Business is booming.
مرور برچسب

احکام روزه

سیر کردن فقیر بجای دادن دادن یک مد طعام

سیر کردن فقیر بجای دادن دادن یک مد طعام س. آیا به جای پرداخت یک مدّ طعام به فقیر، می شود ایشان را سیر کرد؟ ج. در کفاره ی افطار عمدی روزه ماه رمضان، اشکال ندارد، ولی در کفاره تأخیر و مواردی که پرداخت فدیه واجب است باید یک مدّ طعام پرداخت…
ادامه مطلب ...