Business is booming.
مرور رده

کشکول

چرا خداوند شیطان را به دلیل نافرمانی نابود نکرد؟

پرسش : چرا خداوند وقتى ابليس بر آدم سجده نكرد , او را نابود نساخت تا فرزندان آدم نيز از دست او راحت شوند ؟ پاسخ : اولا ; ابـليس بنابر برخى روايت شش هزار سال , كه روشن نيست از سالهاى دنيايى است يا سالهاى آخرتى , خدا را عبادت كرد . از اين رو…
ادامه مطلب ...

چرا خداوند ابلیس یا شیطان را آفرید؟

پرسش : خداوند كه مى دانست ابليس انسان ها را گمراه مى كند , چرا او را خلق كرد ؟ پاسخ : همه اجزاى عالم در ارتباط با يكديگرند . ايـن ارتباط سبب مى شود كه ميان آنهاتفاوت و اختلاف باشد , در غير اين صورت همه اجزا به يك جزء واحد تبديل خواهدشد ; و…
ادامه مطلب ...

از نظر عقلی حضرت آدم چگونه بدون پدر و مادر آفریده شده

پرسش : آدم ابوالبشر كه بود ؟ و آيا بدليل عقلى مى توان امكان وجود او را ثابت كرد ؟ پاسخ : طـبـيعيين امروز مى گويند كره زمين از خورشيد جدا شد و گرم و گداخته بود مانندخورشيد كه هيچ موجود زنده در آن نمى توانست زيست كند و بتدريج سرد شد و قابل…
ادامه مطلب ...

آفرینش انسان و زمین چند هزار سال پیش

پرسش : مـتـديـنـيـن مـى گـويند از اول آفرينش تاكنون هفت يا هشتهزار سال است با آنكه علماى امروز فـرنـگـسـتـان از طبقات الارض و قرائن ديگر چنان دانسته اند كه ميليونها سال براين كره زمين گذشته است ; و جمع بين اين دو چگونه مى شود ؟ پاسخ : در…
ادامه مطلب ...

احسن الخالقین که در قرآن آمده مگر غیر خدا آفریننده دیگری هست

پرسش : در سـوره مـومنون پس از نقل سير بوجود آمدن انسان مى گويد : فتبارك اللّه احسن الخالقين پس بزرگ و پر بركت است خدايى كه بهترين آفرينندگان است مگر غير ازخدا آفريدگار ديگرى وجود دارد ؟ پاسخ : كلمه خلق به معنى اندازه گيرى و صنعت درباره غير…
ادامه مطلب ...

چرا امام علی در مورد خلافت بلافصل خود چیزی اظهار نکردند؟

پرسش : شـيـعـه بـه ايـن گفته معروف پيامبر (ص ) به على (ع ) انت منى بمنزله هارون من موسى تو نـسـبـت بـه مـن همچون هارون نسبت به موسى هستى براى ولايت على بن ابيطالب استدلال كـرده انـد , در حالى كه هارون در برابر انبوه عظيم بت پرستان هرگزبه…
ادامه مطلب ...

لازمه حدیث منزلت وجود دو رهبر در عصر واحد است و چنین چیزی ممکن نیست

پرسش : لازمـه استدلال به حديث منزلت كه شيعه آن را بعنوان سند خلافت على (ع ) ذكر كرده ,آن است كه على (ع ) حتى در زمان پيامبر (ص ) منصب ولايت و رهبرى امت را داشته است , در حالى كه دو امام و دو رهبر در عصر واحد ممكن نيست پاسخ : بـدون شـك…
ادامه مطلب ...

هدف از خلقت انسان در جهان

پرسش : هدف از آفرينش انسان در اين جهان را توضيح دهيد ؟ پاسخ : هـدف از آفـرينش انسان در اين جهان و مجهز ساختن او به گرايشهاى متضاد و به نيروى اراده و انـتخاب و به انواع شناختهاى عقلى و نقلى و فراهم كردن زمينه براى رفتارهاى گوناگون و قرار…
ادامه مطلب ...

رابطه حکمت الهی با نظام احسن

پرسش : حكمت الهى و رابطه آن با نظام احسن را شرح دهيد ؟ پاسخ : آفـريـنـش الـهـى بـيهوده و بى هدف نيست بلكه محبت به خير و كمال كه عين ذات الهى است , بالاصاله به خود ذات و بالتبع به آثار آن كه داراى مراتبى از خير و كمال هستند , تعلق گرفته و…
ادامه مطلب ...

چرا پیامبر اعلام امامت امام علی را به تاخیر انداختند

پرسش : چرا پيامبر اسلام (ص ) اعلام امامت آن حضرت را به تاخير مى انداختند ؟ و چگونه شدكه به اين كار اقدام كردند ؟ پاسخ : پـيـامـبـر (ص ) بيم داشتند كه مبادا مردم اين اعلام را حمل بر نظر شخصى آن حضرت كنندو از پـذيرفتن آن سرباز زنند از اينروى…
ادامه مطلب ...

جریان منصوب شدن امام علی به امامت

پرسش : جريان منصوب شدن اميرمومنان (ع ) به امامت را بيان كنيد ؟ پاسخ : كيفيت آن چنين بود كه پيامبر اكرم (ص ) هنگام بازگشت از حجه الوداع همه حجاج رادر محل ( غـديـر خم ) جمع و ضمن ايراد خطبه مفصلى سوال كرد الست اولى بكم من انفسكم ؟ همگى يك…
ادامه مطلب ...

حدیث منزلت دلالت بر خلافت علی در زمان حیات پیامبر

پرسش : ايـنكه شيعه مى گويد : پيامبر (ص ) هنگام حركت به سوى تبوك به على (ع ) فرمود : تو نسبت به مـن بـه مـنـزلـه هارون از موسى هستى جز اينكه بعد از من پيامبرى نيست و اين حديث را سند خـلافت بلافصل على (ع ) ذكر كرده مى دانيم و هارون در زمان…
ادامه مطلب ...

دلالت حدیث منزلت بر خلافت امام علی

پرسش : ايـنـكـه شـيـعـه حـديـث مـنـزلت را سند خلافت بلافصل على (ع ) مى داند اين حديث تنها يك حـكم محدود و خصوصى را بيان مى كند , زيرا در غزوه تبوك وارد شده آن هم به هنگامى كه على (ع ) از ماندن در مدينه در ميان زنان و كودكان ناراحت بود و…
ادامه مطلب ...

آیات قبل و بعد آیه ولایت دال بر دوستی دارد

پرسش : اينكه گفته مى شود آيه 55 سوره مائده درباره ولايت على (ع ) نازل شده اين تفسير باآيات قبل و بعد سازگار نيست زيرا در آنها ولايت به معنى دوستى آمده است ؟ پاسخ : آيات قرآن چون تدريجا , در وقايع مختلف نازل گرديده هميشه پيوند با حوادثى…
ادامه مطلب ...

حکومت جهانی حضرت مهدی در قرآن

پرسش : كدام آيات , بشارت برپايى حكومت الهى جهانى را مى دهد ؟ پاسخ : آيـاتى مثل و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادى الصالحون ( انبياء / 105 ) ترجمه : در زبور بعد از ذكر ( تورات ) نوشتيم :بندگان شايسته ام وارث ( حكومت )…
ادامه مطلب ...