سه شنبه , آذر ۲۱ ۱۳۹۶
اسلام سیتی » بایگانی برچسب: احکام نجاسات و مطهرات

بایگانی برچسب: احکام نجاسات و مطهرات

آفتاب با چه شرایطی چیز نجس را پاک میکند

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۹۱ آفتاب،زمین و ساختمان و چیزهایى که مانند درب و پنجره در ساختمان به کار برده شده با شش شرط پاک مى‌کند و هم چنین میخى را که به دیوار کوبیده‌اند(و جزء ساختمان حساب مى‌شود)(۱)با شش شرط(۲)پاک مى‌کند:(۳)اول:آن که چیز نجس به طورى تر باشد که …

مشاهده بیشتر »

آیا داخل کفش و ته جوراب با راه رفتن روی زمین پاک میشود

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۹۰ توى کفش(و مقدارى از کف پا که به زمین نمى‌رسد)(۱)به واسطۀ راه رفتن پاک نمى‌شود و پاک شدن کف جوراب به واسطۀ راه رفتن،محل اشکال است(۲)،ولى اگر کف جوراب از پوست باشد به وسیلۀ راه رفتن پاک مى‌شود(۳). (۱)فاضل:آن قسمت از کفش و کف پا …

مشاهده بیشتر »

پاک شدن ته کفش و کف پا با راه رفتن روی زمین

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۸۳ زمین با سه شرط(۱)،کف پا و ته کفش نجس را پاک مى‌کند(۲)اول:آن که زمین پاک باشد(۳).دوّم:آن که خشک باشد(۴).سوم:(۵)آن که اگر عین نجس مثل خون و بول،یا متنجس مثل گِلى که نجس شده در کف پا و ته کفش باشد(۶)به واسطۀ راه رفتن یا مالیدن …

مشاهده بیشتر »

پاک شدن کف پا و ته کفش نجس با راه رفتن روی آسفالت

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۸۴ پاک شدن کف پا و ته کفش نجس،به واسطۀ راه رفتن روى آسفالت و روى زمینى که با چوب فرش شده(۱) محل اشکال است (۲).بلکه پاک نشدن اقوى است. (۱)بهجت:یا هر چیزى که به آن زمین نگویند.. (۲)خوئى،اراکى،گلپایگانى،تبریزى،سیستانى،صافى:بقیه مسأله ذکر نشده. بهجت:و أظهر،بقاءِ نجاست است. …

مشاهده بیشتر »

حکم نجس شدن نمک

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۸۱ اگر ظاهر نمک سنگ و مانند آن نجس شود،با آب کمتر از کر هم پاک مى‌شود.(۱) (۱)مکارم:با آب کشیدن پاک مى‌شود،خواه با آب قلیل باشد یا کر و جارى یا زیر شیر آب. سیستانى:با آب قلیل هم پاک مى‌شود. منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با …

مشاهده بیشتر »

تطهیر سرامیک و آجر نجس

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۸۰ زمین سنگ فرش و آجر فرش و زمین سختى که آب در آن فرو نمى‌رود اگر نجس شود با آب قلیل،پاک مى‌گردد ولى(۱)باید به قدرى آب روى آن بریزند که جارى شود(۲)و چنانچه آبى که روى آن ریخته‌اند از سوراخى بیرون رود همۀ زمین پاک …

مشاهده بیشتر »

نحوه تطهیر زمین یا شن یا ریگ نجس شده

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۷۹ زمینى که آب روى آن جارى نمى‌شود(۱)اگر نجس شود،با آب قلیل پاک نمى‌گردد(۲).ولى زمینى که روى آن شن یا ریگ باشد چون آبى که روى آن مى‌ریزند از آن جدا شده و در شن و ریگ فرو مى‌رود با آب قلیل پاک مى‌شود(۳)،اما زیر ریگها …

مشاهده بیشتر »

حکم شک در پاک شدن چیز نجس

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۷۸ اگر چیزى را آب بکشد و یقین کند پاک شده و بعد شک کند که عین نجاست را از آن برطرف کرده یا نه(۱)،چنانچه(۲)موقع آب کشیدن متوجّه برطرف کردن عین نجاست بوده آن چیز پاک است(۳)و اگر متوجّه برطرف کردن عین نجاست نبوده بنا بر …

مشاهده بیشتر »

تطهیر چیز و لباس نجس زیر شیر و آب لوله

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۷۷ چیز نجسى که عین نجاست در آن نیست،اگر زیر شیرى که متصل به کر است یک دفعه بشویند پاک مى‌شود و نیز اگر عین نجاست در آن باشد،چنانچه عین نجاست آن،زیر شیر یا به وسیلۀ دیگر برطرف شود و آبى که از آن چیز مى‌ریزد …

مشاهده بیشتر »

نحوه تطهیر لباس و ظرف و بدن چرب نجس

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۷۶ اگر ظرف یا بدن نجس باشد و بعد به طورى چرب شود که جلوگیرى از رسیدن آب به آنها کند،چنانچه بخواهند ظرف و بدن را آب بکشند،باید چربى را برطرف کنند تا آب به آنها برسد. این مسأله در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست منبع: …

مشاهده بیشتر »

حکم گوشت و دنبه ای که نجس شده

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۷۵ گوشت و دنبه‌اى که نجس شده مثل چیزهاى دیگر آب کشیده مى‌شود.و هم چنین است اگر بدن یا لباس(۱)،چربى کمى داشته باشد که از رسیدن آب به آنها جلوگیرى نکند(۲). این مسأله در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست (۱)سیستانى:یا ظرف..(۲)فاضل:با آب کشیدن پاک مى‌شود. منبع: …

مشاهده بیشتر »

حکم تطهیر لباس نجس با آب قلیل و رسیدن آب به اطراف

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۷۴ اگر جایى از بدن یا لباس را با آب قلیل،آب بکشند،اطراف آنجا که متّصل به آن است و معمولاً موقع آب کشیدن،آن جا نجس مى‌شود(در صورتى که آبى که براى پاک شدن محل نجس مى‌ریزند به آن اطراف جارى شود)(۱)با پاک شدن جاى نجس پاک …

مشاهده بیشتر »

حکم نجس شدن موی بلند سر و صورت

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۷۳ اگر موى سر و صورت زیاد باشد و با آب قلیل آب بکشند باید فشار دهند که غساله آن جدا شود. اراکى:مسأله در آب کشیدن موى سر و صورت،فشار دادن لازم نیست،هر چند با آب قلیل باشد. گلپایگانى،صافى:مسأله اگر موى سر و صورت را با …

مشاهده بیشتر »

حکم غذای نجس لای دندان

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۷۲ غذاى نجسى که لاى دندانها مانده،اگر آب در دهان بگردانند و به تمام غذاى نجس برسد(۱)،پاک مى‌شود(۲). (۱)اراکى:به تمام ظاهر و باطن غذاى نجس برسد.. مکارم:اگر آب در دهان بگردانند به طورى که به تمام اجزاى آن برسد.. (۲)زنجانى:و در جایى که تعدد لازم است،باید …

مشاهده بیشتر »

تطهیر نجاست بدن در آب کر یا جاری

توضیح مسائل مراجع مسأله ۱۷۱ اگر نجاست بدن را در آب کر یا جارى(۱)برطرف کنند بدن پاک مى‌شود(۲)و بیرون آمدن و دوباره در آب رفتن لازم نیست. (۱)زنجانى:در آب غیر قلیل.. (۲)سیستانى:مگر آن که بدن به بول نجس شده باشد که در این صورت با آب کُر به یک مرتبه …

مشاهده بیشتر »