Business is booming.
مرور برچسب

احکام وضو

ترشحات زنانه وضو را باطل میکند؟

آیا ترشحات زنانه وضو را باطل میکند؟ آیا ترشحات زنانه وضو را باطل میکند؟ آیا ترشحات زنانه موجب واجب شدن غسل می شود؟ آیا این ترشحات نجس هستند؟پاسخ: اگر این ترشحات زنانه بول (ادرار) و منی نباشد نجس نیست و وضو را باطل نمی کند. فقط در صورتی…
ادامه مطلب ...

چند بار شستن صورت و دست در وضو

تعداد شستن صورت و دست در وضو پرسش ها: نحوه شستن صورت و دست در وضو چگونه است؟ حکم چند بار شستن صورت در وضو چیست؟ چند بار دست کشیدن در وضو جایز است؟ تعداد شستن صورت و دست در وضو چند بار است؟ حکم سه بار شستن  دست و صورت در وضو چیست؟در…
ادامه مطلب ...

کثیر الشک در وضو

در پست های قبل به ترتیب  به موضوعات کثیرالشک کیست؟ و همچنین حکم کثیرالشک در نماز و درباره حکم کثیرالشک در غسل پرداختیم و در این پست به بررسی شک کثیر الشک در وضو می پردازیم.بیشتر فقیهان ملاک کثرت و زیادی در «کثیرالشک» را عُرف و نظر…
ادامه مطلب ...