Business is booming.
مرور برچسب

من سگ حسینم

حکم گفتن من سگ حسینم در مداحی

با وجود اینکه زبان شعر ، زبان کنایه و استعاره و ... است ولی امروزه به زبان آوردن این‌گونه عبارات در محافل عمومی – به ویژه با انجام حرکات خاص - موجب وهن مجالس و شعائر شده و مورد سوء استفاده دشمنان قرار می‌گیرد و به همین دلیل سزاوار است از…
ادامه مطلب ...