سه شنبه , آذر ۲۱ ۱۳۹۶
اسلام سیتی » بایگانی برچسب: احکام نجاسات

بایگانی برچسب: احکام نجاسات

حرف بچه در نجس و پاک بودن چیزی

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۴۷ بچه ممیزى که خوب و بد را مى‌فهمد اگر تکلیفش هم نزدیک است اگر بگوید چیزى را آب کشیدم،دوباره باید آن را آب کشید(۱)،ولى اگر بگوید چیزى که در دست اوست نجس است احتیاط آن است که از آن اجتناب کنند(۲)اگر چه بعید نیست اعتبار …

مشاهده بیشتر »

آیا اگر خانه یا فرش یا لباس کسی نجس باشد واجب است به او بگوییم؟

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۴۴ اگر جایى از خانه یا فرش کسى نجس باشد و ببیند بدن یا لباس یا چیز دیگر کسانى که وارد خانۀ او مى‌شوند با رطوبت به جاى نجس رسیده است،لازم نیست به آنان بگوید(۱). (۱)بهجت:مگر این که مثل مسأله فوق با آنها معاشرت داشته باشد. …

مشاهده بیشتر »

آیا اگر کسی با لباس نجس نماز میخواند واجب است به او بگوییم

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۴۳ اگر انسان ببیند کسى چیز نجسى را مى‌خورد یا با لباس نجس نماز مى‌خواند،لازم نیست به او بگوید(۱). (۱)بهجت:مگر این که با او طورى معاشرت داشته باشد که اگر نگوید،لوازم مشترک بین آن دو نجس خواهد شد. منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده …

مشاهده بیشتر »

حکم فروختن و امانت دادن چیز نجس

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۴۲ فروختن و عاریه دادن چیز نجسى که مى‌شود آن را آب کشید اگر نجس بودن آن را به طرف نگویند(۱)اشکال ندارد(۲)،ولى چنانچه انسان بداند که عاریه گیرنده و خریدار،آن را در خوردن و آشامیدن(۳)استعمال مى‌کنند باید نجاستش را به آنها بگویند(۴). (۱)خوئى،گلپایگانى،صافى،زنجانى:بگویند.. (۲)گلپایگانى:بقیه مسأله ذکر …

مشاهده بیشتر »

حکم خوردن و آشامیدن چیز نجس/ آیا خوردن چیز نجس حرام است

مسأله ۱۴۱ خوردن و آشامیدن چیز نجس،حرام است(۱)و نیز خورانیدن عین نجس(۲)به اطفال(۳)در صورتى که ضرر داشته باشد حرام مى‌باشد،بلکه اگر ضرر هم نداشته باشد بنا بر احتیاط واجب باید از آن خوددارى کنند(۴)،ولى خوراندن غذاهایى که نجس شده است به طفل حرام نیست(۵). (۱)نورى:خوردن و آشامیدن نجس و چیز …

مشاهده بیشتر »

حکم افتادن اسماء متبرکه در دستشویی (توالت)

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۴۰ اگر ورق قرآن یا چیزى که احترام آن لازم است مثل کاغذى که اسم خدا یا پیغمبر صلى اللّٰه علیه و آله و سلم یا امام علیه السلام(۱)بر آن نوشته شده،در مستراح بیفتد بیرون آوردن و آب کشیدن آن اگر چه خرج داشته باشد واجب …

مشاهده بیشتر »

دادن قرآن به کافر

با وجود اینکه کافر نجس است حکم دادن قرآن به کافر چیست؟ توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۳۹ احتیاط واجب آن است که از دادن قرآن به کافر خوددارى کنند و اگر قرآن دست اوست در صورت امکان از او بگیرند. اراکى،گلپایگانى،صافى:مسأله دادن قرآن به کافر(صافى:اگر هتک و توهین شمرده شود …

مشاهده بیشتر »

حکم نوشتن آیات قرآن با مرکب نجس

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۳۸ نوشتن قرآن با مرکّب نجس(۱)،اگر چه یک حرف آن باشد حرام است(۲).و اگر نوشته شود باید آن را آب بکشند(۳)،یا به واسطۀ تراشیدن و مانند آن کارى کنند که از بین برود(۴). (۱)مکارم:حرام است و اگر عمداً یا سهواً نوشته شود باید آن را محو …

مشاهده بیشتر »

حکم گذاشتن قرآن روی چیز نجس

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۳۷ گذاشتن قرآن روى عین نجس(۱)،مانند خون و مردار(۲)اگر چه آن عین نجس خشک باشد حرام است(۳)و برداشتن قرآن از روى آن واجب مى‌باشد. (۱)مکارم:چنانچه موجب بى‌احترامى باشد حرام است و باید آن را برداشت. (۲)زنجانى:در صورتى که بى‌احترامى به قرآن باشد،حرام و برداشتن آن واجب …

مشاهده بیشتر »

حکم نجس شدن جلد قرآن

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۳۶ اگر جلد قرآن نجس شود(در صورتى که بى‌احترامى به قرآن باشد)(۱)باید آن را آب بکشند. (۱)[قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّٰه فاضل نیست] منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی …

مشاهده بیشتر »

حکم نجس شدن قرآن/ اگر قرآن نجس شد چکار باید کرد

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۳۵ نجس کردن خط و ورق قرآن حرام است،و اگر نجس شود باید فوراً آن را آب بکشند. خوئى،تبریزى،سیستانى،زنجانى:مسأله نجس کردن خطّ و ورق قرآن در صورتى که مستلزم هتک باشد(خوئى،تبریزى:بى‌اشکال)حرام است و اگر نجس شود باید فوراً آن را آب بکشند،بلکه بنا بر احتیاط واجب …

مشاهده بیشتر »

آیا اگر عرق بدن نجس شود جای دیگر بدن را نجس میکند؟

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۳۱ اگر جایى از بدن که عرق دارد نجس شود و عرق از آنجا به جاى دیگر برود،هر جا که عرق به آن برسد نجس مى‌شود(۱)و اگر عرق به جاى دیگر نرود جاهاى دیگر بدن پاک است. (۱)گلپایگانى،صافى:بقیه مسأله ذکر نشده. منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق …

مشاهده بیشتر »

حکم نشستن پشه یا مگس نجس روی چیز پاک

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۳۰ اگر مگس یا (پشه) یا حیوانى مانند آن،روى چیز نجسى که تر است بنشیند(۱)و بعد روى چیز پاکى که آن هم تر است بنشیند،چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن حیوان بوده(۲)،چیز پاک نجس مى‌شود،و اگر نداند پاک است. (۱)مکارم:و بعد روى چیز پاکى بنشیند نجس …

مشاهده بیشتر »

حکم افتادن چیز نجس در روغن و شیره

آیا اگر چیز نجسی مانند خون در روغن یا شیره بریزد کل آن نجس میشود؟ توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۲۹ هر گاه شیره و روغن روان باشد همین که یک نقطه از آن نجس شد،تمام آن نجس مى‌شود(۱).ولى اگر روان نباشد نجس نمى‌شود.(۲) (۱)مکارم:اما اگر روان نباشد،به طورى که از …

مشاهده بیشتر »

آیا اگر چیز خیس نجس شود کل آن نجس است؟

توضیح المسائل مراجع مسأله ۱۲۸ زمین و پارچه و مانند اینها اگر رطوبت داشته باشد هر قسمتى که نجاست به آن برسد،نجس مى‌شود و جاهاى دیگر آن پاک است(۱)و هم چنین است خیار و خربزه و مانند اینها. (۱)مکارم:مگر این که رطوبت به قدرى زیاد باشد که از جایى به …

مشاهده بیشتر »