحه 2)

احکام شرعی

باطل کردن روزه قضا بعد از ظهر

حکم باطل کردن روزه قضا بعد از ظهر پرسش: آیا میتوان روزه قضا را بعد از ظهر باطل کرد؟(۱) پاسخ: همه مراجع: باطل کردن روزه قضای خود انسان بعد از ظهر حرام است، و در صورت باطل کردن کفّاره واجب می‌شود که باید به ده نفر فقیر طعام بدهد و …

مشاهده بیشتر »

باطل کردن روزه قضا قبل از ظهر

حکم باطل کردن روزه قضا قبل از ظهر پرسش: آیا میتوان روزه قضا را قبل از ظهر باطل کرد؟(۱) پاسخ: الف: وقت روزه تنگ باشد. خویی، تبریزی، سیستانی: میتواند قبل از ظهر روزه را باطل کند. امام، خامنه ‏ای، وحید: بنا بر احتیاط واجب قبل از ظهر نمیتواند روزه را …

مشاهده بیشتر »

آیا روزه گرفتن بر بیماری که در روز ماه رمضان بهبود یافته واجب است؟

روزه مریض بهبودی یافته در روز پرسش: آیا روزه گرفتن بر مریضی که در روز ماه رمضان بهبود مییابد، واجب است؟ پاسخ: الف- قبل از ظهر خوب شود و مبطل روزه انجام نداده باشد.(۱) امام، فاضل، نوری، بهجت ،: باید نیّت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد. صافی،:واجب …

مشاهده بیشتر »

روزه مستحبی گرفتن با داشتن روزه استیجاری

حکم روزه مستحبی گرفتن با داشتن روزه استیجاری پرسش: آیا شخصی که روزه استیجاری دارد می‏تواند روزه مستحبی بگیرد. (۱) پاسخ: امام، خویی، تبریزی، وحید، سیستانی، بهجت، صافی، مکارم، نوری، فاضل: گرفتن روزه مستحبی برای او اشکالی ندارد. شبیری: گرفتن روزه مستحبی اشکالی ندارد ولی اگر وقت روزه استیجاری تنگ …

مشاهده بیشتر »

حکم عفونت دهان برای روزه دار

روزه استیجاری با داشتن عفونت دهان پرسش: شخصی عفونت دهان دارد که ناخودآگاه به هنگام روزه از حلق او پائین می رود آیا چنین شخصی می تواند ، روزه استیجاری بگیرد؟ پاسخ: مکارم: اشکالی ندارد. خامنه ای: اگر عمدا آن را فرو نمی دهد، روزه استیجاری او صحیح است. صافی: …

مشاهده بیشتر »

حکم شک در وصیت به روزه استیجاری

شک در وصیت به روزه استیجاری پرسش: شخصی وصیت می کند که از اموال او چند سال روزه استیجاری بخرند ولیکن ورثه شک دارند که وصیت او ، دو سال بوده است یا سه سال ، آیا دادن مقدار کمتر کفایت می کند؟و آیا فرقی بین داشتن بچه صغیر و …

مشاهده بیشتر »

زمان نیت کردن روزه استیجاری

نیت روزه استیجاری قبل از ظهر پرسش: آیا روزه استیجاری غیرمعین را می توان مثل روزه قضای خود، قبل از ظهر نیت نمود و یا این که حتما باید از صبح نیت روزه داشت؟ پاسخ: زنجانی: روزه در استیجار ، منصرف به روزه کامل و متعارف است لذا در صورت …

مشاهده بیشتر »

زمان نیت کردن روزه مستحبی

زمان نیت کردن روزه مستحبی پرسش: تا چه زمانی می‏توان برای روزه مستحبی نیت کرد؟(۱) پاسخ: مکارم، بهجت: اگر کاری که روزه را باطل میکند انجام نداده باشد تا قبل از غروب آفتاب می‏تواند نیّت روزه مستحبّی کند. سیستانی، وحید: اگر کاری که روزه را باطل میکند انجام نداده باشد …

مشاهده بیشتر »

تعارف کردن و دعوت به مهمانی در روزه مستحبی

تعارف کردن در روزه مستحبی پرسش: بعضی فقها فرموده اندکه اگر شخصی روزه مستحبی گرفته باشد و شخص مؤمنی به او تعارف کند و دعوت او را اجابت کند به روزه گیر، دو ثواب داده می شود سؤال این است که اگر شخصی واقعا در هر روز از ماه رجب …

مشاهده بیشتر »

روزه مستحبی در صورت فراموش کردن روزه قضا

نیت روزه مستحبی در صورت فراموش کردن روزه قضا پرسش: درکتاب شریف عروه در مبحث شرایط صحت صوم مسأله ۳ آمده است که اگر کسی فراموش کند که روزه قضا دارد و نیت روزه مستحبی کند، اگر بعد از مغرب متوجه شود روزه مستحبی او صحیح است.آیا این مسأله شامل …

مشاهده بیشتر »

قضای روزه نذر پدر بر پسر بزرگ

قضای روزه نذر پدر پرسش: آیا قضای روزه نذر، قسم و عهد پدر که انجام نداده، بر پسر بزرگ واجب است؟(۱) پاسخ: امام، خامنه ‏ای، نوری، شبیری، بهجت: واجب است که قضا نماید. خویی، تبریزی، وحید، فاضل، مکارم، صافی: احتیاط واجب آن است که پسر بزرگتر قضا نماید. سبحانی، سیستانی: …

مشاهده بیشتر »

قضای روزه استیجاری پدر بر پسر بزرگ

قضای روزه استیجاری پدر پرسش: آیا قضای روزه استیجاری پدر که انجام نداده، بر پسر بزرگ واجب است؟(۱) پاسخ: همه مراجع: قضا لازم نیست. در ادامه میتوانید کاربردی ترین و  پرتکرارترین سوالات در مورد روزه را بخوانید: احکام روزه استیجاری نیت روزه مبطلات روزه احکام روزه قضا احکام روزه مسافر …

مشاهده بیشتر »

حکم بقاء بر جنابت غیر عمدی در روزه استیجاری

بقا بر جنابت غیر عمدی در روزه استیجاری پرسش: اغلب فقها فرموده اند که بقا بر جنابت به صورت غیرعمدی برای صحت روزه قضا اشکال دارد ، سوال این است که آیا این اشکال در بقا بر جنابت در صحت روزه استیجاری نیز مضر است (عبارت عروه الوثقی: الثامن: البقاء …

مشاهده بیشتر »

آیا روزه استیجاری را میتوان بعد از اذان ظهر باطل کرد؟

حکم باطل کردن روزه استیجاری بعد از ظهر پرسش: آیا روزه استیجاری را می‏توان بعد از ظهر باطل کرد؟(۱) پاسخ: فاضل، امام: بنا بر احتیاط واجب باطل کردن آن بعد از ظهر حرام است. خویی، تبریزی، سیستانی، وحید، گلپایگانی، صافی، شبیری: اشکال ندارد. در ادامه میتوانید کاربردی ترین و  پرتکرارترین …

مشاهده بیشتر »