دوشنبه , آبان ۲۹ ۱۳۹۶
صفحه اصلی » احکام شرعی (صفحه 84)

احکام شرعی

پاک کردن مخرج مدفوع با سنگ و کاغذ و پارچه و کلوخ

مساله ۶۸. هر گاه با سنگ و کلوخ و مانند اینها غائط را از مدفوع (۱)برطرف کنند(۲)،اگر چه پاک شدنش محلّ تأمّل است ولى نماز خواندن مانعى ندارد(۳)و چنانچه چیزى هم به آن برسد نجس نمى‌شود و ذرّه‌هاى کوچک و لزوجت محل،اشکال ندارد(۴). (۱)بهجت:با شرائطى که ذکر مى‌شود.. (۲)اراکى:پاک مى‌شود …

مشاهده بیشتر »

نحوه تطهیر مخرج بول و مدفوع

مسأله ۶۷ اگر مخرج غائط را با آب بشویند،باید چیزى از غائط در آن نماند،ولى باقى ماندن رنگ و بوى آن مانعى ندارد،و اگر در دفعۀ اول طورى شسته شود که ذره‌اى از غائط در آن نماند،دوباره شستن لازم نیست.این مسأله،در رسالۀ آیت اللّٰه مکارم نیست مسأله ۶۶ مخرج بول …

مشاهده بیشتر »

آیا مخرج ادرار یا بول با غیر از آب پاک میشود؟

آیا مخرج ادرار با غیر آب پاک می شود؟ و اینکه برای تطهیر مخرج بول چند مرتبه باید با آب شست؟ مخرج بول با غیر آب پاک نمى‌شود(۱)،و مردها اگر بعد از برطرف شدن بول یک مرتبه بشویند کافى است،ولى زنها و هم چنین کسانى که بولشان از غیر مجراى …

مشاهده بیشتر »

آب جاری چیست

آب جاری: آب روان جوشیده از زمین مانند آب چشمه و قنات. به قول مشهور در تحقّق عنوان جاری، علاوه بر جریان، جوشش از زمین نیز شرط است. عدم اعتبار جوشش و کفایت جریان غالبی به دلیل اتّصال به منبعی و نیز عدم اعتبار جریان فعلی و کفایت جوشش از …

مشاهده بیشتر »

آیا مخرج مدفوع فقط با آب پاک میشود؟

در سه صورت،مخرج غائط فقط با آب پاک مى‌شود:اول:آن که با غائط،نجاست دیگرى مثل خون بیرون آمده باشد.دوم:آن که نجاستى از خارج به مخرج غائط رسیده باشد(۱).سوم:آن که اطراف مخرج بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد.و در غیر این سه صورت مى‌شود مخرج را با آب شست و یا …

مشاهده بیشتر »

در چه مکان و جاهای تخلی و دستشویی حرام است؟

در چهار جا تخلّى حرام است:اول:در کوچه‌هاى بن بست،در صورتى که صاحبانش اجازه نداده باشند(۱).دوم:در ملک کسى که اجازۀ تخلّى نداده است.سوم:در جایى که براى عدۀ مخصوصى وقف شده است مثل بعضى از مدرسه‌ها(۲).چهارم:روى قبر مؤمنین(۳)در صورتى که بى‌احترامى به آنان باشد(۴). (۱)سیستانى:و هم چنین در کوچه‌ها و راههاى عمومى …

مشاهده بیشتر »

در چه مواقعی رو یا پشت به قبله بودن در دستشویی اشکالی ندارد؟

اگر براى آن که نامحرم او را نبیند،مجبور شود(۱)رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند باید رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند(۲)و نیز اگر از راه دیگر(۳)ناچار باشد که رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند مانعى ندارد. (۱)بهجت:ناچار شود.. (۲)سیستانى:بنا بر احتیاط لازم باید پشت …

مشاهده بیشتر »

پشت و رو به قبله بودن هنگام تطهیر و شستن

(رو و پشت به قبله موقع تخلی حرام است ولی) در موقع تطهیرِ مخرج بول و غائط،(۱)رو به قبله و پشت به قبله بودن اشکالى ندارد،(۲)ولى اگر در موقع استبراء،بول از مخرج بیرون آید ۳،در این حال،رو به قبله و پشت به قبله بودن حرام است. (۱)فاضل:یا استبراء.. (۲)مکارم:ولى در …

مشاهده بیشتر »

حکم پشت و رو به قبله بودن و برگرداندن آلت تناسلی

مسأله ۶۰ اگر موقع تخلّى طرف جلوى بدن کسى رو به قبله یا پشت به قبله باشد و عورت را از قبله بگرداند کفایت نمى‌کند(۱)،و اگر جلوى بدن او رو به قبله یا پشت به قبله نباشد،احتیاط واجب آن است که عورت را رو به قبله یا پشت به قبله …

مشاهده بیشتر »

موقع دستشویی و تخلی پشت و رو به قبله نباید باشد

موقع تخلّى باید(۱)طرف جلوى بدن،یعنى شکم و سینه(۲)رو به قبله و پشت به قبله نباشد(۳). (۱)سیستانى:باید بنا بر احتیاط لازم.. (۲)گلپایگانى،صافى:و زانوها..فاضل:مانند شکم و سینه.. (۳)تبریزى:و مراد از قبله جهتى است که در حال علم و اختیار باید نماز به آن طرف خوانده شود. مکارم:مسأله در موقع تخلّى باید رو …

مشاهده بیشتر »

عورت زن و مرد چیست و کجاست؟

چکیده: در لغت به آلت تناسلی مرد و زن و نیز آنچه انسان از آشکار شدنش شرم دارد، اطلاق می‌گردد. مراد از آن در کلمات فقها قُبُل و دُبُر است. قُبُل در مرد عبارت است از آلت تناسلی و بیضتین؛ و در زن آلت تناسلی. و دُبُر در مرد و زن، حلقه مَخرج مدفوع است. لیکن برخی قدما عورت را به محدوده بین ناف و زانو تعریف کرده‌اند.

مشاهده بیشتر »

پوشاندن عورت از چه کسانی واجب است؟

واجب است انسان وقت تخلى و مواقع دیگر، عورت خود را از کسانى که مکلفند،اگر چه مثل خواهر و مادر(۱)با او محرم باشند،و هم چنین از دیوانۀ ممیّز و بچه‌هاى ممیّز(۲)که خوب و بد را مى‌فهمند،به پوشاند ولى زن و شوهر(۳)لازم نیست عورت خود را از یکدیگر به پوشانند. (۱)فاضل:و …

مشاهده بیشتر »

آیا نیم خورده سگ و خوک و کافر نجس است و خوردن آن حرام است؟

حکم نیم خورده سگ و گربه

نیم خوردۀ سگ و خوک و کافر(۱)نجس و خوردن آن حرام است و نیم خوردۀ حیوانات حرام گوشت ( مانند گربه ) پاک و خوردن آن مکروه مى‌باشد.(۲) این مسأله در رسالۀ آیت اللّٰه سیستانى نیست (۱)خوئى:کافر غیر کتابى بلکه کتابى نیز بنا بر احتیاط واجب.. تبریزى:کافرى که از اهل …

مشاهده بیشتر »

حکم شک در نجس یا پاک بودن آب

آبى که پاک بوده و معلوم نیست نجس شده یا نه،پاک است(۱).و آبى که نجس بوده و معلوم نیست پاک شده یا نه،نجس است(۲). (۱)بهجت:و پاک‌کننده نیز هست..گلپایگانى،صافى:محکوم به طهارت است.. (۲)زنجانى:و آبى که حالت قبلى آن معلوم نیست،پاک است. گلپایگانى،صافى:محکوم به نجاست است. منبع: توضیح المسائل مراجع مسأله ۵۵

مشاهده بیشتر »

آیا با فرو بردن چیز نجس مانند فرش درون آب پاک میشود؟

اگر چیز نجس را در آب کر یا جارى فرو برند(۱)،و در چیزهایى که قابل فشار دادن است مانند فرش و لباس،طورى فشار،یا در داخل آب حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود چنانچه از چیزهایى باشد که در دفعۀ اول پاک مى‌شود،آبى که بعد از بیرون آوردن،از آن …

مشاهده بیشتر »