پنجشنبه , آذر ۲ ۱۳۹۶
صفحه اصلی » بایگانی برچسب: اوقات نماز

بایگانی برچسب: اوقات نماز

وقت خواندن نماز آیات

در پست های قبلی وقت نمازهای یومیه و وقت نمازهای نافله را بیان کردیم حال نوبت به وقت خواندن نماز آیات می رسد: پرسش: چه موقع باید نماز آیات را خواند؟ ۱. کسوف (خورشید گرفتگی) و خسوف (ماه گرفتگی) از وقتی که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می کند، …

مشاهده بیشتر »

خواندن نماز آیات موقع رعد وبرق و بادهای زرد و سرخ و سیاه

پرسش: نماز آیات موقع رعد وبرق و بادهای زرد و سرخ و سیاه را کی باید خواند؟ همه مراجع: موقعی که رعد و برق و بادهای زرد و سرخ و سیاه و مانند آن که باعث ترس بیش تر مردم میشود. اتفاق می افتد انسان باید فورا (سیستانی: بنا بر …

مشاهده بیشتر »

خواندن نماز آیات موقع زلزله

پرسش: موقع زلزله کی باید نماز آیات را خواند؟ حضرات آیات امام خمینی، خامنه ای، بهجت، صافی، سبحانی: موقعی که زلزله اتفاف می افتد انسان باید فورا نماز آیات را بخواند. توجه: اگر کسی نماز آیات را بلافاصله نخواند، معصیت کرده و خواندن آن تا آخر عمر بر او واجب …

مشاهده بیشتر »

خواندن نماز آیات موقع کسوف (خورشید گرفتگی) و خسوف (ماه گرفتگی)

کسوف (خورشید گرفتگی) و خسوف (ماه گرفتگی): از وقتی که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می کند، انسان باید (صافی: می تواند) نماز آیات را بخواند و (امام، صافی: بنابر احتیاط واجب) باید به قدری به تاخیر نیندازد که شروع به باز شدن کند. حضرات آیات سیستانی، مکارم، سبحانی: …

مشاهده بیشتر »

وقت نمازهای نافله

پرسش: وقت نمازهای مستحب (نافله) شبانه روز چه زمانی می باشد؟ وقت نافله شب: یازده رکعت است که هشت رکعت آن به نیت نافله شب، دو رکعت آن به نیت نماز شفع و یک رکعت آن به نیت نماز وتر خوانده می شود و وقت آن از نیمه شب شرعی …

مشاهده بیشتر »

وقت نمازهای یومیه (پنجگانه)

پرسش: وقت نماز های یومیه یا ۵ گانه را بیان کنید؟ نمازهای واجب و مستحب (نافله) که در طول شبانه روز خوانده میشود . وقت های ویژه ای دارد: وقت نمازهای نافله را قبلا بیان کردیم و حال نوبت به بیان وقت نماز های یومیه می رسد. وقت نماز صبح …

مشاهده بیشتر »

وقت نماز مغرب و عشا

وقت نماز مغرب وقت فضیلت نماز مغرب: از اول مغرب تا زمانی که که سرخی طرف مغرب آسمان از بین برود. وقت مخصوص نماز مغرب: از اول مغرب به مقدار خواندن یک نماز سه رکعتی. وقت نماز عشاء وقت فضیلت نماز عشاء: از پایان وقت فضیلت نماز مغرب تا گذاشتن …

مشاهده بیشتر »

وقت نماز ظهر و عصر

وقت نماز ظهر وقت فضیلت نماز ظهر: از اول ظهر است تا زمانی که سایه پدید آمده شاخص (چوب یا هر چیز دیگر) به اندازه طول خود شاخص افزایش یابد برای مثال: اگر طول شاخص یک متر است و طول سایه شاخص هنگام ظهر ۲۰ سانتی متر، پایان وقت فضیلت …

مشاهده بیشتر »

وقت نماز عشا

وقت نماز عشاء وقت فضیلت نماز عشا: از پایان وقت فضیلت نماز مغرب تا گذاشتن یک سوم از شب. به عبارت دیگر: از هنگام برطرف شدن سرخی طرف مغرب تا گذشتن یک سوم شب. وقت مخصوص نماز عشا: به مقدار خواندن یک نماز عشا قبل از نیمه شب شرعی. توجه: …

مشاهده بیشتر »

وقت نماز مغرب

وقت نماز مغرب وقت فضیلت نماز مغرب: از اول مغرب تا زمانی که که سرخی طرف مغرب آسمان از بین برود. وقت مخصوص نماز مغرب: از اول مغرب به مقدار خواندن یک نماز سه رکعتی. توجه: احکام فوق طبق نظرات حضرات آیات امام خمینی، خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی …

مشاهده بیشتر »

وقت نماز عصر

وقت نماز عصر وقت فضیلت نماز عصر: پس از وقت مخصوص نماز ظهر تا زمانی کهسایه پدید آمده توسط شاخص به دو برابر طول شاخص برسد. وقت مخصوص نماز عصر: به اندازه خواندن یک نماز عصر تا به مغرب مانده باشد. توجه: احکام فوق طبق نظرات حضرات آیات امام خمینی، …

مشاهده بیشتر »

وقت نماز ظهر

وقت نماز ظهر وقت فضیلت نماز ظهر: از اول ظهر است تا زمانی که سایه پدید آمده شاخص (چوب یا هر چیز دیگر) به اندازه طول خود شاخص افزایش یابد برای مثال: اگر طول شاخص یک متر است و طول سایه شاخص هنگام ظهر ۲۰ سانتی متر، پایان وقت فضیلت …

مشاهده بیشتر »

وقت نماز صبح

وقت نماز صبح وقت مخصوص: از اذان صبح تا طلوع آفتاب وقت مخصوص نماز صبح است. وقت فضیلت (قسمتی از وقت نماز است که خواندن نماز درآن ثواب بیش تری دارد): حضرات آیات خامنه ای ، سیستانی ، مکارم ، بهجت ، سبحانی : از اذان صبح تا زمانی که …

مشاهده بیشتر »