صفحه اصلی » کلام و عقاید » خداشناسی (صفحه 4)

خداشناسی

خداوندی که بی نیاز است پس برای چه خلق می کند؟

مگر خداى متعال از همه چیز بى‏نیاز نیست؛ پس چه نیازى به آفرینش جهان داشت؟ اگر بگویید خدا فیاض است، این سؤال پدید مى‏آید که پس خداوند باید جهان را بیافریند تا فیاض باشد؛ آیا این نوعى نیاز نیست؟ براى روشن شدن بى‏نیازى خدا و هدف‏دارى او در آفرینش، باید …

مشاهده بیشتر »

خداوند اگر بی نیاز است پس چرا ما را آفرید؟

خداوند ما را آفریده، چون ما را دوست دارد و دوست داشتن نوعى نیاز است؛ پس آیا خداوند نیازمند است که ما را بیافریند؟ این اشکال از آنجا ناشى شده است که در معناى «محبّت» و نیز محبّت خداوند، دقت کافى صورت نگرفته است. امیدواریم با توجّه به نکات زیر، …

مشاهده بیشتر »

دلیل بی نیازی خداوند چیست؟

خداوند بى‏نیاز مطلق است؛ زیرا واجب الوجود است و واجب الوجود، نیازى به علت ندارد؛ بلکه او علت براى وجود ممکنات است و در واقع ممکنات به او نیازمندند. اگر خداوند، کمترین نیازى به موجود دیگرى داشته باشد، آن موجود دیگر، علت او خواهد بود و در این صورت دیگر …

مشاهده بیشتر »

چگونه می شود مادی نبودن خداوند را اثبات کرد؟

موجود مادى چیزى است که به نحوى قابل لمس و احساس باشد و جایى را پر کند؛ مانند خورشید، درخت، هوا، نور و …. خدا مادى نیست؛ چون ماده محدود است و هر چه بزرگ باشد، باز هم پایان‏پذیر است. وسعت عظیم‏ترین کهکشان‏ها، سرانجام انتهایى دارد و بزرگ‏تر از آن …

مشاهده بیشتر »

چرا خداوند که واجب الوجود است باید کمال مطلق باشد؟

در برهان وجود سلسله ممکن الوجود به یک جا ختم مى‏شود و آن ذات واجب الوجود است؛ حال چرا واجب الوجود باید کامل مطلق باشد؟ چه مانعى دارد آن ذات ناقص بوده و در عین حال علت ایجاد تمام موجودات هم باشد؛ ولى ایجاد کننده‏اى نداشته باشد؟ چگونه ممکن است …

مشاهده بیشتر »

تا چه اندازه خداشناسی بر ما واجب است؟

در مورد قبول کردن اصول دین، آیا مراتب توحید را هم باید خود انسان دریابد یا باید آن را به صورت کلى بپذیرد و مراتب آن و جهان‏بینى توحیدى را از روى آیات قرآن قبول کند؟ از دیدگاه قرآن، تا یک حدّ خاص باید توحید را پذیرفت تا یکتا پرستى …

مشاهده بیشتر »

دلیل توحید و یگانگی خداوند چیست؟

در باب اثبات یگانگى خداوند، دلایل گوناگونى ذکر شده است که در این اختصار نمى‏توان همه آنها را شمارش و تبیین کرد؛ از این رو تنها به تحلیل و تشریح یک دلیل بسنده مى‏کنیم. فهم این برهان، نیازمند توجّه به دو مقدمه است: یکم. وجود هر معلولى، وابسته به علت …

مشاهده بیشتر »

خداوند چیست؟ در مورد آن توضیح دهید.

فکر و اندیشه بشر، به «ذات غیبى» او راه ندارد و به جز تحیّر و سرگردانى یا انحراف و گمراهى، بهره دیگرى نخواهد داشت. در آلا فکر کردن شرط راه است‏ ولى در ذات حق محض گناه است‏ بود در ذات حق اندیشه باطل‏ محال محض دان تحصیل حاصل‏[۱] ذات …

مشاهده بیشتر »

آیا اشکالی دارد هر کس به خدای خود معتقد باشد؟

مسلمان به خداى خود و هندو نیز به بت خود و هر کس به دین و آیین و اله خود توسّل مى‏جوید و پاسخ مى‏گیرد و این امر باعث تقویت اعتقاد فرد مى‏شود؛ در همه اینها باور انسان مشترک است. حال آیا چیزى فراتر از باور انسان وجود دارد؟ واقعیت …

مشاهده بیشتر »

نظریه فروید را در مورد خداشناسی توضیح و نقد کنید؟

فروید روان شناس معروف مى‏گوید: انسان نیازمند است که در دل حس کند کسى بزرگ‏تر و قوى‏تر از وى، پشتیبان او است و بنابراین به پرستش موجودى که «خدا» نامیده مى‏شود، نیاز پیدا مى‏کند. در اصل خدا وجود نداشته و این‏تصوّرات آنان است که به جهت داشتن پشتیبان و پناه …

مشاهده بیشتر »

هر چیزی خالقی دارد؟ پس خالق خداوند کیست؟

ابتدا باید دید این گفته که: «هر چیز و هر کسى خالق و علت پدید آورنده‏اى دارد»، قاعده‏اى، بدون ملاک است یا با ملاک؟ از سوى دیگر آیا خداوند متعال این ملاک را دارد تا شامل این قاعده گردد یا خیر؟ یکم. این قاعده که: «هر موجود و معلولى، علت …

مشاهده بیشتر »

موانع معرفت فطری و خداشناسی چیست؟

با مطالعه آیاتى که خداشناسى فطرى را مطرح مى‏کنند، به راحتى مى‏توان دلیل این را که برخى در همه حال به فکر خدا نیستند و بعضى دیگر به کلى منکر خدا مى‏شوند، دریافت. به اجمال مى‏توان موارد ذیل را براساس آیات قرآن، موانع بى‏توجهى به معرفت فطرى قلمداد کرد: نسیان: …

مشاهده بیشتر »

معرفت نفس و خودشناسی چیست؟ و چگونه می توان به چنین جایگاهی رسید؟

این پرسش ناظر به روایت مشهورى از حضرت على علیه السلام است که فرمود: من عرف نفسه فقد عرف ربّه»[۱] ؛ «هر که خود را شناخت، خداى خویش را شناخته است». این حدیث شریف و روایات دیگرى که حاکى از ملازمه اکید میان شناخت انسان و معرفت خداوند است؛ تفسیرهاى …

مشاهده بیشتر »

برهان صدیقین چیست؟ توضیح دهید.

صدّیق، مبالغه صادق است و آن، کسى است که در اقوال، افعال، نیت‏ها و عهدهایش با خدا و خلق او ملازم صدق است.[۱] این برهان را اولین بار شیخ الرئیس ابوعلى سینا، در نمط چهارم از کتاب‏ اشارات‏، مطرح کرد و آن را «برهان صدیقین» نامید. از بیانات وى در …

مشاهده بیشتر »

راههای شناخت خداوند متعال چیست؟

راه‏هاى پیش روى بشر براى خداشناسى، سه قسم است: الف. راه دل یا فطرت؛ یعنى، هر انسانى به مقتضاى آفرینش و ساختمان اصلى روح خود، خدا را مى‏شناسد؛ بدون اینکه نیاز به اکتساب و تحصیل علوم مقدماتى داشته باشد. منظور از فطرت، عقل نیست؛ بلکه مقصود، «دل» است. عارفان از …

مشاهده بیشتر »