چهارشنبه , آذر ۱ ۱۳۹۶
صفحه اصلی » ادعیه و زیارات

ادعیه و زیارات

اعمال شب‌های قدر

اعمال شب های قدر

اعمال مشترکه شب‌هاى قدر شب نوزدهم اوّل شبهاى قدر است و شب قدر همان شبى است که در تمام سال شبى به خوبى و فضیلت آن نمى رسد و عمل در آن بهتر است از عمل در هزار ماه و در آن شب تقدیر امور سال مى شود و ملائکه …

مشاهده بیشتر »

دعای روز سی‌ام ماه مبارک رمضان با ترجمه + شرح و تفسیر

دعای روز سی‌ام ماه مبارک رمضان

دعای روز سی‌ام ماه مبارک رمضان ابن عباس نقل کرده است که پیامبر اکرم (ص) برای هر روز از ماه مبارک رمضان دعای ذکر فرموده اند: و ما می خواهیم در این پست دعای روز سی‌ام ماه مبارک رمضان را با ترجمه به همراه شرح و تفسیر تقدیم شما کنیم. …

مشاهده بیشتر »

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان با ترجمه + شرح و تفسیر

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان ابن عباس نقل کرده است که پیامبر اکرم (ص) برای هر روز از ماه مبارک رمضان دعای ذکر فرموده اند: و ما می خواهیم در این پست دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان را با ترجمه به همراه شرح و …

مشاهده بیشتر »

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان با ترجمه + شرح و تفسیر

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان ابن عباس نقل کرده است که پیامبر اکرم (ص) برای هر روز از ماه مبارک رمضان دعای ذکر فرموده اند: و ما می خواهیم در این پست دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان را با ترجمه به همراه شرح و …

مشاهده بیشتر »

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان با ترجمه + شرح و تفسیر

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان ابن عباس نقل کرده است که پیامبر اکرم (ص) برای هر روز از ماه مبارک رمضان دعای ذکر فرموده اند: و ما می خواهیم در این پست دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان را با ترجمه به همراه شرح و …

مشاهده بیشتر »

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان با ترجمه + شرح و تفسیر

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان ابن عباس نقل کرده است که پیامبر اکرم (ص) برای هر روز از ماه مبارک رمضان دعای ذکر فرموده اند: و ما می خواهیم در این پست دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان را با ترجمه به همراه شرح و …

مشاهده بیشتر »

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان با ترجمه + شرح و تفسیر

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان ابن عباس نقل کرده است که پیامبر اکرم (ص) برای هر روز از ماه مبارک رمضان دعای ذکر فرموده اند: و ما می خواهیم در این پست دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان را با ترجمه به همراه شرح و …

مشاهده بیشتر »

دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان با ترجمه + شرح و تفسیر

دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان ابن عباس نقل کرده است که پیامبر اکرم (ص) برای هر روز از ماه مبارک رمضان دعای ذکر فرموده اند: و ما می خواهیم در این پست دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان را با ترجمه به همراه شرح و …

مشاهده بیشتر »

دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان با ترجمه + شرح و تفسیر

دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان ابن عباس نقل کرده است که پیامبر اکرم (ص) برای هر روز از ماه مبارک رمضان دعای ذکر فرموده اند: و ما می خواهیم در این پست دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان را با ترجمه به همراه شرح و …

مشاهده بیشتر »

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان با ترجمه + شرح و تفسیر

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان ابن عباس نقل کرده است که پیامبر اکرم (ص) برای هر روز از ماه مبارک رمضان دعای ذکر فرموده اند: و ما می خواهیم در این پست دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان را با ترجمه به همراه شرح و …

مشاهده بیشتر »

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان با ترجمه + شرح و تفسیر

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان ابن عباس نقل کرده است که پیامبر اکرم (ص) برای هر روز از ماه مبارک رمضان دعای ذکر فرموده اند: و ما می خواهیم در این پست دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان را با ترجمه به همراه شرح و …

مشاهده بیشتر »

دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان با ترجمه + شرح و تفسیر

دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان ابن عباس نقل کرده است که پیامبر اکرم (ص) برای هر روز از ماه مبارک رمضان دعای ذکر فرموده اند: و ما می خواهیم در این پست دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان را با ترجمه به همراه شرح و تفسیر تقدیم شما کنیم. …

مشاهده بیشتر »

دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان با ترجمه + شرح و تفسیر

دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان ابن عباس نقل کرده است که پیامبر اکرم (ص) برای هر روز از ماه مبارک رمضان دعای ذکر فرموده اند: و ما می خواهیم در این پست دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان را با ترجمه به همراه شرح و تفسیر تقدیم شما کنیم. …

مشاهده بیشتر »

دعای روز هیجدهم ماه مبارک رمضان با ترجمه + شرح و تفسیر

دعای روز هیجدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز هیجدهم ماه مبارک رمضان ابن عباس نقل کرده است که پیامبر اکرم (ص) برای هر روز از ماه مبارک رمضان دعای ذکر فرموده اند: و ما می خواهیم در این پست دعای روز هیجدهم ماه مبارک رمضان را با ترجمه به همراه شرح و تفسیر تقدیم شما کنیم. …

مشاهده بیشتر »

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان با ترجمه + شرح و تفسیر

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان ابن عباس نقل کرده است که پیامبر اکرم (ص) برای هر روز از ماه مبارک رمضان دعای ذکر فرموده اند: و ما می خواهیم در این پست دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان را با ترجمه به همراه شرح و تفسیر تقدیم شما کنیم. …

مشاهده بیشتر »